MBA eller executive utdanning

Finn vei i jungelen av lederutdanninger

Skal du velge en full MBA eller en mer effektiv executive-utdanning, og skal du velge en skandinavisk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon?

Hva skal du velge?

Det er mange spørsmål å forholde seg til når man ønsker å hente inspirasjon og oppgradere sin kunnskap om strategi, ledelse, innovasjon og styrearbeid.

Er du leder, toppleder eller styremedlem, og ønsker du å oppgradere kunnskapen din innen dette fagområdet – så kan det godt være litt av en utdanningsjungel å forholde seg til. For hva skal man velge? Skal det være en norsk, skandinavisk eller utenlandsk utdanning, skal man satse på en full MBA eller gå for en mer praktisk orientert og effektiv executive-utdanning? Spørsmålene er selvsagt mange – og viktige.

– Grunnleggende kan man si at det ikke er et standardsvar. Det avhenger av den enkelte. Har man et eller to år hvor man kan dedikere seg 100 prosent til en MBA, så er det selvsagt fantastisk. Men det er også utrolig viktig å være klar over at en MBA ikke er et kvalitetsstempel i seg selv. Det betyr også at det aller viktigste er at man deltar i et program hvor man blir inspirert av de aller beste skolene i verden. Det er en rekke fordeler ved å velge en executive-utdanning fra en velrennomert skole fremfor en MBA fra et mer gjennomsnittlig universitet, sier Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

MBA eller executive utdanning

Praktisk utgangspunkt

Hvor en klassisk MBA tar utgangspunkt i et omfattende pensum av teorier man skal gjennom, er en executive-utdanning i høyere grad basert på å gi deltakerne inspirasjon, et nytt tankesett samt noen praktiske verktøy og modeller som kan tas med hjem og anvendes direkte i arbeidshverdagen.

– Det betyr på ingen måte at vår executive-utdanninger, topplederutdanningen Executive Management Programme, styreutdanningen Executive Board Programme og lederutdanningen Leadership Acceleration Programme ikke også inneholder teoretisk undervisning. Men forskjellen består i at de teoriene som presenteres i meget høy grad er teorier som understøtter de praktiske eksemplene som trekkes frem. Det er med andre ord ikke «teorier for teorienes skyld», sier Buchreitz Jensen og fortsetter:

– Og så bør man heller ikke glemme å nevne at en executive-utdanning selvsagt, rent kostnadsmessig, er noe mer overkommelig for de fleste. I relasjon til tidsforbruket, så er en executive-utdanning også noe enklere å kapere, både for arbeidskollegene, sjefen og ikke minst familien. Jeg pleier å si at man – i tillegg til undervisningsdagene som ligger på mellom 6 og 12 dager avhengig av utdanningen – skal beregne mellom 15 og 25 timers forberedelse mellom modulene. Det er en arbeidsbyrde som de fleste kan overkomme, dersom de har besluttet seg for å gi deres leder- eller styrekarriere et skubb i oppadgående retning.

Alle deltakerne får dessuten et utdanningssertifikat fra INSEAD eller IMD som blant annet kan anvendes på CV’en eller LinkedIn. Det er imidlertid ingen eksamener involvert i utdanningsprogrammene fra Scandinavian Executive Institute.

Lokalt – og internasjonalt

Satser man på en internasjonal MBA må man regne med at de andre studerende kan komme fra alt fra Kansas og Kiev til Sør-Amerika og Southampton. Det er med andre ord en enorm geografisk spredning mellom deltakerne. Det betyr imidlertid at man, når man kommer hjem igjen, ikke er omgitt av «likesinnede» i dagligdagen som har vært gjennom samme utdanning. Man har kanskje «digital» kontakt, men et rent fysisk nettverk vil ikke være mulig å opprettholde.

– En av de store fordelene med de executive-utdanninger som vi tilbyr i samarbeid med INSEAD i Frankrike og IMD i Sveits er at man kan få det beste fra begge verdener: Deltakerne man starter med på den første modulen er alle skandinaver. Og der er de samme deltakerne man tar til INSEAD eller IMD med på det eller de etterfølgende modulene. Det betyr at man får en internasjonal utdanning, men at det ikke går på bekostning av det miljøet og det nettverket man har, når man kommer hjem igjen. I tillegg kommer INSEAD- og IMD-professorene fra mange ulike land, noe som betyr at alle har et relativt avslappet forhold til å skulle snakke engelsk – alle har «hver sin aksent», og der er dermed ikke et krav om å være 100 prosent perfekt i engelsk, slutter Steen Buchreitz Jensen.

Les mer om alle utdanningene her eller kontakt oss.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD