Hva er Thought Leadership?

Thought Leadership er et forholdsvis nytt markedsføringsbegrep som handler om å ta aktivt lederskap i sin bransje gjennom kunnskap, innsikt og dialog. Helt grunnleggende handler det om å skape positiv oppmerksomhet som i siste ende gir en markedsmessig fordel.

Thought Leadership. Den direkte oversettelsen fra engelsk, «tenkt lederskap» er imidlertid ikke til mye hjelp dersom man ønsker å forstå innholdet og den dypere meningen. Begrepet dukket første gang opp i management-språket på 90-tallet i USA. I 1994 brukte Joel Kurzman, sjefredaktør på magasinet Strategy + Business, begrepet som en betegnelse for bransjeledere som skaper innovasjon og nytenking i deres egne bransjer.

Helt grunnleggende handler Thought Leadership om å ta aktivt lederskap i sin bransje. Å være den som klarer å sette dagsordenen og skape relevans gjennom kunnskap, innsikt og dialog – til gagn for utvalgte målgrupper. Ofte kan det også være en del av en innholds-markedsføringsstrategi. En god Thought Leader «selger uten å selge».

Utdann deg – Executive Management Programme INSEAD

Hvordan blir du «Thought Leader»?

I en artikkel fra INSEAD tar forfatterne, Vip Vyas, og Diego Nannicini tak i, hva som skal til for å bli en anerkjent Thought Leader. Ifølge dem er en ting helt sikkert: Thought Leadership oppstår ikke ved en tilfeldighet, det er et resultat av fokus og stor dedikasjon fra ledelsesmessig side med henblikk på å besvare banebrytende spørsmål innen et gitt ekspertiseområde. Thought Leaders jobber kontinuerlig med å skape en plattform for å utbre deres tanker. Det kan eksempelvis være keynote-presentasjoner, konferanser og relevant pro-bono-jobb.

Ifølge INSEAD-artikkelen er de beste Thought Leaders troverdige og relevante, de har ofte overraskende måter å løse langvarige problemer på og bransjefolk oppfatter deres kunnskap og innsikt som værende verdt å investere tid, krefter og penger i.

Forsterk rollen som Thought Leader

En rekke helt konkrete handlinger på individuelt nivå kan være med på å forsterke rollen som Thought Leader:

  • Å sosialisere med eksperter innenfor og utenfor organisasjonen – både konkurrenter og andre samarbeidspartnere.
  • Å være i stand til å samle og analysere data fra egen bransje.
  • Å komme «under overflaten» ved å utforske antakelser og skjulte paradigmer.
  • Å generere forskning som kan understøtte – eller motbevise – opprinnelige antakelser.
Les om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Gode eksempler på Thought Leaders

Eksempler på store og kjente Thought Leaders er blant annet John F. Kennedy, Steve Jobs og Bill Gates. Men mindre kan selvsagt også gjøre det. For «alle» kan grunnleggende, uansett størrelsen på bedriften eller organisasjonen, skape en plattform hvor de brenner igjennom som ekspertisen innen deres bransje og nisjeområde. Om det så er en bedrift med fokus på it-sikkerhet, en motebutikk eller et rekrutteringsbyrå.

Implementering av Thought Leadership

De bedriftene som omfavner Thought Leadership som vekststrategi er både markedsledende og ansvarlige. Samtidig forholder de seg annerledes til kunders og klienters engasjement og interesse. En suksessfull implementering av et Thought Leadership-initiativ som en del av den overordnede strategien. Det vil for det første kreve at organisasjonen deler hva den er kjent for, ved å være gjennomsiktig og åpen i forhold til organisasjonens «best practices», og deler dette med kunder og klienter.

For det andre krever initiativet at ledelsen gir slipp på fortiden, og fokuserer på nået for å forbedre organisasjonens og klientenes fremtid. For det tredje krever det at selskapet tenker nytt og annerledes i forhold til bransjens standard, og aksepterer at de tradisjonelle metodene kanskje ikke lenger er likeså gode som de engang var. Når disse tingene er anerkjent, kan bedriften innlede et samarbeid med kunder og klienter. For i fellesskap å skape den beste fremtiden.

Se innholdet i topplederprogram

thought leadership