Få en lederutdanning som «booster» dine kompetanser

Har du målrettede ambisjoner om å videreutvikle deg i din lederposisjon, bør du ikke «stå alene». Tilbakemeldinger, ny kunnskap, nye verktøy og perspektiver via en lederutdanning bidrar til at du kan skape enda bedre resultater i din nåværende lederjobb – og gjør det samtidig mulig for deg å legge et godt grunnlag for å bygge videre på din egen lederkarriere.

Hvordan sikrer du aller best at du utfører den «beste jobben» i den organisasjonen du jobber for? Og at du samtidig utvikler deg som leder, og skaper et godt grunnlag for fremtiden? Svaret er selvsagt komplekst, men en del av det skal helt sikkert finnes i å være åpen for input utefra, å være bevist om nye perspektiver og diskutere ledelsesaspekter med andre likesinnede ledere.

Alt dette bidrar en god lederutdanning til, og her i Scandinavian Executive Institute er vi overbeviste om at de beste lederutdanningene er dem som styrker deg både teoretisk og faglig på basis av den nyeste forskningen, og samtidig utvikler dine personlige kompetanser. For det teoretiske og det praktiske går i aller høyeste grad hånd i hånd for dagens ledere.

– Det personlige lederskapet er absolutt i fokus i dag, og det krever både metoder, verktøy og et skarpt blikk på dine personlige verdier, dine relasjoner, din kommunikasjon og din evne til refleksjon. Alle disse elementene er et godt lederforløp i stand til å bidra med, forklarer Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

Lederutdanning i samarbeid med IMD og INSEAD

Enkelt å implementere

En god og veltilrettelagt lederutdanning gir blant annet metoder og praktiske verktøy som kan implementeres direkte i din ledelsespraksis. Du får kort fortalt tilgang til en rekke redskaper som kan hjelpe med til å løse de utfordringene og problemstillingene du står overfor til daglig.

De lederutdanningene vi tilbyr, tar utgangspunkt i relevante caser, slik at verktøyene demonstreres i praksis, og du får innblikk i andre bedrifters utfordringer som kanskje likner dine. Det gir deg den erfaringen som skal til for at du kan bruke redskapene med en gang i din egen rolle.

Og så gir lederutdanningene deg ikke minst en «skjult bonus» i form av et nytt og givende nettverk. Du får mulighet til å treffe andre ledere som er i samme situasjon som deg, og som også ønsker å utvikle seg og lære nytt. Dere vil ofte jobbe sammen i grupper hvor dere gir hverandre tilbakemeldinger, og diskuterer hverandres business-caser.

– Mange lederutdanninger tilbyr nettopp deltakelse i et formelt nettverk når programmet er ferdig – og det er uten tvil en god idé. På våre utdanningsforløp får du mulighet til å delta i Executive Forum som byr på en rekke masterclasser hvert år. Det kan i aller høyeste grad bidra til at du fortsetter din læring, opprettholder kontakt med tidligere deltakere og holder deg oppdatert som leder, sier Steen Buchreitz Jensen.

Les mer om Executive Forum

Milepæl i karrieren

I Scandinavian Executive Institute utvikler og gjennomfører vi våre lederutdanninger i samarbeid med IMD og INSEAD – to av verdens ledende business-skoler. Velger du et program hos oss, vil du møte noen av de dyktigste skandinaviske underviserne og ekspertene samt utenlandske professorer. Fra dem vil du få ny kunnskap og inspirasjon til å se på din bedrift og din egen ledelsesmessige rolle med nye øyne. Blant programmene finner du Leadership Acceleration Programme som vi tilbyr i samarbeid med IMD i Sveits samt topplederprogrammet Executive Management Programme og strategiprogrammet Leading Strategic Change som tilbys i samarbeid med INSEAD i Frankrike.

En av de lederne vi tidligere har snakket med om et av lederprogrammene er Solveig Ellila Kristiansen i Hockeystick Impact AS som i 2013 – altså for ti år siden – deltok i topplederprogrammet Executive Management Programme som består av en modul som foregår i Danmark og to som foregår på INSEAD.

– Jeg valgte å delta i Executive Management Programme ved INSEAD i 2013 fordi jeg ønsket å styrke min kompetanse innen strategisk ledelse og utvide min innsikt i faget, og på forhånd hadde jeg hørt fra andre at dette programmet var bra. Sett i bakspeilet har dette vært en viktig milepæl i lederkarrieren min. Programmet ga meg innsikt i internasjonal beste praksis innen viktige strategiske og ledelsesmessige fagområder, og satte kort fortalt fart på topplederkarrieren min. Ved utgangen av 2013 tok jeg nemlig over ansvaret som general manager i DELL Norge – et selskap med en årlig omsetning på over 1,8 milliarder norske kroner, forteller hun.

Topplederjobben i DELL førte med seg nye og utfordrende topplederjobber i flere internasjonale selskaper, og i perioden fra 2016 til 2022 hadde hun blant CEO-stillinger i CONEXUS, Lin Education AB og FARA AS – alle bedrifter hvor transformasjons- og skaleringsreisen har stått sentralt. Sideløpene har hun hatt en rekke styreverv i blant annet Oslo Edtech Cluster, BN Bank ASA, Innovation Forum Norge og IKT Norge.

– Personlig er Executive Management Programme et av de mest lærerike programmene jeg har deltatt på. Kombinasjonen av dyktige professorer, forskning, relevante caser samt et godt læringsmiljø som gav grobunn for lærerike diskusjoner var virkelig bra. Jeg bruker læringsutbyttet fra utdanningen den dagen i dag, og programmet har jeg anbefalt til både kolleger og bekjente. Nivået på programmet var svært høyt, både faglig og med tanke på undervisernes og deltakernes kompetanse, uttaler Solveig Ellila Kristiansen.

Hun fremhever en rekke læringer som har vært blant de aller viktigste, og dermed direkte anvendbare i hennes videre karriere.

– Jeg fikk enda mer kompetanse knyttet til å utvikle og iverksette en klar strategisk visjon for en organisasjon, bedre innsikt i hvordan man engasjerer og motiverer ansatte på tvers av geografiske områder samt kunnskap om betydningen av innovasjon, og hvordan man møter konkurransen i markedet når digitaliseringen utfordrer selskapets go-to-market-modell, sier hun og legger til:

– Og så var nettverksdelen helt eminent. Det med å bli kjent med andre ledere og profesjonelle man kunne bygge relasjoner med og sparre med på tvers av bransjer og land. Mellom modul 2 og 3 skrev jeg prosjektoppgave sammen med fire andre ledere, og nå – ti år etter – har vi fremdeles kontakt og møtes jevnlig for å utveksle ideer, diskutere utfordringer og dele erfaringer – til og med også sammen med våre ektefeller i private sammenhenger. Denne gruppen har ikke bare beriket min profesjonelle utvikling, men har også skapt langvarige vennskap, og dette feirer vi altså med tiårs-jubileum i år.

Les mer om Executive Management Programme INSEAD

En “gulrot” og motivasjonsfaktor

Velger du som bedrift å tilby lederne dine videreutdanning, har det umiddelbart flere positive effekter. Du sørger selvsagt for at de er rustet til de oppgavene og utfordringene deres lederroller krever i en volatil og raskt omskiftelig verden, men i tillegg vil det også oppleves som en positiv anerkjennelse.

– Det er ikke tvil om at det også er positivt for bedriftens ledere når de ser at ledelsen ønsker å investere i dem. Utdanning er helt klart en «gulrot» og en motivasjonsfaktor – og et element som ikke bare «fastholder» de gode lederne, men gir dem en genuin lyst til å bli i bedriften og utvikle den videre. Det kan med andre ord være en investering man får mangfoldig tilbake, avslutter Steen Buchreitz Jensen.

Lederutdanninger i samarbeid med IMD og INSEAD

Tomas Arnesen

Country Manager Norway
Tlf: +47 9407 1317
Mail: ta@se-institute.no

Ta kontakt med Tomas for mer informasjon