125 dagers nedstenging og en digital rakett-tur

Frederik G. G. G Nielsen, retaildirektør i Magasin og ansvarlig for de syv fysiske stormagasinene i Danmark, har vært på en heseblesende berg-og-dal-bane-tur de seneste 15 månedene med både to utfordrende nedstenginger og en omfattende digital endringsreise

Retaildirektør og ansvarlig for 1.500 medarbeidere i Magasin, Frederik G. G. G Nielsen, har ikke ligget i koronaskjul de siste 15-16 månedene. Perioden har budt på omfattende endringer og store utfordringer som rekker langt utover hva han tidligere har opplevd. Frederik har en bakgrunn fra militæret, etterfølgende Dansk Supermarked og siden 2003 Magasin. Først som HR-direktør, og etter en årrekke i en mer kommersiell stilling i salgsorganisasjonen. I 2013 deltok Frederik i tillegg i topplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD.

– Jeg har, siden 2010, grunnleggende hatt den «samme jobben», og konstellasjonen i vår ledergruppe har også stort sett vært den samme siden. Det er nok ganske unikt og et særsyn i dagens omskiftelige og foranderlige verden. Men vi har fått lov å være med på en fantastisk spennende reise som har budt på både opp- og nedturer, forteller Frederik G. G. G Nielsen.

Topplederprogram – Nytenk strategien med INSEAD-topplederprogram

Frederik GGG Nielsen, Director Of Retail Operations at Magasin Du Nord

Et Magasin etter korona

Frederik beskriver det seneste 1,5 år som en «massiv» og utfordrende periode. Men også en periode som har gitt anledning til å lære nytt, og hvor Magasins digitale reise er blitt sendt på rakettfart.

– Vi hadde i forveien en digital strategi som skulle understøtte vår målsetning i forhold til å oppfylle vårt løfte til kundene om å «gi dem mer enn de forventer», samt imøtekomme et marked med meget endret forbrukeratferd. Så den digitale reisen var så absolutt satt i gang, og vi var godt på vei, men da 2. nedstenging inntraff i desember 2020, var det ikke lenger moro (Magasin var stengt i perioden fra desember-april, red.anm.). Vi måtte derfor allokere en del ressurser til kriseledelse, forteller han og fortsetter:

– Vi hadde grunnleggende to overordnede mål: Det ene handlet om at der også skulle finnes et Magasin etter korona hvor vi hadde ambisjoner om å beholde samtlige medarbeidere. Det var en periode med mye «her- og nå-ledelse» hvor vi hadde møter med ministre og daglige online-ledergruppemøter for å håndtere de likviditetsmessige utfordringene. Og da vi så kom frem til gjenåpningen igjen, var det selvsagt en omfattende prosess å få de 1.500 medarbeiderne tilbake igjen – det var faktisk en ny on-boarding av både medarbeider og lederteamet, og vi måtte «lære» å jobbe igjen. Jeg er utrolig stolt av å se hvordan våre medarbeidere har klart å komme tilbake i retail-gamet med masser av geist, gå-på-mot, smil og glede over at Magasins fysiske butikker er gjenåpnet, og at de igjen kan gi kundene «mer enn forventet».

Se innholdet i Executive Management Programme

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Nyt «fysitalt» univers

Den andre delen av Magasins overordnede målsetning handlet om å videreføre og utvikle den digitale strategien med blant annet online-shop, samtidig som krisen var pågående.

– Tross den utfordrende koronaperioden fikk vi samtidig en enorm komprimert læring og kunnskap om digital forbrukeratferd. Det var en kjempe mengde data som vi på kort tid fikk inn og skulle analysere. Vårt arbeid har vært meget sentrert omkring hvordan vi kan utnytte de nye mulighetene og gi våre kunder en god opplevelse i det nye «fysitale» universet. Så sideløpene med gjenåpningen har vi i ledergruppen jobbet målrettet med strategier hvor vi ser inn i en fremtid som i aller høyeste grad skal kombinere vår fysiske og digitale forretning. Vi skal tenke nye opplevelser, inspirasjon og skal virkelig være oppmerksomme overfor de endrede forbrukeratferdmønstrene, sier Magasin-direktøren og supplerer:

– Det hele handler grunnleggende om en kulturendring og et nytt tankesett i vår organisasjon med henblikk på digitalisering, innkjøp og markedsføring – og hvordan vi overfører dette til en skalerbar modell. Det er en umåtelig spennende reise vi er på sammen med våre medarbeidere, og hvor vi skal lære å tenke helt nytt og utover den tradisjonelle stormagasin-tankegangen. Det blir virkelig et spennende neste halvår.

Påmeld deg – Executive Management Programme

Organisasjonskultur

INSEAD-program er fremdeles aktuelt

I 2013 – altså for nesten åtte år siden – deltok Frederik i topplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD. Et program som den dagen i dag er «med» ham, og som har betydning for hvordan han håndterer jobben sin.

– Det viktigste jeg har tatt med meg herfra er evnen til å skape en god prosess i strategiarbeidet. På programmet utarbeidet vi en prosjektoppgave med for-analyse og forskjellige strategiske scenarier som etterfølgende skulle presenteres for de øvrige deltakerne. Denne prosessen og arbeidsmetoden har fulgt meg siden, og det er noe jeg bruker når jeg jobber med strategiske prosjekter. I tillegg ble jeg meget bevisst om det med å se synergien i sitt team, og å være oppmerksom på å utnytte de tilgjengelige kompetansene på tvers av organisasjonen. Avslutningsvis opplevde jeg det meget inspirerende og lærerikt å få nettverksrelasjoner på tvers av andre bransjer. Det har gitt meg et mye bredere perspektiv, og det er noe jeg fremdeles dyrker, avslutter Frederik G. G. G Nielsen.

Unikt topplederprogram på INSEAD