Forelesningene, casene og refleksjonene i grupper og plenum var en øyeåpner

Oppholdet gir ikke bare ny kunnskap og bedre forståelse, programmet leverer også veldig bra på nettverksbygging og nye relasjoner

Bente Sollid Storehaug

CEO Digital Hverdag

Bente Sollid Storehaug er CEO i Digital Hverdag hvor hun jobber som rådgiver for en rekke vekstselskaper. I tillegg er hun styreleder for et internasjonalt SaaS-selskap og et retail-selskap samt styremedlem i børsnoterte selskaper innen energi, retail, finans, telekom og media. For kort tid siden avsluttet hun første den utgaven av Advanced Board Programme INSEAD som er blitt avholdt noen gang.

– Jeg opplever at styrerollen har endret seg mye de siste 20 årene. Kravene er blitt skjerpet, men vel så viktig er endringene i samfunnet. Styrene har fått mer ansvar. Gode styrer utgjør en forskjell, ikke minst på viktige områder innenfor digitalisering og bærekraft. Advanced Board Programme setter søkelys på disse tunge og langvarige skiftene som enhver bedrift og bransje står overfor, uttaler hun og fortsetter:

– Advanced Board Programme INSEAD er fantastisk læring og refleksjon. Et topp opplegg og enormt givende å lære fra de beste INSEAD-professorene. Jeg deltok i Executive Board Programme i 2018, og det ga mersmak. Så da dette nye programmet ble annonsert, var jeg ikke et øyeblikk i tvil. Oppholdet gir ikke bare ny kunnskap og bedre forståelse, programmet leverer også veldig bra på nettverksbygging og nye relasjoner, uttaler Bente Sollid Storehaug.

Bærekraftig utvikling og unikt nettverk

Hun fremhever læringen om bærekraftig utvikling i et styreperspektiv som værende en av de aller viktigste key-learnings som hun tar med seg hjem fra Frankrike.

– Jeg har jobbet mye med digital transformasjon, så for meg ble bærekrafts-dimensjonen viktigst. At bedrifter ikke lenger bare er til for investorer og aksjonærer, men at de også er viktige bidragsytere med henblikk på å løse samfunnsproblemer. Bærekraftig omstilling er nødvendig, og stiller allerede nå styrene overfor nye valg, dilemmaer og gråsoner som må håndteres klokt. Forelesningene, casene og refleksjonene i grupper og plenum var en øyeåpner.

Også i et nettverksmessig perspektiv har programmet bidratt positivt.

– Jeg var en av fire nordmenn på dette  Advanced Board Programme, og vi ble godt kjent. Som bonus fikk vi alle utvidet vår bekjentskapskrets til mange dyktige danske styrekollegaer. Flere av styrene jeg jobber i har internasjonal sammensetning, og det var interessant å diskutere likheter og ulikheter mellom to nordiske land, avslutter Bente Sollid Storehaug.

3 gode grunner til å være med

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD