Jeg har fått stort utbytte av helhetstankegangen i forhold til strategi og strategisk arbeid i en foranderlig verden

Dernest var læringen om innovasjon svært viktig for meg, og ga meg en bekreftelse på hvilke forutsetninger som er viktige

Pernilla Rosenquist

Chief Human Resources Officer, Unibuss AS

For kort tid siden deltok Pernilla Rosenquist, som er Chief Human Resources Officer hos Unibuss AS, i lederprogrammet Leadership Acceleration Programme IMD.

– Min bakgrunn for å delta var todelt. For det første er jeg opptatt av egenutvikling og læring. Jeg tenker alltid at jeg kan utvikle meg. Og for det andre var jeg også interessert i – ut fra min funksjon som HR-direktør – å undersøke om dette var noe vi skulle tilby andre ledere i Protan, uttaler Pernilla Rosenquist og legger til:

– Jeg har sittet på skolebenken mange ganger tidligere og har flere utdanninger bak meg, så jeg har god erfaring med hva bra utdanning er. Det var et veldig høyt faglig nivå på lederprogrammet, ikke minst i et pedagogisk perspektiv. Det er en kunstart å være i stand til å gjøre komplisert stoff begripelig, og jeg vil si at professorene og underviserne i aller høyeste grad evnet å formidle budskapene på en god og konkret måte. Vi fikk læring med oss hjem som er direkte anvendbar og kan brukes i praksis.

Pernilla Rosenquist

Tid til å løfte blikket

Pernilla Rosenquist fremhever særlig tre key-learnings som hun tar med hjem fra lederprogrammet som består av to moduler – ett i Danmark og ett i Sveits.

– Jeg synes for det første at jeg har fått stort utbytte av helhetstankegangen i forhold til strategi og strategisk arbeid i en foranderlig verden. Dernest var læringen om innovasjon svært viktig for meg, og ga meg en bekreftelse på hvilke forutsetninger som er viktige for å lykkes med ledelse av endringer. Avslutningsvis, hvor viktig det er å skape psykologisk trygghet i en organisasjon. Det er et «hett tema» for tiden, og det gikk som en rød tråd gjennom hele programmet. Psykologisk trygghet er helt essensielt for at en bedrift kan være i stand til å innfri ambisjonene sine – for det er jo menneskene som skal få til endringene.

Også i et mer personlig perspektiv har programmet hatt en positiv betydning for HR-direktøren.

– Det var godt å få en «time out» og dykke ned i interessante temaer. Det har vært bra å løse seg fra arbeidshverdagen og være til stede i hyggelige omgivelser. Hverdagen blir bestandig så hektisk, og dermed er det også en viktig take-away for meg personlig: å være bevisst om hvor viktig det er å skape seg et refleksivt rom. Ha tid til å tenke, og løfte blikket fra tid til annen.

Viktig å lære «det samme»

Pernilla Rosenquist er ikke i tvil om at inspirasjonen og læringen fra Leadership Acceleration Programme IMD kommer til å ha betydning for hennes videre arbeid.

– Jeg kommer til å ha enda større fokus på samarbeid på tvers av avdelinger og funksjoner i bedriften. Det er viktig å påvirke og dyktiggjøre andre ledere til å være brobyggere og koble sammen mennesker for å skape ønsket utvikling. Klarer vi å bli enda bedre på å skape «winning teams», blir vi i stand til å lykkes med endringer. Det er viktig kunnskap for ledere å forstå, slik at de kan legge til rette for det. Derfor ser jeg det også som en stor fordel at flere «lærer det samme», og får de samme erfaringene – slik at læringen kan implementeres best mulig i organisasjonen. At man får et felles språk, felles begreper og metodikker som man sammen kan jobbe ut fra, avslutter hun.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD