Det er et intensivt program som oppfylte absolutt alle forventningene mine

Jeg anbefaler det gjerne til alle som er genuint interessert i styrearbeid på høyt og ambisiøst nivå

Torunn Aass Taralrud

Profesjonell styrekvinne

Torunn Aass Taralrud har gjennom de siste 17 årene hatt en rekke lederposisjoner i Innovasjon Norge, men har nå dedikert all sin tid til styrearbeid, hvor hun har tre omfattende styreverv i offentlig eide selskaper innenfor helse, energi og miljø, henholdsvis som styreleder i ett og styremedlem i to. Torunn har nettopp deltatt på det aller første forløpet av Advanced Board Programme INSEAD som noen gang er blitt avviklet.

– Jeg har holdt på med styrearbeid i hele arbeidslivet mitt, og har en genuin interesse for kontinuerlig å perfeksjonere meg og lære mer. Jeg har tidligere deltatt på Executive Board Programme INSEAD og vært veldig fornøyd, så da dette nye programmet kom opp, var det noe jeg hadde veldig lyst å være med på. Det tiltrekker meg især at det foregår i en internasjonal kontekst, og at jeg i tillegg får mulighet til å bygge nettverk og bli motivert og inspirert av andre styreprofiler, forklarer Torunn Aass Taralrud.

Fagsterke professorer

Hun beskriver underviserne på det nye styreprogrammet som særdeles faglige sterke.

– Jeg opplevde det faglige nivået til foreleserne og professorene som veldig høyt. De er så faglig dyktige at de klarer å sette utfordringer og muligheter inn i et perspektiv og en kontekst som gjør at du som deltaker oppnår selvstendig refleksjon og læring. I tillegg er de så sterke at de er i stand til å gjøre komplisert stoff tilgjengelig – er man dyktig til noe, så kan man også forklare det godt. Professorene bidrar med kunnskap og læring som ikke er tilgjengelig i «vanlige kanaler», og både enveislæringen, diskusjoner i grupper og i plenum med deltakere som også holder høyt nivå og har mye erfaring er rett og slett med på å utvide horisonten betraktelig, uttaler hun.

Ny anvendelig kompetanse

Torunn Aass Taralrud fremhever spesielt tre key-learnings som hun tar med hjem fra programmet i Frankrike.

– For det første har jeg fått ny kunnskap som gjør at jeg er bedre i stand til å reflektere over de prosessene som er knyttet til vanskelige situasjoner. Dernest har jeg lært mye om styrets samhandling og samarbeid, og det med å sikre seg at styret har nødvendig informasjon og kunnskap til å håndtere de problemstillingene de blir stilt overfor. Avslutningsvis har jeg fått innblikk i og forståelse for nye trender – eksempelvis digitalisering og emerging strategies – ting som kan forbedre og effektivisere det daglige arbeidet i styret, sier hun, og legger til:

– Jeg føler allerede at jeg har tatt i bruk de nye læringene – dette er noe jeg bærer med meg. Jeg føler en større trygghet i styrearbeidet da jeg har fått bygget på mer kompetanse, og så ser jeg en tydeligere retning i mitt styrearbeid, og føler at jeg har fått nye viktige verktøy som er direkte anvendbare. Det er et intensivt program som oppfylte absolutt alle forventningene mine, og jeg anbefaler det gjerne til alle som er genuint interessert i styrearbeid på høyt og ambisiøst nivå, avslutter styrekvinnen.

3 gode grunner til å være med

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD