Vinner europeisk pris for arbeid med risikostyring

Lene Ritz har mottatt den ultimate anerkjennelsen for et langt og vedholdende arbeid med fokus på Enterprise Risk Management (ERM) med mottakelsen av den europeiske prisen, «European Risk Manager of the Year 2020, Public Sector».

Lene Ritz, som er Chief Risk Officer i Energinet, er ikke kommet sovende til den prisen hun er blitt tildelt av den europeiske organisasjonen, Federation of European Risk Management Associations (FERMA), innen Enterprise Risk Management.

Hun tildeles prisen for sitt arbeid med å utvikle Enterprise Risk Management (ERM) i hele Energinet samt for å være en ressurs i relasjon til kunnskapsdeling og nettverk innen fagområdet i europeisk sammenheng. Som DARIM har uttalt: «For det lange, vedholdende arbeid», og den europeiske juryen: «Lene har jobbet utrettelig for kunnskapsdeling samt oppfattelsen av Risk Management.»

Lær om risikostyring på topplederprogrammet

Et arbeidsliv med et skarpt fokus

Lene Ritz har en lang og omfattende karriere bak seg som startet på 80-tallet i Den Danske Bank. Etterfølgende ledet den henne videre til blant annet BP, Uhrenholt, Dansk Fiskeriforening, Møllehegnet Holding i forskjellig land, og de seneste 12 årene – Energinet. Blant annet. Den røde tråden og omdreiningspunktet har bestandig vært finansielle produkter samt økonomi- og målstyringsoppfølgning.

– Relativt raskt ble erfaringene mine innen disse fagområdene et utgangspunkt for tanker om å få frem risikoene FØR de materialiserer seg i regnskapet. Altså perspektiver i forhold til å iverksette en proaktiv, fremfor en reaktiv tilgangsvinkel. Det var starten på min reise innen Enterprise Risk Management, forteller Lene Ritz som har en økonomisk utdanning i bagasjen, og etterfølgende en lang rekke executive-utdanninger, blant annet styreutdanningen og topplederutdanningen i regi av Scandinavian Executive Institute.

Lær om risikostyring på Executive Board Programme INSEAD

Enterprise Risk Management i Energinet

I 2011 påbegynte hun sitt arbeid med å utvikle en ERM-strategi som både ledelsen og styret i Energinet raskt viste interesse for. Og var villige til å satse på.

– Jeg hadde fått øynene opp for det profesjonelle universet som het Enterprise Risk Management, men det fantes ikke en konkret utdanning innen fagområdet. Så jeg begynte å sette meg inn i litteratur om emnet. Faktisk trekkes trådene tilbake til 1700-tallet, men selve konseptet dukket først opp i 1956 i en artikkel i Harvard Business Review. Jeg fikk kort og godt lov å dra ut noen måneder av kalenderen med henblikk på å dyrke området og studere det med henblikk på å bli klokere på det hele. Toppledelsen så verdien i å fokusere på dette, sier risiko-eksperten, og fortsetter:

– I 2014 lykkes jeg med å etablere en selvstendig Risk Management-avdeling hvor jeg var avdelingsleder for et team på 4-5 personer. Og i 2017 var avdelingen vokst til ni personer.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Lene Ritz, Chief Risk Officer i Energinet

ERM er en kvalifisert titt i glasskulen

En av Lene Ritz’ kongstanker er sentrert omkring at ERM-tankegangen skal gjennomsyre hele organisasjonen – fra topp til bunn. Det er ikke et fagområde som skal «gjemmes bort» i en enkelt avdeling som skal håndtere det. ERM-teamet skal i langt høyere grad agere interne konsulenter med henblikk på utvikling og rådgivning av den resterende organisasjonen. Og så er det særdeles viktig at det er forankret hos toppledelsen.

– Tradisjonell risikostyring fokuserer utelukkende på matematiske beregninger og funderinger. Enterprise Risk Management handler om å være proaktiv i ALLE beslutninger – på et opplyst grunnlag. Grunnsteinen er transparens, dokumentasjon, systematikk og pragmatisme. Verdien i Enterprise Risk Management ligger i å se potensielle realiteter i øynene og få drøftet om man går den riktige veien. Om man skal rette til, ta en omvei eller en helt annet vei. Det krever vedholdenhet, men det viser seg å ha en enorm verdi.

Ifølge Lene Ritz handler det altså om å identifisere, vurdere og håndtere forskjellige risikoer. De risikoene som skal vurderes i en bedrift eller organisasjon, kan imidlertid være meget forskjellige fra de risikoene som skal vurderes i en annen.

– I Energinett kan det eksempelvis være å se på risikoer innen miljø, arbeidsmiljø, compliance og image. I en medisinalbedrift eller en lufthavn kan det være helt andre parametere man bør fokusere på. Man skal ta utgangspunkt i de forretningsspesifikke hovedområdene som bedriften drives ut fra. Det er disse det skal stilles skarpt på. Og derfor kan man heller ikke kjøpe et universelt it-risikosystem hos et konsulentbyrå og tro at det kan håndtere dine bedriftsspesifikke forhold. Alle bedrifter og organisasjoner burde forholde seg til ERM. De skal tenke det «utenkelige», og legge både business-, kontinuitets- og beredskapsplaner ut fra dette, sier hun.

Og karriereveien videre …

Hastigheten går ikke sakte på Lene Ritz’ karrierevei. Hun føler at hun har bidratt med det hun kan og skal for å bygge opp fagområdet i Energinet. Og nå er blikket vendt mot forsikringsområdet som hun nettopp mener henger uløselig sammen med det skarpe fokus på risikostyring – Enterprise Risk Management.

– Den kommende tiden vil jeg dyrke forsikringsområdet i Energinet relatert til store infrastrukturprosjekter og grønne omstillinger. Jeg vil gjerne gjøre meg enda dyktigere på det området hvor jeg har et meget stort utbytte fra ERM-utviklingen og implementeringen med i bagasjen. Jeg vil jobbe for sammenhengen mellom å utnytte Risk Management-tankegangen og synergien i forhold til forsikringer – noe jeg også internasjonalt via min styrepost i FERMA vil stille skarpt på, avslutter Lene Ritz.