Disse artiklene BØR du lese

Hver måned utvelger vi en rekke artikler av INSEAD- og IMD-professorer som vi mener er spesielt lesverdige.

Et ordtak sier at ”Good readers make good leaders». Og vi tror på at det er korrekt: At det er veldig mye kunnskap og inspirasjon å hente i godt lesestoff. Kunnskap og inspirasjon som både kan flytte deg selv og den organisasjonen som du er en del av.

Denne måneden har vi funnet tre artikler, to fra INSEAD og en fra IMD, som vi synes at det er spesielt interessant å dele med leserne våre.

Sjekk alle våre lederutdanninger

Disse teknologiene kommer til å vinne

Andrew Shipilov, som er programdirektør på Executive Management Programme samt professor i strategi på INSEAD, presenterer her INSEADs nettopp oppdaterte ”Digital Transformation Survey”. Den viser hvilke teknologier som topplederne kommer til å fokusere på de kommende årene, og hvilke som er på «vei ut». En fin informasjon å ha i bakhodet, dersom man sitter i en ledende posisjon i en bedrift.

Les hele artikkelen

Styr følelsene dine – på jobben

Vi blir ofte anbefalt å «gjemme bort» våre negative følelser på jobben. Men noen ganger kan det selvsagt være så godt som umulig. I denne undersøkelsen fra INSEAD fant forskerne ut at man ved å «reframe» de negative følelsene sine til å handle mindre om å være «sur og lei seg» – til å handle mer om å være pasjonert og engasjert i en sak, ville bli oppfattet som mer kompetent, og oftere bli valgt og anset som en mer attraktiv og seriøs samarbeidspartner.

Les hele artikkelen

Hvordan skape atferdsendring?

Alle vet hvor vanskelig det er å endre atferd, eksempelvis hvis man vil slutte å røyke eller dyrke mer sport. Enda vanskeligere er det hvis man skal motivere andre til å endre atferd, eksempelvis i jobbmessig sammenheng. Man samtidig er det også en lederoppgave å være i stand til å hjelpe sine ansatte med å endre atferd – både for deres egen skyld, og for bedriftens skyld. Denne artikkelen gir noen gode innputt i forhold til nettopp dette.

Les hele artikkelen