Disse artiklene BØR du lese

Hver måned utvelger vi en rekke artikler av INSEAD- og IMD-professorer som vi mener er spesielt lesverdige.

Et ordtak sier at ”Good readers make good leaders». Og vi tror på at det er korrekt: At det er enormt mye kunnskap og inspirasjon å hente i godt lesestoff. Kunnskap og inspirasjon som både kan flytte deg selv og den organisasjonen som du er en del av.

Denne måneden har vi funnet tre artikler, to fra INSEAD og en fra IMD, som vi synes at det er spesielt interessant å dele med leserne våre.

Sjekk alle våre lederutdanninger

Kjenner krisen

De beste CEOs vet at det er helt uunngåelig at kriser med jevne mellomrom oppstår. Og at disse selvsagt skal håndteres profesjonelt – og hvordan. Hvilke egenskaper og kompetanser er det som de «beste» CEOs besitter? Og som gjør at de klarer å lede mennesker og organisasjoner trygt og sikker gjennom – også de aller største – krisene? Her kan du lese mer om hva Stanislav Shekshnia og kollegene hans fikk ut av å intervjue en rekke CEOs om krisehåndtering.

Les hele artikkelen

Transformer karrieren din

Et av tidens heteste emner er uten tvil transformering av organisasjoner. Men kan du også transformere din egen karriere? Ja, mener disse INSEAD-artikkelforfatterne, som gir deg de fire forkrommete «E’ene» til et suksessfullt karriereskifte.

Les hele artikkelen

Finanssektorens utfordringer

Den finansielle sektoren står overfor enorme utfordringer i forhold til eksempelvis digitalisering, disruption og AI. Men generelt er det en bransje som ikke er i stand til å «flytte seg» like raskt som andre bransjer. Underviser på Leadership Acceleration Programme IMD, Howard Yu, presenterer her en rekke synspunkter på utfordringer og muligheter for denne sektoren.

Les hele artikkelen