Disse artiklene er ”must read”

Hver måned utvelger vi en rekke artikler av INSEAD- og IMD-professorer som vi mener er spesielt lesverdige.

Et ordtak sier: «Good readers make good leaders». Og vi tror på at det stemmer: At der er utrolig mye kunnskap og inspirasjon å hente i godt lesestoff. Kunnskap og inspirasjon som både kan flytte én selv, og den bedriften man jobber for.

Denne måned har vi funnet tre artikler, to av disse er skrevet av INSEAD-professorene Stanislav Shekshnia, Renée Mauborgne og W. Chan Kim samt den siste av IMD-professor Bill Fischer. Gode artikler som vi gjerne vil dele med leserne våre:

Sjekk alle våre lederutdanninger

Lederens fire essensielle roller, av Stanislav Shekshnia:

Enhver leder – uansett kultur, kontinent, land eller bransje – har ifølge artikkelforfatterne fire essensielle roller som vedkommende bør være i stand til å vareta for å lede en bedrift suksessfullt: ”Envisioning, nominating, enabling og managing crisis”. Den første artikkelen omhandler ”envisioning”, eller på norsk ”visjons-settende”, altså hvor viktig det er at ledere mestrer å være visjonære.

Les hele artikkelen her

Teknologisk innovasjon er ikke svaret på alt, av Renée Mauborgne og W. Chan Kim:

Teknologisk innovasjon er ikke svaret på alt, skriver forfatterne bak suksess-bøkene Blue Ocean og Blue Ocean Shift i denne artikkelen. For fokus i forhold til en suksessfull markedsstrategi er ikke nødvendigvis relatert til å utvikle teknologien selv. Det handler i mye høyere grad om å være i stand til å se hvordan allerede etablert teknologi kan brukes som en konkurransefordel. For eksempel var det MITS som utviklet den første pc’en – og ikke Apple og IMB som faktisk løp av gårde som de dominerende markedsaktørene i etterkant.

Les hele artikkelen her

Samtaler skaper innovasjon, av Bill Fischer:

I denne artikkelen skriver Bill Fischer om hvor viktige «samtaler» er i relasjon til å skape et godt grunnlag for innovasjon og nytenking i bedrifter. Og om hvordan man med små endringer i en møtesituasjon – for eksempel hvor i rommet deltakeren sitter, hvem som bestemmer agendaen, hvem som leder diskusjonene – kan danne grunnlag for nyttige og fruktbare samtaler som bringer bedriften til nye høyder.

Les hele artikkelen her