Hva er et “Certificate in Global Management INSEAD”?

Et Certificate in Global Management fra INSEAD er en omfattende executive-utdanning som gir deg kunnskap, verktøy og kompetanser innen internasjonalt lederskap. To av Scandinavian Executive Institutes executive-programmer fungerer som partnerskapsprogrammer i det komplette utdanningsprogrammet.

I dagens omskiftelige, globaliserte og konkurransekrevende forretningsverden er det essensielt å holde seg oppdatert med den nyeste kunnskapen og de nyeste verktøyene med henblikk på å håndtere de utfordringene og mulighetene som oppstår underveis. INSEAD har utviklet et programkonsept, Certificate in Global Management, som er målrettet ambisiøse ledere og toppledere som ønsker en omfattende kunnskap om global ledelse og lederskap.

Topplederprogram i samarbeid med INSEAD

En rekke executive-programmer

For å oppnå et Certificate in Global Management fra INSEAD, skal man ha deltatt i totalt tre INSEAD-executive-programmer i løpet av en 4-års periode, og programmene skal være av et visst omfang. To av Scandinavian Executive Institutes executive-programmer, topplederprogrammet Executive Management Programme samt strategieksekveringsprogrammet Leading Strategic Change, teller med i denne programpakken.

Les mer om hvordan programpakken i Certificate in Global Management kan settes sammen. Her er det også mulig å se hvilke programalternativer man kan velge – slik at utdanningen gir eksakt det fokuset og innholdet man selv har behov for.

Partnerprogrammer fra Scandinavian Executive Institute

To av programmene i Scandinavian Executive Institutes portefølje av executive-programmer kan som nevnt inngå i et Certificate in Global Management.

For det først dreier det seg om Executive Management Programme som er en unik topplederutdanning som ruster deg til å jobbe ambisiøst med å styrke og utvikle din bedrift. Programmet bidrar med den aller nyeste kunnskapen innen strategi og innovasjon, noe som gjør deg i stand til å styrke din bedrifts strategiske posisjon. I tillegg får du innblikk i de ledelsesmessige aspektene som stilles til dagens toppledere, og du vil derigjennom bli i stand til å utvikle din egen topplederrolle.

Også Leading Strategic Change er et av partnerprogrammene som kan inngå i den totale programpakken. Leading Strategic Change er et intensivt utdanningsprogram for ledere og toppledere som ønsker å bli dyktigere til å gjennomføre suksessfulle strategieksekveringer og større transformasjonsprosjekter. Med programmet får du inspirasjon, innsikt, kunnskap og verktøy som gjør deg i stand til å bringe din bedrifts strategieksekveringsinitiativer og transformasjonsprosjekter opp på et høyt og ambisiøst nivå.

Et Certificate in Global Management gir i tillegg INSEAD-alumnstatus, noe som gir tilgang på livslang læring og nettverksmuligheter på INSEAD.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet
risikostyring

Professor Nathan Furr, INSEAD