Nytt ettertraktet styrenettverk: Executive Board Forum

Executive Board Forum er Scandinavian Executive Institutes nye nettverks- og læringsforum for aktive styremedlemmer som ønsker ny inspirasjon til deres styrerolle, og samtidig er interessert i å utvide styrenettverket sitt med henblikk på å møte og dele kunnskap med likesinnede.

Executive Board Forum er åpent for både tidligere deltakere på Executive- og Advanced Board Programme INSEAD, og for andre med aktive profesjonelle styreverv. Deltakelse i nettverket er gratis, og byr på fire årlige nettverkssamlinger som alle foregår i Norge.

– Det nye styrenettverket er en unik mulighet til å treffe både «gamle kjente» og utvide nettverket sitt og skape nye relasjoner. Samtidig er et sentralt element i forumet å tilby fire årlige inspirerende nettverkssamlinger med relevant og faglig kunnskap som er direkte anvendbar i egen styrerolle med henblikk på å utøve et verdiskapende og grundig styrearbeid, sier Tomas Arnesen, Country Manager Norge i Scandinavian Executive Institute og legger til:

– Hver samling kommer til å ta opp et faglig relevant tema som blir presentert av nøye utvalgte, dyktige foredragsholdere. Det legges opp til diskusjoner, kunnskapsdeling og debatt, samt muligheten for å dele egne erfaringer og utfordringer – men også å dyrke det uformelle nettverket blant de deltakende styreprofilene.

Meld deg inn i Executive Board Forum

Strenge ESG-krav til styrer

Executive Board Forum går av stabelen første gang den 26. september 2023 fra kl. 17:00 – 19:00 i Oslo. Omdreiningspunktet for denne samlingen er «Styret og ESG», herunder hvilke rapporteringskrav styrer er underlagt, strategiske muligheter samt trusselen om personlig erstatningsansvar. Nettverkssamlingen avholdes i samarbeid med advokatfirmaet Wikborg Rein.

Hedvig Bugge Reiersen, advokat og partner i Wikborg Rein

– Norsk og internasjonalt næringsliv står i en enorm omstilling. Styret har det øverste ansvaret for at selskapet møter og håndterer nye regulatoriske krav på ESG-området, og også for å gripe de strategiske mulighetene omstillingen gir. Det forventes at styrer balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Speilbilde av nye krav og forventninger er at styremedlemmer kan holdes erstatningsansvarlig for mangelfull oppfølging av rapporteringskrav, og for ikke å ha fulgt opp selskapets rapporterte mål og klimatilpasningsambisjoner. Disse temaene vil vi behandle på seminaret den 26. september, uttaler Hedvig Bugge Reiersen som er partner i Wikborg Rein.

Samlingen avholder hun sammen med partner-kollegene, Elise Johansen og Jørgen Vangsnes. Sammen er de ledende innenfor bærekraft, klima og miljø, selskapsrett og prosedyre, og har omfattende erfaring fra rådgivning innenfor ESG, compliance og risikostyring og corporate governance, samt som prosessfullmektige for styremedlemmer i styreansvarssaker. I tillegg sitter de selv i styrer, og vektlegger konkret og praktisk undervisning som gir best mulig læringsutbytte.

Viktig kunnskap for å unngå erstatningssaker

Kunnskapen er svært viktig dersom man er opptatt av styrets handlingsrom på ESG-området som definerer styrets ansvar og muligheter. Kunnskapen hjelper deg til å treffe beslutninger i samsvar med regelverket og i tråd med aksjonærenes forventninger, og dermed unngå feil som i aller verste fall kan ha store personlige og profesjonelle konsekvenser.

– Internasjonalt verserer det flere klimarelaterte erstatningssaker mot styremedlemmer på grunnlag av mangelfull vedtakelse og oppfølging av omstillingsstrategi, og grønnvasking. I Norge har vi begynt å se konturene av hva selskapene kan vente seg av sanksjoner ved brudd på regulatoriske krav. Søksmål mot styremedlemmer i selskaper som ikke følger tilstrekkelig opp må forventes, og i denne masterclassen gir vi styremedlemmer og medlemmer av selskapsledelsen for øvrig en grundig innføring i hvordan styret i praksis kan oppfylle sitt ansvar, og gripe de muligheter regelverkseksplosjonen gir, avslutter Hedvig Bugge Reiersen.

De nye rapporteringskravene trer i kraft fra regnskapsåret 2024, og ESG-seminaret går i dybden med styrets oppgaver i forbindelse med rapporteringen, og selskapets oppfølging av forhold det har rapportert på. Vilkårene for erstatningsansvar vil bli behandlet, og det konkretisertes hva som i praksis skal til for å ilegge styremedlemmer personlig erstatningsansvar for mangelfull oppfølging av rapporteringsplikter. Rettspraksis fra så sent som i august 2023 bidrar til å konkretisere styrets ansvar i denne forbindelsen.

Neste nettverkssamling i Executive Board Forum foregår den 6. desember i Oslo. Temaet annonseres i løpet av kort tid.

Meld deg gratis på Executive Board Forum her