Executive Forum 2023: Fem høyaktuelle masterclasser

Programmet for Executive Forum i 2023 er på plass. Gled deg til fem masterclasser med dyktige internasjonale professorer samt inspirerende og relevante emner.

2023 byr på et interessant og inspirerende program i Executive Forum med fem spennende masterclasser som avholdes i både Norge og Danmark.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive forum for norske og danske ledere og styremedlemmer som har ambisjoner om å utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse. Og ikke minst: er interessert i å treffe likesinnede ledere og styremedlemmer – og sparre med både dem samt dyktige og inspirerende internasjonale undervisere og professorer, blant annet fra IMD og INSEAD.

Meld deg på Executive Forum 2023 her

Deltakelse i Executive Forum og de spesifikke masterclassene gir en sjelden mulighet til å få kunnskap og inspirasjon fra dyktige professorer og undervisere. Det er ofte her at professorene presenterer deres nyeste forskning og kunnskap – før den utgis. Underviserne er i tillegg særdeles dyktige til å relatere emnene til ledelsessituasjoner via caser, gruppeoppgaver, diskusjoner og sparring med likesinnede. Den kunnskapen og inspirasjonen man kommer hjem med fra en masterclass er dermed direkte anvendelig i den enkelte lederens eller det enkelte styremedlemmets hverdag.

Fem masterclasser: Volatil verden krever kunnskap

Foredragsholdere fra blant annet INSEAD og IMD kommer i 2023-masterclassene til å gi et meget aktuelt bilde av det som rør seg i verden fra et ledelses- og styreperspektiv – og kan dermed være viktige inspiratorer til å identifisere områder man kan jobbe videre med i egen organisasjon:

Mini-masterclass 27. april, Oslo:

Styrer skal gjenoppfinne seg selv

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om Executive Forum

Forfatter-trioen og næringslivslederne Jim Hagemann Snabe, Mikael Trolle og Jesper Lok lanserer i deres nye bok, Reinvention From The Boardroom, et viktig wakeup-call til styrer som gir viktig innsikt i hvordan styrer kontinuerlig bør gjenoppfinne seg selv i nært samarbeid med bedriftens daglige ledelse.

I mini-masterclassen gir forfatterne noen viktige på perspektiver på hvordan styrer kan anvende metodene fra Dreams & Details-konseptet med henblikk på å forbedre deres arbeid – ikke minst i bærekraftig og klimamessig henseende. Du vil få innsikt i de radikale endringene som verden gjennomgår i disse årene, og mer kunnskap om hvordan dette helt grunnleggende påvirker styrers arbeid med særlig fokus på styrets interaksjon med ledelsen samt ledelse av styret.

Les mer om masterclassen her

Masterclass 24. mai, Oslo:

Leading High-Performance Teams

Ina Toegel er professor i ledelse og organisasjonsendring på den sveitsiske business-skolen IMD, og underviser og forsker innen teamdynamikker, organisatorisk endringsledelse og hvordan man bygger og utvikler teams og topplederteams.

Ina Toegels faglige ekspertise er fokusert på hvordan man leder og utvikler High-Performance teams, noe som også vil være omdreiningspunktet for masterclassen den 24. mai i Oslo. Å lede og utvikle High-Performance teams handler om å styrke sitt team og forbedre dynamikken via inkluderende lederskap, kreativitet, interaksjon og fantasi – for derigjennom å sikre at hver person bidrar med sine unike talenter. Noe som igjen vil påvirke og forbedre engasjement, initiativ og utnyttelse av læringsmuligheter for teamet og organisasjonen som helhet.

Masterclassen byr blant annet på en konkret og direkte anvendbar 4-trinns-prosess som kan gjøre deg i stand til å lede og utvikle et High Performance-team. Hva er det for prinsipper som driver læring og prestasjon, og hva kan du som leder gjøre for å sikre det rette grunnlaget for å bygge et «dream-team»?

Les mer om masterclassen her

Masterclass 15. juni, København:

Suksessfull transformasjon ved hjelp av Private Equity og Venture Capital

Claudia Zeisberger er professor på INSEAD innen entreprenørskap og familievirksomheter, og er ekspert i private equity, risikostyring, kapitalfond og venturekapital.

Omdreiningspunktet for masterclassen med Claudia Zeisberger er «corporate venturing» – en sterkt voksende forretningsdisiplin som muliggjør innovasjon og vekst for de bedriftene som mestrer det.

På masterclassen med Claudia Zeisberger får du innsikt i de enorme pengestrømmene som driver utviklingen og samarbeidet mellom etablerte bedrifter og start-ups, og hvordan det fungerer som løftestang og felles utviklingsmulighet for både moderselskapet og den eller de pågjeldende start-ups. Disiplinen corporate venturing er uten tvil i ferd med å redefinere den måten som bedrifter utvikler seg og vokser på, og dagen gir konkrete og anvendelig inspirasjon til å avdekke hvordan dette kan påvirke din bedrift i fremtiden, og hvordan mulighetene rent praktisk kan utnyttes.

Les mer om masterclassen her

Masterclass 14. september, Middelfart, Danmark:

Hvordan former økonomiske og politiske tendenser fremtiden?

Antonio Fatas er professor i europeiske studier og professor i økonomi på INSEAD. Han er ph.d. i økonomi fra Harvard University, og er i tillegg forskningsstipendiat ved Center for Economic and Policy Reserarch i London. Han har dessuten jobbet som ekstern konsulent for internasjonale organisasjoner som Den Internasjonale Valutafond, OECD og Verdensbanken.

Denne sesjonen ser nærmere på den økende mengden av økonomisk usikkerhet som vi er vitne til i den globale økonomien. Ved hjelp av noen ukompliserte rammer, utvikler vi scenarioer for hva som kan ligge foran oss, og vi identifiserer de faktorene som vil gjøre noen av disse scenarioene mer sannsynlige.

Masterclassen vil gi deg en solid forståelse av de store tendensene som former det økonomiske klimaet de kommende årene, noe som gir deg mulighet til å treffe bedre grunnleggende strategiske beslutninger.

Les mer om masterclassen her

Masterclass 31. oktober, København:

Ledelse på tvers av generasjoner – den digitale tidsalderens ledelsesutfordringer

Chengyi Lin er professor på INSEAD med spesiale i strategi og digital transformasjon.

Erfarne ledere overser ofte at nøkkelen til suksessfulle transformasjoner ligger i å skape et ledelsesgrunnlag som kan bygge bro mellom generasjonene. Generasjon-Y begynner å fylle mye i arbeidsstyrken, og generasjon-Z er i aller høyeste grad på vei inn på arbeidsmarkedet. Sett i lyset av de mange digitale endringene som vårt samfunn, bedrifter og medarbeidere er utsatt for, blir det mer og mer tydelig at det typisk vil være noen generasjonskløfter man har behov for å bygge bro over.

I masterclassen den 31. oktober kommer Chengyi Lin inn på hvordan de endrede holdningene og forventningene til jobben – fra de forskjellige generasjonenes side – bidrar til økt kompleksitet og turbulens. Hvordan kan bedriftsledere bli mer oppmerksomme på generasjonsdiversiteten, og hvordan kan organisasjonene utvikle deres nåværende praksis for å imøtekomme de nye tendensene? Bli klokere på hvilke ledelsesutfordringer det er i forhold til de nye generasjonene på arbeidsmarkedet, og hvordan disse håndteres best mulig.

Les mer om masterclassen her

Interessert i å ta med ledergruppen på tur?

Vurderer du å ta med ledergruppen din eller teamet ditt med til et faglig og sosialt arrangement i forbindelse med en masterclass i Executive Forum, hjelper vi i Scandinavian Executive Institute meget gjerne med å sammensette og tilrettelegge et spesifikt totalprogram etter deres behov. Både de praktiske detaljene så som flytider, opphold og transport fra flyplass, men også hjelp til å finne supplerende sosiale og hyggelige aktiviteter som kan gjøre deres tur sammen helt spesiell.

Ta kontakt til oss