Executive Forum: Se det nye 2023-programmet

NYHET: 2023-programmet for en rekke læringsintensive og inspirerende masterclasser er på plass. Les mer om det faglige innholdet samt de professorene du kan treffe – og få allerede nå satt kryss i kalenderen.

Executive Forum er inspirerende undervisningsdager med fokus på høyaktuelle emner for skandinaviske ledere og styremedlemmer med ambisjoner om å utvikle deres ledelsesmessige og forretningsmessige kunnskap og kompetanser. Og ikke minst: Et ønske om å treffe likesinnede ledere og styremedlemmer – og sparre med både dem samt dyktige og inspirerende internasjonale professorer og ledelsesforskere fra en av verdens beste business-skoler.

– «Endring skjer så raskt i dagens samfunn at en bedrift bør være i stand til å reagere lang tid før det er innlysende at det er nødvendig». Sitatet er hentet fra den nye boken, «Reinvention from the boardroom» av Mikael Trolle, Jim Hagemann Snabe og Jesper Lok, som tar tak i problematikken knyttet til at vi lever i en tid hvor forutsetningen for suksess er helt avhengig av at man klarer å gjenoppfinne og gjentenke seg selv – også selv om det går godt i dag. Nettopp denne utfordringen er inspirasjonen til våre masterclasser i Executive Forum: Vi lever i en tid med raske og konstante endringer som er så godt som umulige å forutse, og derfor er ledere og styremedlemmer nødt til kontinuerlig å la seg inspirere og sørge for at de har de rette verktøyene og kompetansene til rådighet, uttaler Steen Buchreitz Jensen og legger til:

– «We inspirer leaders» er vår misjon i Scandinavian Executive Institute, og det er presis det vi ønsker å gjøre med våre masterclasser. Hver masterclass byr på en intensiv dag med verdensklasse professorer og relevant faglig innhold som ikke bare «skraper i overflaten», men i aller høyeste grad gir deltakerne mulighet til å se tingene i et nytt perspektiv, og revurdere forhold man hittil har tatt for gitt.

Programmet for Executive Forum 2023 er på plass, og det kan derfor være en god idé å få datoene i kalenderen allerede nå.

Kjøp billetter til Executive Forum her

Claudia Zeisberger – 15. juni 2023 i København

Suksessfull transformasjon og utvikling ved hjelp av Private Equity og Venture Capital

Claudia Zeisberger er professor på INSEAD innen entreprenørskap og familievirksomheter. Hun er ekspert i private equity, risikostyring, kapitalfond og venturekapital, og er i tillegg grunnlegger av og akademisk meddirektør på INSEADs venture capital centre (GPEI). I tillegg er hun prisvinnende forfatter og business-angel-investor.

Omdreiningspunktet for masterclassen med Claudia Zeisberger er «corporate venturing» – en sterkt voksende forretningsdisiplin som muliggjør innovasjon og vekst for de bedriftene som mestrer det.

For å fremskynde innovasjon, og utnytte vekstmuligheter, anvender fremsynte bedrifter seg i økende grad av corporate venturing til å finne, finansiere, deretter pleie og i siste ende tjene penger på nye bedrifter gjennom exit eller integrasjon i morselskapets kjerneforretningsprosesser. Forenklet sagt gir corporate venturing bedrifter en ny og mer robust mekanisme til å være på forkant.

KJØP BILLETT

Her kan du kjøpe billetter til Executive Forum

Kjøb billett her

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om Executive Forum

Ikke minst i relasjon til bæredyktighetsagendaen og teknologiske endringer, som langt de fleste bedriftene i dag må forholde seg til, er dette en verdifull disiplin å mestre.

– For fem-seks år siden var corporate venturing hovedsakelig en disiplin som bedrifter innen teknologiområdet benyttet seg av. I dag er historien markant annerledes, da langt de fleste større bedriftene enten allerede er engasjert i corporate venturing eller i det minste er i gang med å vurdere muligheten. Bare for å gi en idé om hvor stort dette er blitt, så viser tallene at investert kapital innen corporate venturing var 2,5 ganger større i første halvdel av 2021 enn det var i 2020. Og både med henblikk på beløpsinvesteringene, og antallet av bedrifter som er involvert, settes det løpende nye rekorder, forklarer Claudia Zeisberger.

Masterclassen med INSEAD-professoren gir god innsikt i de enorme pengestrømmene som driver utviklingen og samarbeidet mellom etablerte bedrifter og start-ups, og hvordan det fungerer som løftestang og felles utviklingsmulighet for både morselskapet og den eller de pågjeldende start-ups. Disiplinen er uten tvil i ferd med å redefinere den måten som bedrifter utvikler seg og vokser på, og dagen gir konkrete og anvendelig inspirasjon til å avdekke hvordan corporate venturing kan påvirke din bedrift i fremtiden, og hvordan mulighetene rent praktisk kan utnyttes.

14. september 2023 – Emne og professor kommer snart

Sett kryss i kalenderen den 14. september til enda en inspirerende masterclass – mer informasjon følger innen lenge.

Chengyi Lin – 31. oktober 2023 i København

Ledelse på tvers av generasjoner – den digitale tidsalderens ledelsesutfordringer

Chengyi Lin er professor på INSEAD med spesiale i strategi og digital transformasjon.

Erfarne ledere overser ofte at nøkkelen til suksessfulle transformasjoner ligger i å skape et ledelsesgrunnlag som kan bygge bro mellom generasjonene. Generasjon-Y begynner å fylle mye i arbeidsstyrken, og generasjon-Z er i aller høyeste grad på vei inn på arbeidsmarkedet. Sett i lyset av de mange digitale endringene som vårt samfunn, bedrifter og medarbeidere er utsatt for, blir det mer og mer tydelig at det typisk vil være noen generasjonskløfter man har behov for å bygge bro over.

I masterclassen den 31. oktober kommer Chengyi Lin inn på hvordan de endrede holdningene og forventningene til jobben – fra de forskjellige generasjonenes side – bidrar til økt kompleksitet og turbulens. Hvordan kan bedriftsledere bli mer oppmerksomme på generasjonsdiversiteten, og hvordan kan organisasjonene utvikle deres nåværende praksis for å imøtekomme de nye tendensene? Kort fortalt: Hvilke ledelsesutfordringer er det i forhold til de nye generasjonene på arbeidsmarkedet, og hvordan håndteres disse best mulig?

Utdypende informasjon om masterclassen med Chengyi Lin presenteres i nyhetsbrevet i løpet av våren 2023.

Kjøp billetter til Executive Forum her

Executive Forum-arrangementer i Norge

I løpet av 2023 vil det i tillegg bli avholdt en rekke spennende arrangementer i regi av Executive Forum for norske ledere og styremedlemmer – som foregår i Norge. Datoene og innholdet i de konkrete arrangementene vil bli annonsert i starten av 2023.

Interessert i å ta med ledergruppen på tur?

Vurderer du å ta med ledergruppen din eller teamet ditt med til et faglig og sosialt arrangement i forbindelse med en masterclass i Executive Forum, hjelper vi i Scandinavian Executive Institute meget gjerne med å sammensette og tilrettelegge et spesifikt totalprogram etter deres behov. Både de praktiske detaljene så som flytider, opphold og transport fra flyplass, men også hjelp til å finne supplerende sosiale og hyggelige aktiviteter som kan gjøre deres tur sammen helt spesiell.

Ta kontakt til oss