Executive Forum – et bra alternativ til executive-lederutdanning

De fem masterclassene, som avholdes i regi av Executive Forum i 2021, er et godt og fleksibelt alternativ til deg som ikke har tid og mulighet til å gjennomføre en komplett executive-utdanning i 2021.

Men hva er en organisasjonskultur egentlig?

– Vi pleier å si at organisasjonskulturen er en sammenfatning eller en manifestasjon av alle medarbeidernes atferd og agerende. At det også inkluderer de «gode» og «dårlige» handlingene. Men at organisasjonskulturen i høy grad relaterer seg til hva som er tillatt. Til hva som er akseptert, og hvilke konsekvenser eventuelle handlinger har – eller ikke har, forklarer Manuel Knight.

Se hele programmet for Executive Forum 2021

Som å være på INSEAD eller IMD

– De fem fulle dagene gir en sjelden og unik mulighet til å få kunnskap og inspirasjon fra dyktige professorer fra anerkjente business-skoler. Det er ikke ofte at man opplever fulldagskonferanser hvor en enkelt professor er engasjert hele dagen. Men det er tilfellet i våre masterclasser hvor vi dermed virkelig kommer i dybden med noen emner. Det tilsvarer reelt at man får en «full dag» på den pågjeldende business-skolen, sier Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute, og fortsetter:

– Emnene, som professorene tar opp, er både aktuelle og relevante. I tillegg er det ofte i dette forumet at professorene presenterer deres nyeste forskning og kunnskap – før den utgis. Dermed får deltakerne ofte, som noen av de første, innsikt i de nyeste casene og metodene. Professorene presentere ikke bare den nye kunnskapen, men er i tillegg utrolig dyktige til å relatere emnene til hver enkeltes ledelsessituasjon via caser, gruppeoppgaver, diskusjoner og sparring med likesinnede. Den kunnskapen og inspirasjonen man kommer hjem med fra disse masterclassene er altså direkte anvendelig i den enkelte lederens hverdag.

Executive Forum 2021: Fem spennende masterclasser

Et godt utdanningsalternativ

De fem masterclassene i 2021 utgjør til sammen en god blanding som omfavner noen relevante og interessante emner.

– Det er ikke slik at vi i Executive Forum velger å fokusere utelukkende på ett emne, eksempelvis strategi, i et helt år. Vi er i høyere grad opptatt av å sammensette et program som tar tak i noen av de temaene som er aktuelle for ledere og styremedlemmer her og nå. Vi forsøker å lage en god pose med «blandet drops» som på ulik vis kan inspirere og gi noen forskjelligartede perspektiver på utfordringer og muligheter. I år fokuserer vi på emner som har relevans i forhold til å oppnå suksess etter koronakrisen, sier Buchreitz Jensen.

– Deltakelsen i Executive Forum og de fem masterclassene kan selvsagt ikke «erstatte» en av våre executive-utdanninger, men det er et virkelig bra alternativ dersom man i år ikke har tid og mulighet til å delta i et fullt program. Med de fem masterclassene sammensetter man selv et mini-utdanningsprogram med et spennende og direkte anvendelig innhold, og det er selvsagt også mulig bare å utvelge de masterclassene man føler er mest relevante.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om Executive Forum Masterclasses

INSEAD og IMD – «utdanning i virkeligheten»

Går man med overveielser om å melde seg på en av Scandinavian Executive Institute utdanninger, gir deltakelsen i de ulike masterclassene også et særdeles bra forhåndskjennskap til business-skolene, INSEAD og IMD. Ved møtet med professorene får man både et godt innblikk i fagområdene – og selvsagt undervisningskapasitetene.

– Det gir unektelig en god forhåndskunnskap i forhold til det faglige nivået på programmene, og den undervisningsformen som anvendes. I tillegg får man som deltaker i Executive Forum tilgang på et fantastisk nettverk av ledere, toppledere og styremedlemmer. En lang rekke av disse har allerede deltatt i et eller flere av våre utdanningsprogrammer, og det gir dermed en unik mulighet for å høre om deres opplevelser og erfaringer med nivået og kvaliteten.

Få overblikk over samtlige executive-utdanninger

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

KJØP BILLETT

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet
risikostyring

Professor Nathan Furr, INSEAD