Bæredyktighet & business

Masterclassen gir deg konkrete verktøy til å jobbe med bæredyktighetsutfordringene i et økonomisk vekstperspektiv.

INSEAD-professorene Andre Calmon og Jackie Stenson er begge ledende internasjonale kapasiteter innen bæredyktighet, og har tidligere i år vunnet den prestisjefylte prisen «Page Prize for Excellence in Sustainable Business Education». Prisen er tildelt underviserne for utviklingen av deres banebrytende INSEAD-kurser, «Business Sustainability» og «SDG Bootcamp».

Bæredyktighet og økonomisk vekst

Dagens første halvpart gir innblikk i og kunnskap om FNs verdensmål, og hvordan de påvirker bedrifter og organisasjoner. Hvordan kan det jobbes helt konkret med FNs 17 verdensmål for bæredyktig utvikling, samtidig som bedriftens bunnlinje øker? Myten om at bæredyktighet og økonomisk vekst er uforliknelige størrelser blir avvist. I stedet gir denne unike masterclassen deltakerne inspirasjon, kunnskap og meget konkrete verktøy til hvordan de selv kan jobbe med bæredyktighetsprinsippene – og samtidig løfte bedriften økonomisk.

Neste del dykker dypere ned i bæredyktighetsmål nummer 12, «Ansvarsfull produksjon og forbruk», og deltakerne presenteres for «Sustainability Innovation Process» som er et nytt og innovativt rammeverktøy som er i stand til å identifisere skalerbare forretningsbaserte løsninger i forhold til bæredyktighetsutfordringene.

Bootcamp med INSEAD-coach

Dagens andre sesjon byr på en såkalt «SDG Bootcamp» hvor deltakerne helt konkret skal jobbe med teoriene fra dagens første sesjon. Deltakerne får mulighet for å ta utgangspunkt i egne bæredyktighetsutfordringer og jobbe sammen i grupper med andre deltakere med liknende utfordringer – hele tiden guidet og instruert av en INSEAD-coach. Deltakerne jobber med «ideation», det vil si å konseptutvikle på løsninger som adresserer bæredyktighetsproblemet – og «prototyping», det vil si utvikling av en fysisk presentasjon av idéen med minimal innsats – til fremleggelse hos potensielle brukere og interessenter.

Deltar du i denne masterclassen, kommer du hjem med konkret kunnskap og verktøy omkring bæredyktighet og hvordan prinsippene tenkes inn i det daglige arbeid – samtidig som det bidrar til bedriftens økonomiske vekst.

[table “26” not found /]
MELD DEG PÅ EXECUTIVE FORUM 2020