Kjøp billett til Executive Forum

Inspirerende og svært aktuelle masterklasser

Masterclasser med INSEAD

Delta i inspirerende og banebrytende masterklasser i Executive Forum og delta i et stort nettverk av skandinaviske ledere, toppledere og styremedlemmer.

Kjøp billett til en eller flere masterclasser med INSEAD og IMD i Danmark og få kontinuerlig ny kunnskap for din lederrolle. Samtidig vil du være en del av et stort nettverk av skandinaviske ledere, toppledere og styremedlemmer.

For å få størst utbytte, anbefaler vi at man deltar med flere personer fra samme bedrift, slik at alle får den samme kunnskapen og det samme utgangspunktet for å jobbe videre etterfølgende.

Personen som registrerer seg er kontaktpersonen og vil bli kontaktet hvis det er mer enn 1 påmelding. Vi trenger navnet og e-postadressen til alle deltakerne. Dette kan også sendes til td@se-institute.dk

Kjøp en billett