Rakettfart på den profesjonelle styrekarrieren

I et kvart århundre har Göran Lindö jobbet med teknologi, forretningsutvikling og innovasjon i executive-roller – men nå er det full fokus på den profesjonelle styre- og rådgiverkarrieren gjennom eget selskap.

Innovasjon, teknologi og forretningsutvikling har hele karrieren vært omdreiningspunktet og den røde tråden for Göran Lindö. Men for få måneder siden valgte han å si «adjö» til en 25 år lang karriere som konsulent, med-gründer og leder – for i stedet å gå fullt inn i en profesjonell rådgiver- og styrekarriere som allerede på nåværende tidspunkt teller fem styreroller – herav to verv som styreleder.

Men først et lite tilbakeblikk på de 25 årene med mye erfaring som nå i stedet skal anvendes i en non-executive rolle.

– Det hele begynte med en masterutdanning innen industriell økonomi fra Chalmers Tekniske Universitet, og en unik mulighet for utveksling på UC Berkeley i California som ble etterfulgt av gründerskolen på Chalmers. En utdanning og erfaring som ga meg særdeles mye læring om innovasjon, ledelse og teknologi, og som la grunnlaget for min første jobb som konsulent i Boston Consulting Group, forteller Göran Lindö.

Göran Lindö, profesjonell styreleder og -medlem.

I årene etter Boston Consulting Group var fokus fortsatt på konsulentbransjen, men denne gangen som med-gründer og partner i Cordial, et konsulentbyrå som blant annet rådgir bedrifter innen teknologi, digitalisering og business-transformasjon.

– Det var en utrolig lærerik periode å være med-gründer og salgssjef for egen business, men da jeg hadde vært om lag ti år i konsulentbransjen vokste det frem et ønske om å jobbe enda mer med å implementere strategier til konkret resultat. Det resulterte i at jeg gikk over i en rolle i toppledelsen i Dustin Group som tilbyr hardware, software og IT-løsninger til både private og offentlige bedrifter. Først hadde jeg ansvar for M&A og forretningsutvikling, etter hvert ble jeg COO og senere ble jeg ansvarlig for de største forretningsområdene, SMB og Online, sier han.

Les mer om INSEAD-styreprogrammet

CEO-rolle i globalt vekstselskap

I de om lag ti årene Göran Lindö var ansatt i Dustin Group opplevde selskapet en formidabel vekst, og utviklet seg også i perioden fra å være en ren svensk bedrift til å etablere seg på hele det nordiske markedet og bli børsnotert i Stockholm. Denne posisjonen ble også springbrettet til CEO-rollen i EcoOnline Global i Oslo – et selskap som utvikler og tilbyr programvareløsninger til å styre og håndtere kjemikalier, sunnhet, sikkerhet, HMS og kriser på en skybasert plattform.

– Jeg var med på å bygge opp EcoOnline fra et nordisk nivå og en nisje innen sikker håndtering av kjemikalier til et globalt HMS-plattformselskap som i løpet av de fem årene jeg var med økte omsetningen fra 100 millioner kroner til 900 millioner kroner, samtidig som medarbeiderstaben vokste fra 100 til over 850. Det er ikke mange SaaS-selskaper i Norden som har opplevd så kraftig en utvikling, og for meg – også rent personlig – har dette vært en helt fantastisk reise å være med på som har gitt meg en utrolig spennende og lærerik CEO-erfaring.

Se innholdet i Executive Board Programme INSEAD

100 prosent fokus på styrekarrieren

For om lag syv år siden startet han i sin første styrerolle hvor han også etablerte sitt eget rådgivningsselskap, Area 42. Og fra og med april 2023 valgte han så å dedikere all tiden sin til en karriere innen styrearbeid hvor alle de fem vervene han har relaterer seg til selskaper som jobber med SaaS-programvareutvikling, og samtidig har et sterkt fokus på bærekraft.

– For meg er det helt fantastisk nå å kunne investere all min tid i å være inspirator og pådriver for dyktige ledergrupper i en bransje som jeg kjenner godt og er veldig interessert i. Min viktigste oppgave er å hjelpe med å sette den riktige retningen, men samtidig sørge for at ledelsen forlater styremøtene våre med mer energi og inspirasjon – også når det er vanskelige situasjoner som skal håndteres. Å bygge gode relasjoner, å tørre å utfordre direkte, men også å vise omsorg for de menneskene man jobber med er svært viktig for meg.

Møt underviserne på styreprogrammet

Læringer med hjem i styrerommet

At Göran Lindö nå har valgt den profesjonelle styrekarriere-veien var også hovedårsaken til at han for kort tid siden deltok i styreprogrammet Executive Board Programme som består av en modul i Norge og en modul på INSEAD i Frankrike.

– Det med å lære mer om det formelle styreansvaret, og bli kjent med nyttige verktøy og metoder, var meget relevant for meg. Og så tror jeg på at det er svært viktig å være nysgjerrig på alltid å lære noe nytt, og å hente inspirasjon utefra, uttaler han og tilføyer:

– Programmet levde opp til forventningene, og underviserne og professorene på INSEAD var svært kunnskapsrike og inspirerende. De mikset teori og praksis på en veldig bra måte, og det å diskutere caser sammen med dem og andre likesinnede styrerepresentanter var utrolig nyttig. Man lærer noe ved å høre om hvordan andre agerer i forskjellige situasjoner, og hvordan de løser deres problemer.

Ifølge Lindö var det især tre key-learnings som har hatt betydning for ham, og som kommer til å påvirke hans styrearbeid fremover.

– Det med å bli klokere på beslutningsprosesser, og hvordan man sikrer gode og effektive beslutningsprosesser var viktig. Å få mer kunnskap om teamdynamikk, hvordan vi er biased og hvordan det påvirker våre beslutninger. Dernest var det interessant å diskutere CEO-, ledelses-, styreleder- og styremedlem-dynamikken, og hvordan man skal håndtere disse. Avslutningsvis var det nyttig å få en større forståelse for hvor mye mangfold i et styre betyr – og at det handler om så mye mer enn bare kjønn. Alt i alt har alle disse læringene vært svært relevante for mitt arbeid, og det er noe jeg kommer til å anvende fremover. Det hele har kort og godt gitt meg en ekstra trygghet i styrerollene mine.

Meld deg på programmet her

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet