Howard Yu Masterclass – kun 30 ledige plasser igjen

KAN OGSÅ FØLGES ONLINE: 16. juni gjester Howard Yu Executive Forum med en spennende og særdeles relevant forelesning om hvordan bedrifter selv kan være med på å skape fremtiden når koronakrisen forhåpentlig snart er en saga blott.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes tilbud til ledere, toppledere og styremedlemmer som ønsker den nyeste kunnskapen og inspirasjonen fra de velrennomerte business-skolene INSEAD og IMD – og som samtidig ser en fordel i å være en del av et nettverk av ledere og styremedlemmer med samsvarende interesser.

Kan også delta online

Masterclassen foregår i København den 16. juni, men det vil også være mulig å følge den online dersom man ikke har mulighet til å delta fysisk.

Den fysiske masterclassen har plass til maksimalt 200 personer, men allerede nå er det bare 30 plasser igjen. Ønsker du å sikre deg en plass, er det dermed en fordel å melde seg på forholdsvis raskt.

Les mer om Executive Forum og Howard Yu masterclass

Å «gjenoppfinne» seg selv etter krisen

Masterclassen med Howard Yu tar tak i hvordan ledere heller bør fokusere på å skape fremtiden, fremfor å forutsi den. Det er selvsagt en særdeles relevant problemstilling med henblikk på å skape de beste betingelsene for sin bedrift når de verste etterdønningene etter koronakrisen forhåpentlig snart har lagt seg.

I masterclassen tar Yu utgangspunkt i sin bok «LEAP» som beskriver hvordan suksessfulle ledere og deres bedrifter er i stand til å gjenoppfinne seg selv under og etter kriser, og få suksess med å forfølge nye forretningsmuligheter.

Ved å benytte Howard Yus metoder er det mulig å styrke sin innflytelse på omverdenen og oppnå mer kontroll. De bedriftene som klarer å følge disse retningslinjene vil komme styrket ut av krisen, og være i stand til å skape et fundament for en god, solid og suksessfull bedrift i fremtiden.

Se hele programmet for Executive Forum 2021

Executive Forum 2021: Fem spennende masterclasser

Howard Yu Masterclass

INSEAD og IMD – «utdanning i virkeligheten»

Går man med overveielser om å melde seg på en av Scandinavian Executive Institutes utdanninger, gir deltakelsen i de forskjellige masterclassene i Executive Forum et særdeles godt forhåndskjennskap til business-skolene, INSEAD og IMD. Ved møtet med professorene får man både et godt innblikk i fagområdene – og selvsagt undervisningskapasitetene.

– Det gir unektelig en god forhåndskunnskap i forhold til det faglige nivået, og den undervisningsformen som anvendes. I tillegg får man som deltaker i Executive Forum tilgang på et fantastisk nettverk av ledere, toppledere og styremedlemmer. En lang rekke av disse har allerede deltatt i et eller flere av våre utdanningsprogrammer, og det gir dermed en unik mulighet til å høre om deres opplevelser og erfaringer med nivået og kvaliteten, uttaler Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

Les mer om Scandinavian Executive Institutes executive-programmer

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om Executive Forum Masterclasses