Howard Yu – en ”rising star”

NYHET: Deltakerne på Leadership Acceleration Programme kan glede seg til å treffe Howard Yu som er en prisbelønnet og banebrytende professor, underviser og forsker innen strategisk ledelse og innovasjon.

Howard Yu er professor i strategisk ledelse og innovasjon på IMD samt en «rising star» og prisbelønnet forsker i den akademiske verdenen. Fremover kommer han til å undervise i digitalisering og digital ledelse på Leadership Acceleration Programme.

Business-skolenes Oscar

Og det er ikke «Mr. Hvem-som-helst» deltakerne kan se frem til å treffe: Yu har de senere årene mottatt en lang rekke priser, senest «Case Center Award» i 2017 for sitt arbeid med emnet «Big Data – Risks and Opportunities» – en pris som Financial Times omtaler som «the business schools Oscars». I 2015 ble han i tillegg utnevnt som en av de 40 beste business-skole professorer i verden under 40 år.

I 2017 var Howard Yu dessuten på Thinkers50 Innovation Award-liste, og i 2018 var han å finne på Thinkers50 Radar-liste over de 30 ledelsesekspertene som mest sannsynlig vil forme fremtiden i forhold til hvordan organisasjoner ledes. Der er altså ikke tvil om at Howard Yu allerede har oppnådd mye innen fagområdet sitt, og han spås selvsagt en anselig karriere fremover.

Internasjonal kapasitet

Howard Yu er oppvokst i Hong Kong, og har etterfølgende oppnådd en doktorgrad fra Harvard Business School. Innovasjon og disruption er noen av fokusområdene hans, med et særlig fokus på teknologisk innovasjon. Via oppveksten i Hong Kong har han en spesiell innsikt i hvordan utviklingen i Kina og andre asiatiske land er sammenliknet med Vesten.

Howard Yu har publisert en lang rekke faglige artikler i akademiske tidsskrifter, og han er dessuten en ofte anvendt skribent innen fagområdet sitt i eksempelvis New York Times, Harvard Business Review, Fortune og Financial Times. I tillegg blir han ofte sitert og intervjuet i internasjonale medier, eksempelvis Reuters, Bloomberg News, BBC News og Wall Street Journal.

Med Howard Yu som en del av undervisnings-teamet på Leadership Acceleration Programme kan deltakerne se frem til en kunnskaps-innsprøyting og undervisningsopplevelser ut over det vanlige.