Masterclass med Miguel Sousa Lobo 

Unik todagers tur til INSEAD – få plasser igjen

Kom med Scandinavian Executive Institute på en unik todagers tur til INSEAD i Frankrike den 26. – 27. august 2022. Turen byr på en opplevelse ut over det vanlige – både av den spesielle INSEAD-atmosfæren samt en inspirerende masterclass med Miguel Sousa Lobo som er professor og ekspert i beslutningsteori.

Når sommerferien er slutt, kan du godt sette et nytt og spennende kryss i kalenderen: nemlig på den 26. og 27. august 2022. I løpet av disse dagene er du invitert med Scandinavian Executive Institute på en unik tur til INSEAD i Fontainebleau i Frankrike – en tur som også er en god mulighet for å dra av gårde på sammen som team eller ledergruppe.

Førstedagen byr på en rundvisning på INSEAD-campus, en guidet tur til det vakre og historiske Fontainebleau Slott samt en felles middag på kvelden. Andredagen består av en masterclass med Miguel Sousa Lobo som vil gi en spennende og anvendelig innsikt i beslutningstaking i et organisatorisk perspektiv.

Meld deg på INSEAD-turen her

Nyeste forskning og kunnskap

Miguel Sousa Lobo er professor på INSEAD og leder for fagområdet beslutningsteori på INSEAD. Han har en omfattende undervisnings- og forskningskarriere innen fagområdet, noe som inkluderer publisering av en lang rekke artikler i internasjonalt anerkjente fagtidsskrifter.

På masterclassen den 27. august vil Miguel Sousa Lobo dele sin nyeste forskning og kunnskap innen både individuell og kollektiv beslutningstaking i masterclassen «Optimering av beslutningsprosesser.»

INSEAD, Fontainebleau

Meld deg på turen

Masterclass med verdifull innsikt

Beslutninger treffes ofte på et uvisst og usikkert grunnlag fordi det blant annet er utilstrekkelig informasjon, det er tidsbegrensinger og fordi det omkringliggende miljøet er turbulent og omskiftelig. I tillegg er mennesker tilbøyelige til å være «forutsigbar irrasjonelle» med henblikk på å søke informasjoner, treffe beslutninger og gi tilbakemeldinger, noe som selvsagt kompliserer prosessene ytterligere.

Masterclassen med Miguel gir en verdifull innsikt i hvordan du kvalitetssikrer og forbedrer både dine egne og din organisasjons beslutningsprosesser. Kognitive bias som forankring, tilgjengelighet og overmot vil utforskes nærmere. Og i tillegg til å gjøre folk oppmerksomme på deres fordommer, vil vi diskutere noen såkalte «nudges» som kan innarbeides i beslutningsprosessene for å avbøte fellene.

Videre vil det bli rettet fokus på styrers og ledergruppers kollektive beslutninger. For kan vi eksempelvis anta at den «rette gruppen» mer konsekvent vil treffe klokere beslutninger enn noen enkeltperson?

Påmelding til INSEAD-turen

Beslutningstaking i den digitale tidsalderen

Masterclassen tar dessuten tak i hvordan «big data» og kunstig intelligens endrer den måten vi treffer beslutninger på. Hva er styrkene ved menneskelig beslutningstaking versus digital beslutningstaking, og hvordan sikrer vi at beslutningstakingen i fremtiden organiseres best mulig ut fra de gitte forutsetningene?

Der er kun 65 plasser til denne INSEAD-turen, og mange av disse er allerede opptatt. De resterende tildeles etter «først til mølla»-prinsippet.

Se hele programmet for Executive Forum i 2022