Leading Strategic Change «transformerer» seg selv

NYHET: Utdanningssprogrammet Leading Strategic Change, som tilbys i samarbeid med business-skolen INSEAD i Frankrike, utvides nå til også å omfatte en modul i Danmark.

Leading Strategic Change er Scandinavian Executive Institutes strategieksekveringsprogram som tilbys i samarbeid med INSEAD, og ruster deltakerne til å håndtere eksekvering av ambisiøse strategier og styre større transformasjonsprosjekter. Programmet har eksistert i en årrekke som et en-modul-program på INSEAD, og utvides nå med en modul i Danmark slik at utdanningen fra 2023 omfatter to moduler.

– Fra andre executive-programmer vi tilbyr har vi erfart at deltakerne på utdanningsprogrammene blir bedre sveiset sammen og samarbeider bedre dersom de har hatt anledning til å lære hverandre å kjenne og sammen utforsket problemstillinger på en modul i Skandinavia – før de drar videre sammen til INSEAD i Frankrike. Den nye todagers modulen, vi har utformet og koplet på utdanningen, gir en riktig god forutsetning for den videre læringen på INSEAD, forklarer Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

Ny skandinavisk underviser i strategieksekvering

Frank Madsen, som har en omfattende erfaring innen strategieksekvering og endringsledelse, er ny underviser på den danske modul 1 av Leading Strategic Change INSEAD.

– Frank er en stor kapasitet innen fagområdet, og har via sine mange års erfaring med store og ambisiøse transformasjonsprosjekter i mange forskjellige bransjer, både som rådgiver og leder, en enorm erfaring å trekke på. På det nye modul 1 kommer han til å presentere en rekke forskjellige caser, og også invitere noen av case-bedriftene med til sesjonen, noe som gir et godt perspektiv på konkrete og praktiske transformasjoner. Vi får i tillegg mulighet til å jobbe med hans sjekkliste for suksessfulle strategieksekveringer og transformasjoner som legger særdeles godt opp til de emnene det skal jobbes videre med på INSEAD-modulen, sier Steen Buchreitz Jensen.

Frank Madsen startet karrieren sin i finanssektoren, og har de seneste 30 årene jobbet i PwC Consulting og PA Consulting, herav de siste 12 årene som seniorpartner. I dag er han i tillegg engasjert i styrearbeid.

Frank Madsen, ny underviser på Leading Strategic Change INSEAD.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD

– I profesjonell og faglig sammenheng har transformasjon og endring vært det gjennomgående temaet, og hele omdreiningspunktet for mitt interessefelt i riktig mange år. Det handler både om endringsprosesser i forbindelse med digitalisering, effektivisering, sirkulær økonomi og andre store IT-endringer som krever respons fra hele organisasjonen. Erfaringen har jeg både fått fra et lederperspektiv, men også fra rådgiversiden, hvor min rolle har vært å agere «samtalepartner» med ledergrupper på alle nivåer. Jeg har en god «allround» innsikt, både nasjonalt og internasjonalt, og ser det som en luksus å være med på å utvikle et i forveien velrenommert utdanningsprogram, og bidra med mine erfaringer i undervisningssammenheng, uttaler han.

Frank Madsen er i tillegg i ferd med å avslutte en bok om endringsprosesser og transformasjon med caser som er basert på samtaler mellom forfatteren og forskjellige direktører omhandlende transformasjonsprosesser de sammen har gjennomgått.

Modell: De seks suksesskriteriene

Basert på sine mangeårige erfaringer med endrings- og transformasjonsprosesser har Frank Madsen utarbeidet et rammeverktøy som tar tak i seks essensielle suksesskriterier.

– Når jeg ser på de mange forskjelligartede transformasjonene på tvers av bransjer og bedrifter jeg har vært involvert i – er det noen ting som går igjen, utfordringer som alle møter før eller senere. Modellen som jeg anvender tar tak i seks suksesskriterier, nemlig: Differensiering, Innflytelse via relasjoner, Etabler det rette teamet, Transformasjonsdesign, Change experience og Ledelse med hjerne og hjerte. Sammen med deltakerne på programmet går vi gjennom rammeverktøyet og supplerer med konkrete caser og perspektiver, blant annet presentert sammen med noen av de involverte bedriftene, noe som gir et godt praktisk perspektiv. Det hele legger godt opp til den mer teoretiske modulen på INSEAD, avslutter Frank Madsen.

Første versjon av «nye» Leading Strategic Change INSEAD går av stabelen primo 2023.

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet