Bli inspirert av noen av våre tidligere deltakere

Les om deres erfaring med Leadership Acceleration Programme IMD

Krista Juhl

Head of Offshore Wind Procurement

Krista Juhl er utdannet cand. merc. jur. for en årrekke siden, og er i dag Head of Offshore Wind Procurement: Project Delivery & Support i Vattenfall, et stort europeisk energiselskap med om lag 19.000 ansatte som har aktivitetene sine i den nordlige og vestlige delen av Europa.

For kort tid siden deltok Krista Juhl i lederprogrammet Leadership Acceleration Programme IMD som Scandinavian Executive Institute tilbyr i samarbeid med IMD i Sveits.

– På tross av at jeg uoffisielt har vært leder i flere år, har jeg aldri fått en formell lederutdanning. Så da jeg tok imot forfremmelsen, ble jeg enig med min leder om at utdanning skulle være en del av pakken. Jeg vil utrolig gjerne dyktiggjøre meg overfor mitt team som består av mange spesialister og faglig dyktige profiler som har mye lenger erfaring enn meg selv. Det er målsetningen min å få deres potensial realisert, og jeg ville derfor gjerne kople både noe praktisk og teoretisk kunnskap på, sier hun og tilføyer:

LES MER...

– Programmet har vært en veldig god blanding av det menneskelige i forhold til ledelse, strategi, utvikling, innovasjon og kommunikasjon – og hvordan man kombinerer disse disiplinene. Det var meget nyttig å få satt ord på de menneskelige aspektene av lederskapet, og jeg fikk flere gode hands-on-verktøy som gjør at jeg kan jobbe bedre med teamet og meg selv. Mine kommunikasjonsverktøy ble også styrket, spesielt i forhold til endringer og nye idéer. For gode idéer er ikke noe verdt dersom man ikke har med menneskene omkring seg.

Strategiundervisning en øyenåpner

Lederprogrammets strategiundervisning kom i tillegg på et meget beleilig tidspunkt da Krista Juhl og kollegene hennes nettopp nå står midt i et større strategiarbeid.

– Strategiundervisningen, og spesielt Dreams & Details-rammeverktøyet, var virkelig en øyenåpner for meg. Tilfeldigvis skulle vi jobbe med misjon, visjon og strategi den første uken etter jeg kom hjem. Vi var alle litt forvirret omkring hvordan vi skulle gjøre dette i praksis, men heldigvis kunne jeg dra frem det konseptet jeg hadde lært om på utdanningen – og det ga oss et fantastisk rammeverktøy til å strukturere arbeidet, sier Krista før hun avslutter:

– Det var enormt givende å være en del av en gruppe med dyktige og reflekterte ledere fra andre bransjer og bedrifter. Nivået på undervisere og professorer i både Danmark og Sveits var utrolig høyt, og programmet var veltilrettelagt og særdeles profesjonelt. Jeg har virkelig nytt det, og føler at jeg kommer hjem med mye kunnskap og mange praktiske verktøy som kan gjøre meg til en enda bedre leder.

Pernilla Rosenquist

Vice President People & Communications, Protan

For kort tid siden deltok Pernilla Rosenquist, som er Vice President People & Communications i tak- og membranprodusenten Protan, i lederprogrammet Leadership Acceleration Programme IMD.

– Min bakgrunn for å delta var todelt. For det første er jeg opptatt av egenutvikling og læring. Jeg tenker alltid at jeg kan utvikle meg. Og for det andre var jeg også interessert i – ut fra min funksjon som HR-direktør – å undersøke om dette var noe vi skulle tilby andre ledere i Protan, uttaler Pernilla Rosenquist og legger til:

– Jeg har sittet på skolebenken mange ganger tidligere og har flere utdanninger bak meg, så jeg har god erfaring med hva bra utdanning er. Det var et veldig høyt faglig nivå på lederprogrammet, ikke minst i et pedagogisk perspektiv. Det er en kunstart å være i stand til å gjøre komplisert stoff begripelig, og jeg vil si at professorene og underviserne i aller høyeste grad evnet å formidle budskapene på en god og konkret måte. Vi fikk læring med oss hjem som er direkte anvendbar og kan brukes i praksis.

LES MER...

Tid til å løfte blikket

Pernilla Rosenquist fremhever særlig tre key-learnings som hun tar med hjem fra lederprogrammet som består av to moduler – ett i Danmark og ett i Sveits.

– Jeg synes for det første at jeg har fått stort utbytte av helhetstankegangen i forhold til strategi og strategisk arbeid i en foranderlig verden. Dernest var læringen om innovasjon svært viktig for meg, og ga meg en bekreftelse på hvilke forutsetninger som er viktige for å lykkes med ledelse av endringer. Avslutningsvis, hvor viktig det er å skape psykologisk trygghet i en organisasjon. Det er et «hett tema» for tiden, og det gikk som en rød tråd gjennom hele programmet. Psykologisk trygghet er helt essensielt for at en bedrift kan være i stand til å innfri ambisjonene sine – for det er jo menneskene som skal få til endringene.

Også i et mer personlig perspektiv har programmet hatt en positiv betydning for HR-direktøren.

– Det var godt å få en «time out» og dykke ned i interessante temaer. Det har vært bra å løse seg fra arbeidshverdagen og være til stede i hyggelige omgivelser. Hverdagen blir bestandig så hektisk, og dermed er det også en viktig take-away for meg personlig: å være bevisst om hvor viktig det er å skape seg et refleksivt rom. Ha tid til å tenke, og løfte blikket fra tid til annen.

Viktig å lære «det samme»

Pernilla Rosenquist er ikke i tvil om at inspirasjonen og læringen fra Leadership Acceleration Programme IMD kommer til å ha betydning for hennes videre arbeid.

– Jeg kommer til å ha enda større fokus på samarbeid på tvers av avdelinger og funksjoner i bedriften. Det er viktig å påvirke og dyktiggjøre andre ledere til å være brobyggere og koble sammen mennesker for å skape ønsket utvikling. Klarer vi å bli enda bedre på å skape «winning teams», blir vi i stand til å lykkes med endringer. Det er viktig kunnskap for ledere å forstå, slik at de kan legge til rette for det. Derfor ser jeg det også som en stor fordel at flere «lærer det samme», og får de samme erfaringene – slik at læringen kan implementeres best mulig i organisasjonen. At man får et felles språk, felles begreper og metodikker som man sammen kan jobbe ut fra, avslutter hun.

Peter Fekete

Marketing Manager, Mapei

Peter Fekete er Marketing Manager for Norden og Baltikum i Mapei AS, som er et av flere selskap i den verdensledende bedriften Mapei S.p.A, med hovedkontor i Milano. Hovedvirksomheten er produksjon av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen – og med en ytterst sterk bærekraftig visjon.

Peter har i flere tiår jobbet med salg- og markedsføring, og som daglig leder innen reiselivsbransjen. De siste 10 årene som Marketing Manager for Mapei på nordisk og baltisk nivå. I jobben har han ansvar for hele kommunikasjonsplattformen for Mapei i Norden og Baltikum. Peter deltar også på konsernnivå når det skal utarbeides og diskuteres kommunikasjonsplaner og strategier på tvers i moderselskapet. For kort tid siden avsluttet han lederutdanningen Leadership Acceleration Programme på IMD i Sveits.

– Som leder tenker jeg at man aldri blir «ferdigutlært», man kan alltid utvikle seg, og det var en av de viktigste begrunnelsene for at jeg valgte å delta i Leadership Acceleration Programme IMD. Det var godt å se at lederprinsipper man har jobbet etter fortsatt står støtt når det handler om godt lederskap. Men det er nyanser og samfunnsendringer – og nyansatte som kommer til og stiller nye spørsmål. Slike endringer, trender og oppdateringer er det viktig å få med seg i sin lederfunksjon, uttaler Peter Fekete.

Imponerende nivå

Peter Fekete har spesielt festet seg ved at underviserne på programmet klarte å tilpasse seg den konkrete gruppen de jobbet med.

LES MER...

-Jeg var veldig imponert over nivået til foredragsholderne og professorene på lederprogrammet. Det faglige nivået var svært spennende, og så vil jeg fremheve hvor utrolig positivt det var at de ikke bare hadde en «standardpresentasjon». Alle underviserne og professorene vi traff på programmet var i stand til å bryte ut av deres eget pensum, og i stedet basere undervisningen på oss deltakere, vårt kunnskapsnivå og de spørsmålene vi stilte. Spesielt imponert var jeg over sesjonen med Manuel Knight innen «challenges and leadership». Han utfordret oss kontinuerlig i relasjon til vår hverdag, og ga mye viktig læring om kultur og lederskap. Underviserne var alle genuint opptatt av og interessert i våre konkrete utfordringer som ledere, og de klarte å manøvrere svært godt. Vi fikk en masse verdifull teori og metode, men i en praktisk kontekst. I tillegg var programmet svært godt tilrettelagt og organisert av Scandinavian Executive Institute. Det var en fryd å være elev, slik at man bare kunne «stå opp om morgenen og gå til forelesning», uttaler Peter Fekete.

Innovasjon: Applauder feilene

Peter Fekete fremhever spesielt ny kunnskap innen lederskap og innovasjon som de viktigste key-learnings han kommer hjem med.

– Sesjonen med lederskap utpeker seg, altså det med at man skal kunne se seg selv, og klare å forbedre seg – eksempelvis innen kommunikasjon. Jeg er blitt mer bevisst min rolle gjennom utdanningen – det er en form for selvransakelse, og noe som gjør at det er mulig å få til en positiv endring. Men også modellene omkring innovasjon var svært nyttige, og her er det helt konkrete ting som jeg har kunnet ta med hjem til min direktør i Mapei, Trond Hagerud, og diskutere videre, sier han og fortsetter:

– Modellene vi ble presentert for har gitt oss nye perspektiver på hvordan innovasjon kan gjøres, og hvor viktig det er å jobbe på tvers av faggrupper og involvere flere i ledergruppen. Innovasjonsundervisningen ga også viktig læring i relasjon til å applaudere feilene. At vi alle gjør feil, og at man ikke skal legge dem i skuffen, men bruke den som en positiv fordel i neste innovasjon. Det er viktig å huske på at det ikke bare er suksessene man kan bruke for å bli bedre.

Intet slår fysisk tilstedeværelse

Avslutningsvis har også lederprogrammet på IMD gitt Peter Fekete tid til å reflektere over fenomenet med mye online og digital opplæring som mange av oss har opplevd under pandemien.

– Jeg synes det er tydelig at online læring kan fungerer bra til noen formål. Etter å ha opplevd programmet over de to modulene her i høst, er jeg virkelig blitt bevisst på hvor viktig det er med fysisk tilstedeværelse. Fordelene med å treffe de andre deltakerne i pausen, spørre de om deres utfordringer – og de om dine, å jobbe sammen i grupper og være sammen i sosial sammenheng. Du skjønner virkelig verdien av dette etter å ha opplevd en slik pandemi. Kvaliteten på læringen blir langt større når man går ut av den vanlige hverdagen, og reiser til et nytt sted. Det er fantastisk å oppleve hva vi mennesker klarer å skape sammen av engasjement, innovasjon og idéutvikling når vi interagerer og jobber fysisk sammen. Fysisk tilstedeværelse under utdanning og kurs vil alltid bestå, det kan aldri bli 100 prosent erstattet av det digitale, avslutter Peter Fekete i Mapei.

Benedikt Philipp Wetzel

CEO, Revmatismesykehuset

Benedikt Philipp Wetzel er CEO på Revmatismesykehuset som server Innlandet med helsetjenester innen revmatologi. Revmatismesykehuset er en tradisjonsrik institusjon som går tilbake til 1912, men som har gjennomgått store endringer de siste ti årene.

LES MER...

– Jeg har gått fra å være mellomleder til å få en topplederstilling, og i den forbindelsen har det vært viktig for meg å utvikle meg med henblikk på å gå fra operasjonell til strategisk tenkning. I tillegg var det fristende med en internasjonal lederutdanning i samarbeid med velrenommerte IMD i Sveits, forteller Benedikt Phillipp Wetzel om motivet for å delta i Leadership Acceleration Programme IMD, og fortsetter:

– Som navnet sier: «Acceleration». Jeg har hatt ambisjoner om og behov for å løfte meg og komme videre i min rolle som toppleder. Professorene og foreleserne har vært helt fantastisk – en sjelden opplevelse. Hele programmet har vært veldig positivt, velorganisert og inspirerende, og spesielt vil jeg fremheve at det har vært spennende å møte ledere fra andre bransjer – helt forskjellige fra min – og bli inspirert av dem og se min egen organisasjon fra en helt ny og annen vinkel.

Noe av det viktigste han tar med seg hjem relaterer seg til hvordan man håndterer de store endringene som er en uomtvistelig del av dagens verdensbilde.

– For det første har jeg fått en økt bevissthet omkring hvordan jeg oppfattes som leder, og hvordan jeg kan bli flinkere til å kommunisere. Det som handler om hvordan man får «folk med seg». Dernest har jeg hatt stort utbytte av det faglige innholdet omkring innovasjon og utvikling. Å få forståelse for at utvikling er en permanent tilstand – en kontinuerlig prosess, og hvordan man sørger for å gjøre dette til en positiv sak for organisasjonen og de menneskene som jobber der, forklarer han.

Benedikt Wetzel er ikke i tvil om at han får behov for de nye ferdighetene fremadrettet.

– Jeg har fått en mer systematisk tilnærming til å jobbe med endringer og innovasjon. Og så har det vært overraskende å bli mer bevisst meg selv, herunder mine styrker og svakheter. Det har helt klart gjort meg i stand til å tilpasse og planlegge min daglige jobb på bedre vis enn før – jeg har kort fortalt fått en bedre innsikt i meg selv, og hvordan jeg best mulig utfører jobben min, avslutter sykehusdirektøren.

Shadi Jafarzadeh

Director R&D, Riemann (Orkla)

Shadi Jafarzadeh er direktør for forskning og utvikling samt regulatoriske saker i Riemann A/S, en del av Orkla-konsernet. Hun er leder for et team på elleve som inkluderer vitenskapelige spesialister samt kjemikere og laboratorieteknikere.

LES MER...

– Jeg valgte å delta i Leadership Acceleration Programme fordi jeg ønsket å oppnå en større forståelse for forretningsmodeller og strategiplanlegging da jeg i utgangspunktet har en vitenskapelig utdanningsbakgrunn. I tillegg var jeg nysgjerrig på å bli kjent med nye metoder og verktøy som jeg kan anvende i relasjon til ledelse og innovasjon, forklarer Shadi Jafarzadeh og fortsetter:

– Utdanningen er utrolig velorganisert, og professorene holder et meget høyt nivå. For meg var det i tillegg viktig å delta i et internasjonalt anerkjent program i skandinavisk regi, hvor jeg kunne få et godt utbytte av å nettverke og sparre med likesinnede, forklarer hun.

Ifølge Shadi Jafarzadeh har programmet gitt henne en rekke «key-learnings» som hun tar med seg hjem og kan anvende med en gang.

– Hele programmet har vært veldig inspirerende og motiverende, og spesielt det med at man måtte involvere kolleger og andre team-medlemmer for å løse konkrete oppgaver har vært givende. Jeg kommer hjem med nye kompetanser og verktøy, blant annet relatert til innovasjonsprosesser, fra idégenerering til forretningsmodeller og kultur – og en metode til å involvere hele organisasjonen i disse prosessene. I tillegg fikk jeg mye ut av 360 graders-undersøkelsen hvor jeg via tilbakemeldinger fra kolleger og team-medlemmer ble klokere på egne styrker og svakheter – og etterfølgende fikk diskutert disse med min «buddy» og coach fra IMD. Avslutningsvis har jeg fått noen verdifulle verktøy som jeg kan bruke i forhold til daglig kommunikasjon og konfliktsituasjoner, sier hun og avslutter:

– Jeg kan helt klart anbefale Leadership Acceleration Programme IMD til alle som er nysgjerrige på ny kunnskap innen strategi og ledelse – dette er et meget intensivt, inspirerende og effektivt læringsprogram.

Rune Lidal

Offshore Installation Manager, Vår Energi

Rune Lidal, som er Offshore Installation Manager i Vår Energi – et E&P-selskap på den norske kontinentalsokkelen, har nettopp avsluttet lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD.

– Jeg har vært leder innen den norske oljeindustrien i 15 år, og det var viktig for meg å få en oppdatering på hvordan lederskap skal utøves i 2019 – for det er jo noe helt annet enn det var for 15 eller 30 år siden. I tillegg var det viktig for meg å få en anerkjent utdanning fra en global utdanningsinstitusjon, forklarer Rune Lidal.

LES MER...

For Rune var det ikke minst kombinasjonen av ny kompetanse innen lederskap samt ny kunnskap om strategiarbeid som var de viktigste årsakene til at valget falt på nettopp Leadership Acceleration Programme.

– Det faglige nivået på professorene og undervisningen var meget høyt. Foreleserne representerte virkelig internasjonal toppkvalitet. Her vil jeg spesielt fremheve konseptene rundt «dare&care» som gir viktig innsikt i hvordan du både stiller krav til dine ansatte og tar vare på dem – her har jeg lært noe som jeg kommer til å ha med meg i all fremtid. I tillegg var emnet rundt «secured based leadership», som handler om hvordan man får de ansatte til å føle seg trygge på deg som leder, noe av det viktigste jeg tar med meg hjem. Generelt har disse nye lederskapskompetansene både gitt meg de overordnede perspektivene, men også i aller høyeste grad konkrete verktøy som jeg kan anvende med en gang, sier han og fortsetter:

– Nå er jeg mellomleder, men på sikt har jeg en ambisjon om videre utvikling i forhold til en stilling på toppledernivå. I denne sammenhengen har utdanningen hatt stor betydning for min reise frem mot dette målet, med henblikk på å forstå det som foregår i styrer og på toppledernivå. På sikt har jeg også ambisjoner om å delta på topplederprogrammet til Scandinavian Executive Institute – dette er en utdanningsinstitusjon med mange hyggelige, flinke og serviceinnstilte folk, avslutter Rune Lidal.

Kristin Ladim

Seniorkonsulent og teamleder, Devoteam Fornebu Consulting

«Kristin Ladim er teamleder og seniorkonsulent i Devoteam Fornebu Consulting, et av Norges ledende konsulentselskaper innen ledelse og forretningsrådgivning.

– Jeg har lederansvar internt og er samtidig ute hos kunder hvor jeg bistår i deres utviklings- og endringsprosjekter som berører både strategi, innovasjon og digitalisering. Derfor ønsket jeg meg et utdanningsprogram som kunne gi meg et faglig løft på ledelsesperspektiver generelt, men også i tilknytning til disse fagområdene, forteller Kristin Ladim.

Ifølge Ladim var studiemiljøet med de andre deltakerne meget positivt.

LES MER...

– De andre deltakerne hadde en variert bakgrunn og erfaring som fungerte veldig bra og gav mange ulike perspektiver i casearbeid og diskusjoner. Hele programmet var veltilrettelagt og profesjonelt, sier hun og fortsetter:

– Det faglige nivået på professorene og foreleserne var generelt veldig bra, og tiden som var satt av til casearbeid, refleksjoner og diskusjoner var svært nyttige – det er en god måte å få faget og stoffet til å «feste seg». Utbyttet har absolutt vært bra for meg – både på det personlige, ledelsesmessige og rent faglige planet.

Hun føler at hun kommer hjem med ny og viktig læring.

– Noe av det som har vært den aller viktigste læringen for meg på dette programmet handler om «Customer Experience», og det å skape verdi for kunden, noe som krever nitidig arbeid rundt markeds- og kundeinnsikt. Og at det å legge til rette for økt innovasjonstakt og evne til å agere på endringer i omverdenen krever en helt annen form for ledelse enn det å lede «daglig drift». Avslutningsvis var det interessant og nyttig å få kunnskap om og innsikt i hvilke nøkkelegenskaper hos ledere som kommer til å bli helt essensielle i fremtiden. Kort fortalt kommer jeg hjem med en bagasje som blir verdifull for meg fremover, avslutter Kristin Ladim.»

Hans Fjellanger

Business Development Director, IKM Subsea AS

«Hans Fjellanger er Business Development Director i IKM Subsea AS, et privateid oljeserviceselskap i Stavanger som er en del av IKM Gruppen med totalt 2.500 ansatte.

– Jeg var på jakt etter et lederutdanningsprogram med et internasjonalt preg, og da jeg ble kjent med dette programmet traff det mine behov veldig godt. Jeg så det som en stor fordel å treffe folk fra andre bransjer og bedrifter, og få tilført nye impulser, tanker og inspirasjon omkring ledelse samt strategi- og markedsarbeid, forteller Hans Fjellanger.

Fjellanger opplevde programmet som positivt og profesjonelt.

LES MER...

– Det var uten tvil et høyt nivå på underviserne og de materialene vi ble presentert for. Dessuten var det mange flinke deltakere, noe som er meget motiverende. Noe av det jeg satte størst pris på med programmet var det å få jobbe med relevante caser som gav meg en praktisk anvendelighet i forhold til min egen jobbsituasjon, sier han og fortsetter:

– Det er en kontinuerlig reise, men alt i alt har jeg absolutt fått høyere kompetanse i forhold til både ledelse samt markeds- og strategiarbeid. Jeg har fått nye innputt og moderne verktøy som jeg kan anvende direkte i min arbeidshverdag. I tillegg har jeg fått et verdifullt nettverk med likesinnede å sparre med, avslutter Hans Fjellanger.»

Frode Ek Skarnes

HR-manager, Mapei

«Jeg opplevde det faglige nivået som svært høyt, og forelesningene var rett og slett både veldig interessante, motiverende og underholdende. Kvaliteten professorene leverte, var veldig bra, og det gjelder både de vi traff i Kolding og i Lausanne. Leadership Acceleration Programme har ikke minst gitt meg veldig mye på ledelsesfronten, hvor både teori og praksis ble koplet sammen på et meget lærerikt vis. Forløpet har blant annet gitt meg noen kommunikasjonsmessige verktøy i relasjon til hvordan jeg fremstår mer visjonær, får de viktigste budskapene frem når jeg står foran mange mennesker og generelt fremstår mer tydelig og sterk. I tillegg har forløpet gitt meg en viktig kompetanse med henblikk på coaching. Jeg har lært teknikker som kan benyttes direkte i min hverdag i samtaler med ansatte. Alt i alt har LAP-programmet bidratt til at jeg kan utnytte både mitt eget og de ansattes potensial på en bedre måte enn tidligere.»

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD