Bli inspirert av noen av våre tidligere deltakere

Les om deres erfaring med Leadership Acceleration Programme IMD

Benedikt Philipp Wetzel

CEO, Revmatismesykehuset

Benedikt Philipp Wetzel er CEO på Revmatismesykehuset som server Innlandet med helsetjenester innen revmatologi. Revmatismesykehuset er en tradisjonsrik institusjon som går tilbake til 1912, men som har gjennomgått store endringer de siste ti årene.

LES MER...

– Jeg har gått fra å være mellomleder til å få en topplederstilling, og i den forbindelsen har det vært viktig for meg å utvikle meg med henblikk på å gå fra operasjonell til strategisk tenkning. I tillegg var det fristende med en internasjonal lederutdanning i samarbeid med velrenommerte IMD i Sveits, forteller Benedikt Phillipp Wetzel om motivet for å delta i Leadership Acceleration Programme IMD, og fortsetter:

– Som navnet sier: «Acceleration». Jeg har hatt ambisjoner om og behov for å løfte meg og komme videre i min rolle som toppleder. Professorene og foreleserne har vært helt fantastisk – en sjelden opplevelse. Hele programmet har vært veldig positivt, velorganisert og inspirerende, og spesielt vil jeg fremheve at det har vært spennende å møte ledere fra andre bransjer – helt forskjellige fra min – og bli inspirert av dem og se min egen organisasjon fra en helt ny og annen vinkel.

Noe av det viktigste han tar med seg hjem relaterer seg til hvordan man håndterer de store endringene som er en uomtvistelig del av dagens verdensbilde.

– For det første har jeg fått en økt bevissthet omkring hvordan jeg oppfattes som leder, og hvordan jeg kan bli flinkere til å kommunisere. Det som handler om hvordan man får «folk med seg». Dernest har jeg hatt stort utbytte av det faglige innholdet omkring innovasjon og utvikling. Å få forståelse for at utvikling er en permanent tilstand – en kontinuerlig prosess, og hvordan man sørger for å gjøre dette til en positiv sak for organisasjonen og de menneskene som jobber der, forklarer han.

Benedikt Wetzel er ikke i tvil om at han får behov for de nye ferdighetene fremadrettet.

– Jeg har fått en mer systematisk tilnærming til å jobbe med endringer og innovasjon. Og så har det vært overraskende å bli mer bevisst meg selv, herunder mine styrker og svakheter. Det har helt klart gjort meg i stand til å tilpasse og planlegge min daglige jobb på bedre vis enn før – jeg har kort fortalt fått en bedre innsikt i meg selv, og hvordan jeg best mulig utfører jobben min, avslutter sykehusdirektøren.

Shadi Jafarzadeh

Director R&D, Riemann (Orkla)

Shadi Jafarzadeh er direktør for forskning og utvikling samt regulatoriske saker i Riemann A/S, en del av Orkla-konsernet. Hun er leder for et team på elleve som inkluderer vitenskapelige spesialister samt kjemikere og laboratorieteknikere.

LES MER...

– Jeg valgte å delta i Leadership Acceleration Programme fordi jeg ønsket å oppnå en større forståelse for forretningsmodeller og strategiplanlegging da jeg i utgangspunktet har en vitenskapelig utdanningsbakgrunn. I tillegg var jeg nysgjerrig på å bli kjent med nye metoder og verktøy som jeg kan anvende i relasjon til ledelse og innovasjon, forklarer Shadi Jafarzadeh og fortsetter:

– Utdanningen er utrolig velorganisert, og professorene holder et meget høyt nivå. For meg var det i tillegg viktig å delta i et internasjonalt anerkjent program i skandinavisk regi, hvor jeg kunne få et godt utbytte av å nettverke og sparre med likesinnede, forklarer hun.

Ifølge Shadi Jafarzadeh har programmet gitt henne en rekke «key-learnings» som hun tar med seg hjem og kan anvende med en gang.

– Hele programmet har vært veldig inspirerende og motiverende, og spesielt det med at man måtte involvere kolleger og andre team-medlemmer for å løse konkrete oppgaver har vært givende. Jeg kommer hjem med nye kompetanser og verktøy, blant annet relatert til innovasjonsprosesser, fra idégenerering til forretningsmodeller og kultur – og en metode til å involvere hele organisasjonen i disse prosessene. I tillegg fikk jeg mye ut av 360 graders-undersøkelsen hvor jeg via tilbakemeldinger fra kolleger og team-medlemmer ble klokere på egne styrker og svakheter – og etterfølgende fikk diskutert disse med min «buddy» og coach fra IMD. Avslutningsvis har jeg fått noen verdifulle verktøy som jeg kan bruke i forhold til daglig kommunikasjon og konfliktsituasjoner, sier hun og avslutter:

– Jeg kan helt klart anbefale Leadership Acceleration Programme IMD til alle som er nysgjerrige på ny kunnskap innen strategi og ledelse – dette er et meget intensivt, inspirerende og effektivt læringsprogram.

Rune Lidal

Offshore Installation Manager, Vår Energi

Rune Lidal, som er Offshore Installation Manager i Vår Energi – et E&P-selskap på den norske kontinentalsokkelen, har nettopp avsluttet lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD.

– Jeg har vært leder innen den norske oljeindustrien i 15 år, og det var viktig for meg å få en oppdatering på hvordan lederskap skal utøves i 2019 – for det er jo noe helt annet enn det var for 15 eller 30 år siden. I tillegg var det viktig for meg å få en anerkjent utdanning fra en global utdanningsinstitusjon, forklarer Rune Lidal.

LES MER...

For Rune var det ikke minst kombinasjonen av ny kompetanse innen lederskap samt ny kunnskap om strategiarbeid som var de viktigste årsakene til at valget falt på nettopp Leadership Acceleration Programme.

– Det faglige nivået på professorene og undervisningen var meget høyt. Foreleserne representerte virkelig internasjonal toppkvalitet. Her vil jeg spesielt fremheve konseptene rundt «dare&care» som gir viktig innsikt i hvordan du både stiller krav til dine ansatte og tar vare på dem – her har jeg lært noe som jeg kommer til å ha med meg i all fremtid. I tillegg var emnet rundt «secured based leadership», som handler om hvordan man får de ansatte til å føle seg trygge på deg som leder, noe av det viktigste jeg tar med meg hjem. Generelt har disse nye lederskapskompetansene både gitt meg de overordnede perspektivene, men også i aller høyeste grad konkrete verktøy som jeg kan anvende med en gang, sier han og fortsetter:

– Nå er jeg mellomleder, men på sikt har jeg en ambisjon om videre utvikling i forhold til en stilling på toppledernivå. I denne sammenhengen har utdanningen hatt stor betydning for min reise frem mot dette målet, med henblikk på å forstå det som foregår i styrer og på toppledernivå. På sikt har jeg også ambisjoner om å delta på topplederprogrammet til Scandinavian Executive Institute – dette er en utdanningsinstitusjon med mange hyggelige, flinke og serviceinnstilte folk, avslutter Rune Lidal.

Kristin Ladim

Seniorkonsulent og teamleder, Devoteam Fornebu Consulting

“Kristin Ladim er teamleder og seniorkonsulent i Devoteam Fornebu Consulting, et av Norges ledende konsulentselskaper innen ledelse og forretningsrådgivning.

– Jeg har lederansvar internt og er samtidig ute hos kunder hvor jeg bistår i deres utviklings- og endringsprosjekter som berører både strategi, innovasjon og digitalisering. Derfor ønsket jeg meg et utdanningsprogram som kunne gi meg et faglig løft på ledelsesperspektiver generelt, men også i tilknytning til disse fagområdene, forteller Kristin Ladim.

Ifølge Ladim var studiemiljøet med de andre deltakerne meget positivt.

LES MER...

– De andre deltakerne hadde en variert bakgrunn og erfaring som fungerte veldig bra og gav mange ulike perspektiver i casearbeid og diskusjoner. Hele programmet var veltilrettelagt og profesjonelt, sier hun og fortsetter:

– Det faglige nivået på professorene og foreleserne var generelt veldig bra, og tiden som var satt av til casearbeid, refleksjoner og diskusjoner var svært nyttige – det er en god måte å få faget og stoffet til å «feste seg». Utbyttet har absolutt vært bra for meg – både på det personlige, ledelsesmessige og rent faglige planet.

Hun føler at hun kommer hjem med ny og viktig læring.

– Noe av det som har vært den aller viktigste læringen for meg på dette programmet handler om «Customer Experience», og det å skape verdi for kunden, noe som krever nitidig arbeid rundt markeds- og kundeinnsikt. Og at det å legge til rette for økt innovasjonstakt og evne til å agere på endringer i omverdenen krever en helt annen form for ledelse enn det å lede «daglig drift». Avslutningsvis var det interessant og nyttig å få kunnskap om og innsikt i hvilke nøkkelegenskaper hos ledere som kommer til å bli helt essensielle i fremtiden. Kort fortalt kommer jeg hjem med en bagasje som blir verdifull for meg fremover, avslutter Kristin Ladim.”

Hans Fjellanger

Business Development Director, IKM Subsea AS

“Hans Fjellanger er Business Development Director i IKM Subsea AS, et privateid oljeserviceselskap i Stavanger som er en del av IKM Gruppen med totalt 2.500 ansatte.

– Jeg var på jakt etter et lederutdanningsprogram med et internasjonalt preg, og da jeg ble kjent med dette programmet traff det mine behov veldig godt. Jeg så det som en stor fordel å treffe folk fra andre bransjer og bedrifter, og få tilført nye impulser, tanker og inspirasjon omkring ledelse samt strategi- og markedsarbeid, forteller Hans Fjellanger.

Fjellanger opplevde programmet som positivt og profesjonelt.

LES MER...

– Det var uten tvil et høyt nivå på underviserne og de materialene vi ble presentert for. Dessuten var det mange flinke deltakere, noe som er meget motiverende. Noe av det jeg satte størst pris på med programmet var det å få jobbe med relevante caser som gav meg en praktisk anvendelighet i forhold til min egen jobbsituasjon, sier han og fortsetter:

– Det er en kontinuerlig reise, men alt i alt har jeg absolutt fått høyere kompetanse i forhold til både ledelse samt markeds- og strategiarbeid. Jeg har fått nye innputt og moderne verktøy som jeg kan anvende direkte i min arbeidshverdag. I tillegg har jeg fått et verdifullt nettverk med likesinnede å sparre med, avslutter Hans Fjellanger.”

Frode Ek Skarnes

HR-manager, Mapei

“Jeg opplevde det faglige nivået som svært høyt, og forelesningene var rett og slett både veldig interessante, motiverende og underholdende. Kvaliteten professorene leverte, var veldig bra, og det gjelder både de vi traff i Kolding og i Lausanne. Leadership Acceleration Programme har ikke minst gitt meg veldig mye på ledelsesfronten, hvor både teori og praksis ble koplet sammen på et meget lærerikt vis. Forløpet har blant annet gitt meg noen kommunikasjonsmessige verktøy i relasjon til hvordan jeg fremstår mer visjonær, får de viktigste budskapene frem når jeg står foran mange mennesker og generelt fremstår mer tydelig og sterk. I tillegg har forløpet gitt meg en viktig kompetanse med henblikk på coaching. Jeg har lært teknikker som kan benyttes direkte i min hverdag i samtaler med ansatte. Alt i alt har LAP-programmet bidratt til at jeg kan utnytte både mitt eget og de ansattes potensial på en bedre måte enn tidligere.”

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD