IMD – en av verdens ledende business-skoler

Konsentrert og topprofesjonell IMD lederutdanning for deg som har ambisiøse mål for fremtiden

Jesper Lok

Strategiunderviser og profesjonell styreleder

Jesper Lok er en anerkjent foredragsholder, inspirator og underviser i bedriftsstrategi og styrerelaterte   emner. Han er styreleder i Dagrofa, Vestergaard Company og Unicef Danmark samt styremedlem i en lang rekke andre selskaper. I tillegg har han en omfattende lederkarriere bak seg, blant annet som tidligere toppsjef i DSB, Falck Emergency og Dagrofa samt som country manager i A.P. Møller-Mærsk.

I strategisesjonene på Leadership Acceleration Programme, som går under overskriften «Making Strategy Fly», vil han blant annet presentere nye verktøy og metoder til hvordan suksessfulle bedrifter kan utforme deres strategier i en omskiftelig verden, hvordan de oppbygger robusthet og blir i stand til å «gjenoppfinne» seg selv i et evig skiftende og turbulent miljø.

De nye metodene og teoriene gjøres håndgripelige via konkrete eksempler og caser som Jesper Lok drar frem fra sin omfattende erfaring som styreleder og toppsjef, noe som igjen legger godt opp til den videre strategiundervisningen på IMD.

Jesper Klit

Direktør og kommunikasjonsrådgiver,

Jesper Klit & Partners

Jesper Klit er en underviser og forfatter innen kommunikasjonstrening og personlig gjennomslagskraft. Han fungerer som rådgiver for en lang rekke bedrifter og organisasjoner, og har skrevet flere bøker om ledelse, kommunikasjon og medier. Som rådgiver, foredragsholder og fasilitator har han blant annet jobbet for A.P. Møller – Mærsk, ISS, Toyota, Coloplast, SONY BMG, Cisco, Microsoft, Grundfos, Siemens, TDC og Nissan.

Manuel Knight

CEO & grunnlegger, Manuel Knight Academy

Manuel Knight har mer enn 15 års erfaring som seniorkonsulent innen ledelse. Han står bak seminarer, workshoper og organisatoriske utviklingsprosesser over hele verden, og underviser i hvordan man får teams, ledere og organisasjoner til å prestere maksimalt. Hans store erfaring fra oppvekt i en ghetto i Atlanta, ti år i det amerikanske militæret og ikke minst en suksessrik konsulentkarriere danner grunnlaget for hans talent til å motivere og fortelle om menneskelig atferd, og evnen til å overkomme umulige utfordringer. Hans premierte forelesning er en særdeles inspirerende opplevelse.

IMD lederutdanning

Ina Toegel

Professor i ledelse og organisatoriske endringer, IMD

Ina Toegel er professor i ledelse og organisasjons­endringer på IMD. Hennes undervisning omfatter eksperimentell læring og fokuserer på en rekke emner – blant annet selv-ledelse, ledelse av «high-performan­ce»-teams og organisatorisk endring. Forskningen hennes retter seg mot på teamdynamikk, organisatorisk endringsledelse, toppleder-teams samt gründerbedrifter.

Ina har blant annet utviklet ledelsesprogrammer til bedrifter som Pirelli, Legrand, UEFA, Bank of Communications, Bayer, Electrolux, ASSA ABLOY, T-Systems, Carlsberg, JTI, Hydro og Tenaris.

Patrick Reinmoeller

Programdirektør & professor i strategi & innovasjon, IMD

Patrick Reinmoeller er professor i strategi og innovasjon på IMD. Hans undervisning, forskning og rådgivning har fokus på det strategiske lederskapet og innovasjon.

Patrick har ledet offentlige prosjekter om strategisk tenking og strategisk lederskap for toppledere samt brukerdefinerte programmer til ledende multinasjonale bedrifter innen bransjene fast moving consumer goods, telekommunikasjon, legemiddelindustrien, helsesektoren og energisektoren relatert til utvikling av strategiske prioriteter, implementering av strategiske initiativer og håndtering av endringer. Hans seneste arbeid har satt søkelys på å hjelpe ledende medarbeidere og bedriftsledere med å fastsette og drive strategiske prioriteter.

I tillegg til sitt arbeid med multinasjonale selskaper er han i øyeblikket angel investor og non-executive direktør for en gründerbedrift. Inspirert av sitt arbeid med bedrifter over hele verden, så som IKEA, Toyota, Dimension Data, United Nations og Sense Worldwide, har han skrevet atskillige casestudier og utviklet simuleringer om emnet high-performance teams og beslutningstaking.

Cyril Bouquet

Professor i strategi & innovasjon, IMD

Cyril Bouquet hjelper organisasjoner med å gjenoppfinne seg selv ved å la deres toppledere utforske den fremtiden de ønsker å skape. Cyril har blant annet skapt en banebrytende tilgang til orkestrering av diskusjoner for store grupper av ledere som med suksess er blitt implementert på en rekke andre programmer på IMD.

Som professor på IMD har Cyril levert forskning som har oppnådd betydelig anerkjennelse innen fagområdet. Hans Ph.d.-avhandling vant Acadey of International Business 2004 Richard Farmer Award. Siden har han utgitt boken «Building Global Mindsets» (2005) og flere akademiske artikler i de mest prestisjefylte akademiske tidsskriftene, herunder Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review, Academy of Management Journal, Journal of International Business Studies, Journal of Management og Journal of Management Studies