Masterclass med Mark Mortensen

Effektivt samarbeid på bakkant av Covid-19

I mer enn tjue år har Mark Mortensen forsket på hvordan vi best og mest effektivt arbeider sammen – ikke minst når det foregår «remote» og på distansen. Den 8. november kan du delta i en masterclass i Oslo som gir nye perspektiver på og ny kunnskap om hvordan vi i fremtiden skaper fundamentet for det aller beste samarbeidet i våre teams og organisasjoner.

Masterclass den 8. november i Oslo

Den 8. november gjester INSEAD-professor og ekspert i organisatorisk atferd, Mark Mortensen, Oslo. Mark Mortensen har – via sin omfattende forskning – i mange år hjulpet virtuelle og distribuerte teams med å skape fundamentet for det best mulige organisatoriske samarbeidet. Den kunnskapen har vært ytterst relevant under pandemien, men er kanskje enda viktigere nå hvor samfunnet er gjenåpnet, og vi blant annet skal finne den rette balansen mellom å jobbe «ute og hjemme», mellom virtuell og fysisk tilstedeværelse.

Mark Mortensen, INSEAD

Utbytte: Forbedret samarbeid

– Masterclassen gir perspektiver og noe struktur med henblikk på å lykkes enda bedre med å skape et godt samarbeid internt i en organisasjon eller et team. Covid-19 har endret den måten vi jobber på, og for mange mennesker og organisasjoner har det vært nødvendig fullstendig å retenke den måten hvorpå de organiserer deres arbeid. Nettopp dette er omdreiningspunktet for den interaktive masterclassen hvor vi kan hjelpe ledere med å behandle disse viktige spørsmålene – også i forhold til hvordan det hele påvirker organisasjonens samlede interessenter, forklarer Mark Mortensen, og fortsetter:

– Problematikken er uten tvil relevant for en bred skare, da den påvirker alle som jobber sammen med andre mennesker i en organisasjon. Men forskjellige mennesker vil få forskjellige ting ut av masterclassen, og emnet er selvsagt aller mest relevant for de lederne og topplederne som er ansvarlige for å definere regler og politikker i forhold til hvordan man organiserer arbeidet – og de som er ansvarlige for å implementere det hele.

Kjøp billet

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om Executive Forum

Forståelse og kommunikasjon er essensielt

Ifølge Mark Mortensen er det ikke bare en fasit til hva som er korrekt måte å organisere sitt arbeid på. I en verden som er preget av hastige og uforutsigbare endringer, må helt nye scenario håndteres, og i den forbindelsen er det en rekke essensielle spørsmål som organisasjonens medlemmer må diskutere og besvare sammen.

– En av de viktigste key-learnings i denne masterclassen, som deltakerne kan få gagn av, handler om å forstå hva som er vanskelig i forhold til å få distansesamarbeid til å fungere. Det er ikke bare ett korrekt svar eller en måte å gjøre tingene på, for det vil være forskjellige behov i forskjellige organisasjoner. En annen viktig læring relaterer seg til at vi skal bli bedre til å forstå de forskjellige interessentenes forskjellige behov – og ha en ærlig dialog rundt disse. Kommunikasjon er i denne forbindelsen helt fundamentalt, for i verste fall kan man ende opp med å suboptimalisere for alle, og det er det ingen som er tjent med.

Masterclassen byr i tillegg på diskusjoner om interpersonell dynamikk, isolasjon, ensomhet, nye markedskrav og endringer i arbeidsstyrken.

– Jeg gleder meg til masterclassen, og vil sterkt oppfordre til at man ikke bare kommer for å «lytte og lære», men også for å engasjere seg slik at vi sammen kan diskutere hvordan vi skaper suksessfulle teams og organisasjoner – i både fysisk og virtuell henseende, avslutter Mark Mortensen.

Se også denne INSEAD-artikkelen av Mark Mortensen: Tre steg som kan optimalisere din bedrifts hybride arbeidsstrategi

Executive Forum Program

Interessert i å ta med ledergruppen på tur?

Vurderer du å ta med ledergruppen din til et faglig og sosialt arrangement i forbindelse med en masterclass i Executive Forum, hjelper vi i Scandinavian Executive Institute meget gjerne med å sammensette og tilrettelegge et spesifikt totalprogram etter deres behov. Både de praktiske detaljene så som flytider, opphold og transport fra flyplass, men også hjelp til å finne supplerende sosiale og hyggelige aktiviteter som kan gjøre deres tur sammen helt spesiell.

Her kan du få overblikk over de kommende arrangementene i Executive Forum: Executive Forum Program

Bli inspirert til din neste utdanning