Masterclass i særklasse

INSEAD-professor Mark Mortensen leverte en medrivende og inspirerende masterclass da han i regi av Executive Forum snakket om nye organisasjons- og samarbeidsformer i en tiltakende digital og global tidsalder.

Ikke mindre enn 100 deltakere var samlet på Hotell Marriott i København for å høre INSEAD-professor og ledelsesguru Mark Mortensen gi en både interessant, underholdende og inspirerende forelesning med temaet «Ledelse i dag og i morgen – samarbeid i en tiltakende global, digital og dynamisk verden».

– Dette temaet er virkelig noe som engasjerer meg, så dere skal ikke forvente at jeg kommer til å stå stille – dere må regne med at jeg løper og hopper frem og tilbake, og kanskje faller jeg til og med ned fra scenen, var en av åpningsreplikkene fra Mark Mortensen.

Som sagt, så gjort. Den amerikanske ledelsesguruen – som imidlertid har 50 prosent skandinaviske gener i form av en dansk far, og derav navnet «Mortensen» – hadde absolutt ikke problemer med å holde hele salen engasjert og inspirert gjennom alle de seks timene som masterclassen varte.

Executive Forum Masterclasses

Konflikter kontra kreativitet

Dagen var preget av en høy grad av involvering og interaksjon. Blant annet ble deltakerne gruppevis bedt om å tenke på en samarbeidsrelasjon som henholdsvis hadde vært positiv – eller negativ. Den ene delen av salen skulle konsentrere seg om den positive opplevelsen, og den andre delen om den negative.

Mark Mortensen oppsummerte gruppenes arbeid og tilbakemeldinger i klare fraser:

– Når vi opplever positive samarbeidsrelasjoner, så har vi kunnskapsdeling, konstruktive konflikter, engasjement, god kommunikasjon, moro, kreativitet, samarbeid og god beslutningstaking. På den andre siden, når vi har dårlige samarbeidsrelasjoner, så opplever vi maktkamper, destruktive konflikter, tilbakeholdelse av informasjon, gruppepress og higen etter makt og status, forklarte han.

Ifølge Mortensen er dette helt grunnleggende mekanismer for «alle» typer av samarbeid – uansett blant hvem, når, hvor og hvordan de foregår.

De ”fire D’ene”

Det som imidlertid har endret seg de senere årene, og som har gjort tingene mye mer komplekse, er relatert til forholdet med såkalte «distribuerte teams», altså til at mennesker jobber sammen på tvers av blant annet fysiske distanser, land, kulturer og språk. Det medfører en rekke kommunikasjonsmessige vanskeligheter og utfordringer.

– Vi snakker om de «fire D’ene»: Distributet, Diverse, Dynamic og Digital. Fire elementer som i høy grad har økt kompleksiteten av våre samarbeidsrelasjoner, og som på fundamental vis har endre måten hvorpå vi kan og skal samarbeide. Det ligger noen store potensialer i disse nye mulighetene, men det krever også en sterk innsats fra ledelsen, hvis det skal fungere optimalt, forklarte Mark Mortensen.

Helt konkret betyr det første «D», «Distributed», at ulike teams sitter på ulike fysiske lokasjoner, «Diverse» han henføres til at samarbeidsrelasjonene eksempelvis inkluderer forskjellige nasjonaliteter, språk og kulturer, «Dynamic» at medlemskap i et team eller en organisasjon ikke er konstant og avslutningsvis henviser «Digital» til at vi i dag har uante muligheter til å benytte nye teknologier til å kommunisere og analysere data.

Servicesjekk på samarbeidet

Menneskets hjerne er imidlertid ikke vant til å samarbeide når vi ikke rent fysisk oppholder oss i samme rom. Det medfører en rekke utfordringer i forhold til hvordan vi forstår – eller misforstår – hverandre.

– I alle disse årene, millioner av års evolusjon, har vi opplevd verden på samme måte. Nå mister vi dette, og vi opplever at det er massevis av ting vi ikke kjenner til i de andres miljøer. For eksempel hvis det plutselig blir stille i en videokonferanse, hvordan tolker den andre parten det? En stor ledelsesutfordring i denne sammenhengen er å bygge og bevare et felles tenkesett, en felles identitet og en felles forståelse, fortalte Mark Mortensen fra talerstolen samtidig som han viste en særdeles humoristisk film av en mislykket videokonferanse.

– Men glem ikke at de fundamentale kjerneelementene i forhold til samarbeid ikke har endret seg – de består fremdeles, fortsatte han.

Deltakerne fik avslutningsvis fremlagt et konkret skjema som fremover kan hjelpe dem med å sjekke og evaluere ulike samarbeidsrelasjoner.

– Kort fortalt: Verdien kommer med evnen til å anvende. Ta en temperatursjekk og en servicesjekk på deres samarbeidsrelasjoner, og dykk dypere ned i de tingene som kanskje ikke fungerer. Bruk listen til å gjennomgå de ulike sidene av samarbeidet, og ta en fruktbar diskusjon internt i teamet deres, avsluttet Mark Mortensen.

”Hot topic” for deltakerne

Blant Executive Forum-deltakerne var det ikke tvil om at Mark Mortensen presterte en masterclass i absolutt mesterklasse. Og at temaet i aller høyeste grad var relevant og sentralt i deres daglige arbeid.

– Mark Mortensen leverte en masterclass som virkelig er relevant og et «hot topic» for meg akkurat nå. Det interessante var at jeg i utgangspunktet trodde at jeg hadde et klarsyn i forhold til en rekke av mine egne samarbeidsrelasjoner. Med de innspark jeg fikk fra masterclassen og diskusjonene i gruppene har jeg fått revurdert perspektivet mitt. Jeg er blitt en del klokere på og har sett relevante verktøy til hvordan man kan gripe tak i det «gode samarbeidet» – både internt i bedriften og i relasjon til de eksterne partene. Masterclassen ga en masse god teori kombinert med en rekke gode eksempler og cases – og ikke minst diskusjoner i det større forum hvor det virkelig er mye god kunnskap å hente – og stoff til ettertanke, sa Kjeld Gade, VP Sales i LED iBond A/S.

Ulla Sommerfelt som er CEO i Eggs Design i Oslo kunne i høy grad relatere masterclassen til sin egen dagligdag – ikke minst fordi hun sitter i en bedrift som består av 25 ulike nasjonaliteter fordelt på en rekke lokasjoner.

– Temaet i denne masterclassen var virkelig «spot on» for meg, og kanskje den beste jeg har deltatt i. Formen med å avholde disse masterclasser med en høy grad av interaktivitet er virkelig bra – man lærer mye mer når man blir involvert som en aktiv deltaker. Vår bedrift er representert i fem byer i tre land med intet mindre enn 25 nasjonaliteter, så vi har en høy grad av samhandling på tvers av landegrenser, kulturer og språk hvor vi jobber sammen i et «økosystem». Hver by kaller vi «habitat». I forhold til disse samarbeidsrelasjonene, så var dette temaet særdeles relevant og aktuelt. I tillegg er Mark Mortensen i aller høyeste grad en fantastisk og inspirerende foredragsholder, og jeg kommer hjem med en rekke helt konkrete innputt som jeg også vil dele videre med ledergruppen min, sa Ulla Sommerfelt.

Et givende frirom

For Kjeld Gade gir det god mening å bruke tid og ressurser på å delta i de fire årlige masterclasser i regi av Executive Forum – av to helt konkrete årsaker.

– Executive Forum er et nettverk på et høyt faglig nivå. For det første er de internasjonale professorene, som avholder disse masterclasser, ytterst kompetente og hentet fra «øverste hylle». De leverer noen virkelig gode og inspirerende foredrag som ikke bare er «passive kurs», men hvor det er lagt opp til at man skal bidra med egne erfaringer, og dermed også får verdifulle innputt fra de øvrige deltakerne. Det gjør hele læringsprosessen meget aktiv. Nettverksdelen er også særdeles verdifull for meg: Jeg har mulighet for å holde kontakt med tidligere deltakere som jeg har utdannet meg sammen med – og få kontakt med spennende «nye» deltakere. Både de «gamle» og «nye» deltakerne gir meg samlet sett en riktig god plattform som jeg kan benytte, hvis jeg har spesifikke problemstillinger som jeg har behov for å diskutere. Executive Forum gir meg kort og godt et nettverk kombinert med aktiv læring – og dermed et veldig bra frirom hvor jeg har tid til å reflektere og bringe tankene mine opp i et helikopterperspektiv.