Utdanning og nye perspektiver er viktig

«En av mine motivasjonsfaktorer for å ta en utdanning er relatert til egenutvikling og læring. Jeg ønsker alltid å lære nytt og få faglig påfyll – for man blir aldri ferdigutlært som leder», uttaler Ingunn Riddervold i Stiftelsen Norsk Luftambulanse om hennes deltakelse i INSEAD-topplederprogrammet.

Ingunn Riddervold er seksjonsleder for forskning og utvikling i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Hun er opprinnelig utdannet biolog, har etterfølgende en medisinsk doktorgrad og har i hele karrieren jobbet innen helseområdet med forskning og ledelse som omdreiningspunktet. I over ti år har hun jobbet som leder innen prehospital akuttmedisin, og de seneste fem årene i Norsk Luftambulanse.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har eksistert i 40 år, og er en ideell organisasjon som driver med livreddende medisinsk behandling til pasienter – før de kommer til sykehuset. 300.000 støttemedlemmer og bedrifter finansierer arbeidet til stiftelsen som også gjennom datterselskapet, Norsk Luftambulanse Helikopter, har et operasjonelt oppdrag på vegne av staten med henblikk på drifte 13 legehelikopterbaser i Norge.

Les mer om Executive Management Programme INSEAD

Ingunn Riddervold, R&D Manager, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Aldri ferdigutlært som leder

Ingunn Riddervold har for kort tid siden deltatt på Executive Management Programme som er Scandinavian Executive Institutes topplederprogram. Programmet består av tre moduler hvor den ene foregår i Danmark, og de to etterfølgende på business-skolen INSEAD i Frankrike.

– Gjennom hele arbeidslivet mitt har jeg vært særlig opptatt av organisasjonsutvikling og ledelse – spesielt på det akuttmedisinske området. Da jeg begynte å jobbe med forskning innen akuttmedisin, var det et ungt og uoppdyrket fagområde. Og det at jeg har kunnet være med å påvirke denne faglige utviklingen og sette faget på den akademiske og kliniske agendaen, har vært svært spennende. Derfor er en av mine motivasjonsfaktorer for å ta en utdanning også relatert til egenutvikling og læring. Jeg ønsker alltid å lære nytt og få faglig påfyll – for man blir aldri ferdigutlært som leder, uttaler hun og legger til:

– I tillegg står vi i Norsk Luftambulanse overfor store endringer i fremtiden som handler om hvordan fremtidens luftambulansetjeneste skal organiseres. Det er store politiske diskusjoner akkurat nå som blant annet handler om hvorvidt det skal foregå via kommersielle kontrakter, om tjenesten skal insources eller om vi som ideell organisasjon kan få lov å håndtere det. For meg som leder er det viktig å bidra best mulig i denne fasen, og i den sammenhengen er utdanning og nye perspektiver viktig. Avslutningsvis var det viktig for meg at det var et utdanningsprogram som var anerkjent i den akademiske verdenen. Å bli undervist av noen av de dyktigste professorene innen deres fagfelt var veldig appellerende.

Se innholdet i Executive Management Programme

Professorene imponerte

Ingunn Riddervold påpeker især fagområdene ledelse og strategi som viktige for henne i utdanningsprogrammet. Fordi det er områder som er avgjørende for alle organisasjoner å forholde seg til i en verden som er i konstant endring.

– Jeg var veldig imponert over nivået på professorene og deres tilgangsvinkler til å jobbe med strategi og ledelse. Og kanskje var det aller viktigste for min del å bli oppmerksom på hvor viktig det er å jobbe på tvers av organisasjonen. Jeg fikk mye innsikt i hvordan man bryter ned silotankegangen, og får alle avdelinger til å spille på lag. I tillegg var det nyttig å få innsikt i hvor viktig implementeringsprosessen er i forhold til strategier, og hvordan man sikrer at man får alle ansatte med – noe som er helt nødvendig for å lykkes med forandringen, sier forskningslederen.

Hun fremhever at det var meget motiverende å treffe andre ledere som også var opptatt av å dele kunnskap og erfaring og lære nytt. I den sammenhengen nevner hun to aspekter som har vært spesielt betydningsfulle for henne.

– For det første har det blitt veldig tydelig for meg hvor viktig det er kontinuerlig å sikre seg at bedrifter og organisasjoner klarer å tilpasse seg en verden i konstant endring. Ingen kan hvile og tenke at alt er det samme om ti år. Dernest er jeg blitt mye klokere på viktigheten av strategiske partnerskap – det med å finne synergier der man er. Å spille på lag og benytte hverandres spisskompetanser, og dermed oppnå mer sammen enn hver for seg. Også i det offentlige kan vi bli mye bedre til å utnytte synergier og «spille hverandre gode», uttaler Ingunn Riddervold og fortsetter:

– Det eneste jeg angrer litt på var at jeg ikke deltok sammen med andre lederkolleger. Deltar man flere sammen fra samme organisasjon, får man en felles referanseramme som kan danne grunnlag for å løse bedriftens strategiske utfordringer. Likevel er det ikke tvil om at jeg kommer til å få god nytte av de nye kompetansene: Jeg er blitt bedre til å tilpasse strategiene til den verden vi lever i, og så kommer jeg til å ha et stort fokus på å bygge opp strategiske partnerskap.

Møt underviserne på Executive Management Programme INSEAD

Utvidet tverrfaglig nettverk

Også i et nettverksperspektiv fremhever hun at programmet komme til å ha positiv innflytelse fremover.

– Jeg har i aller høyeste grad fått utvidet mitt tverrfaglige nettverk, og har truffet andre ledere jeg kan bruke som sparringspartnere og få gode råd fra i forhold til konkrete utfordringer. Jeg har påbegynt en spennende reise med dette nye nettverket, og det er noe jeg kommer til å dyrke fremover. Også ved å delta i Executive Forum hvor jeg kan treffe både gamle og nye kontakter og samtidig fortsette den faglige utviklingen, sier hun og avslutter:

– Jeg tror at man som leder – og kanskje i takt med at man kommer høyere opp i lederhierarkiet – kan bli mer ensom i jobben sin. Og i det perspektivet blir det med nettverk med andre ledere bare viktigere og viktigere.

Her kan du melde deg på

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø. Og derigjennom grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Se programmet for Executive Forum