Masterclass med Patrick Reinmoeller

Få suksess med strategisk lederskap i en turbulent verden

Den 7. april gjester IMD-professor Patrick Reinmoeller Executive Forum, og gir i sin masterclass en banebrytende innsikt i hvordan du sikrer god strategisk ledelse i tider med omfattende usikkerhet og kontinuerlige endringer.

Hva kommer etter Omikron? Hvordan utvikler situasjonen i Ukraina seg? Kommer hjemmearbeid til å fortsette? Vil klimaet fremdeles endre seg? Hvordan påvirker AI våre liv? Kommer vi til å bli disrupted? Og hvordan kan vi fortsette å være konkurransedyktige?

– Alle disse spørsmålene illustrerer bare noen av de utrolig mange utfordringene som ledere i dag står overfor, og som deres interessenter forventer å få klare svar på. Masterclassen, som henvender seg til ledere, toppledere og styremedlemmer, gir viktig innsikt i hvordan man leder strategisk i tider med stor usikkerhet, forklarer Patrick Reinmoeller, som er IMD-professor og ekspert innen strategisk ledelse og innovasjon.

Patrick Reinmoeller, professor, IMD

Meld deg på masterclassen her

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om Executive Forum

Ledelse og strategi er under endring

Ifølge IMD-professoren har strategi i lang tid handlet om å forbedre konkurranseevnen, og ledelse har historisk «bare» handlet om å få andre til å følge tropp, eksempelvis med hensyn til strategiimplementering.

– Det er imidlertid ikke lenger nok å lede strategiimplementeringer som sikrer konkurranseevnen. Det makromiljøet som i dag omgir oss, med teknologens enorme innflytelse på alle våre liv, krever en ny strategisk ledelse som forener paradokser som konkurranse og samarbeid, cash flow og innovasjon samt profitt og formål. Disse paradoksene krever kunnskap og kompetanse i bedrifters og organisasjoners toppledergrupper og styrer, sier Patrick Reinmoeller og fortsetter:

– Ledere og styres viktigste oppgave er nettopp å levere en klok strategisk ledelse til deres bedrifter og organisasjoner. Masterclassen i april vil hjelpe dem med å foreta de riktige prioritetene i en «ny verden» hvor bedriftens formål er like viktig som dens økonomiske overskudd. Klok ledelse handler om å etablere den rette konteksten med henblikk på å være i stand til å skape en kreativ respons på uventede utfordringer og problemstillinger.

Kjøp billett til masterclassen med Patrick Reinmoeller

Tre viktige key-learnings

Ifølge IMD-professoren kan deltakerne forvente å komme hjem med en rekke key-learnings som etterfølgende kan være direkte anvendelige i deres daglige jobb som ledere og styremedlemmer.

– Ledere og styremedlemmer kan ikke leve isolert – alle skal kunne fungere i teams. Likevel er det mange som synes at det er vanskelig å være en del av et team. En av de tingene deltakerne får med hjem handler om hvordan man sammensetter det beste teamet, og hvilke konsekvenser det har for strategien. En annen læring relaterer seg til å sikre at man har de rette strategisk evnene som muliggjør bedre tenkning, «framing» og handling – å være åpen og lydhør overfor endringer er en nøkkelkompetanse. Og som en tredje ting vil de bli bedre til å drive endringsprosesser. Dyktige ledere er meget oppmerksomme på den nåværende situasjonen de opererer i, men de er ikke slaver av den. De er i stand til å skape fremdrift. Samlet sett kan deltakerne forvente en særdeles opplevelsesrik dag som kan styrke dem i deres arbeid med å levere et godt strategisk lederskap, noe som igjen kan sikre at deres bedrifter er i stand ti å tilpasse seg og levere suksess over tid, sier han, før han avslutter:

– Disse erkjennelsene har tre anvendelsesområder. For det første relaterer det seg til det individuelle nivået, altså at man forstår egne perspektiver og tilbøyeligheter, noe som innebærer en høyere grad av refleksjon og selvkorreksjon. Dernest handler det om samarbeidet med andre: at man blir bedre til å påvirke andre ved å dele erfaringer og involvere dem. Avslutningsvis vil deltakerne lære hvordan de kan få større innflytelse i deres organisasjoner ved å anvende prinsippene for klokt strategisk lederskap.

Interessert i å ta med ledergruppen på tur?

Vurderer du å ta med ledergruppen din til et faglig og sosialt arrangement i forbindelse med en masterclass i Executive Forum, hjelper vi i Scandinavian Executive Institute meget gjerne med å sammensette og tilrettelegge et spesifikt totalprogram etter deres behov. Både de praktiske detaljene så som flytider, opphold og transport fra flyplass, men også hjelp til å finne supplerende sosiale og hyggelige aktiviteter som kan gjøre deres tur sammen helt spesiell.

Se hele 2022-programmet i Executive Forum