Få de nyeste internasjonale perspektiver på styrelederens rolle anno 2017 når professor Stanislav Shekshnia fra INSEAD besøker Norge. INSEAD har blant annet med hjelp fra Scandinavian Executive Institute undersøkt styreledernes praksis og prioriteringer i ni forskjellige land. Undersøkelsen viser interessante perspektiver på styreledernes roller, oppgaver og fremtidige utfordringer. Etter presentasjonen blir styrelederens rolle diskutert i plenum hvor erfarne direktører og styreledere kommer.

Dette skjer i Oslo den 29. november kl. 16.30 – 18.00 ved lokalene til Wikborg Rein som også er medarrangør til dette styreeventet. Det blir anledning til å nettverke etterfølgende samt få en liten matbit.