Skap fremragende digitale kundeopplevelser

Hvordan skaper bedriften fremragende kundeopplevelser i en uforutsigelig og digital verden? I denne masterclassen kan du bli klokere på nettopp det.

Den 6. desember kan du, i regi av Executive Forum, møte Joerg Niessing, som er professor i markedsføring på INSEAD. Han vil gi deltakerne en spennende og banebrytende forelesning om hvordan bedrifter kan foreta en digital transformasjon av kundeopplevelsen, og hvilke nøkkelfaktorer som kan være med til å sikre at bedriftens digitale strategi fungerer optimalt.

Masterclassen vil være oppdelt i to seksjoner, hvor første del handler om digital transformasjon av kundeopplevelsen, og andre del handler om hvordan bedrifter får den digitale strategien til å fungere optimalt.

Executive Forum

Digitalisering – kunden i fokus

Digitalisering har fundamentalt endret den måten vi lever på i dag – og det er dermed også en av de aller største transformasjonsutfordringene for dagens bedrifter. I dagens første sesjon vil fokus være på å diskutere hva det innebærer å skape fremragende digitale kundeopplevelser i en digital verden.

Det er nemlig helt essensielt at digitale teknologier og «customer centricity» – altså et ultraskarpt fokus på kundens behov – går hånd i hånd. For vi skal ikke digitalisere for digitaliseringens skyld – men for å oppfylle kundens behov. Og hvordan vi gjør det aller best vil nettopp være omdreiningspunktet for den første delen av masterclassen.

Program Executive Forum

Suksess med digital strategi

Alle bedrifter må i dag forholde seg til en uforutsigelig verden hvor innovasjon og disruption er dagens «buzzwords». Men hvordan klarer veletablerte bedrifter å bli mer fleksible, smidige og innovative – kort sagt: hvordan klarer de å agere mer som nyetablerte gründerbedrifter?

I masterclassens andre del vil Joerg Niessing sette fokus på hvordan bedrifter kan skape en kultur og et tankesett som kan hjelpe dem med å bli suksessfulle i en tid som er preget av en høy grad av usikkerhet. Hvilke nøkkelfaktorer er det som muliggjør en transformasjon mot en mer kundesentret organisasjon?

Joerg Niessing vil i høy grad involvere deltakerne, og dessuten gjøre bruk av relevante bedriftscaser til å belyse emnet.

I denne INSEAD-artikkelen skrevet av foredragsholderen kan du lese mer om hvordan merkevaren din kan oppnå suksess i en digital tidsalder.