En styreutdanning med skarpe og gode forelesere

«Jeg fikk Executive Board Programme INSEAD anbefalt av en tidligere kollega som hadde vært svært fornøyd, og som beskrev utdanningen som tankevekkende læring og utviklende», uttaler Steinar Simonsen.

Steinar Simonsen er CIO i Eika Gruppen, finanskonsernet i Norges største allianse av lokalbanker, med over 50 banker som samarbeider. Han er opprinnelig utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har etterfølgende jobbet i konsulentbransjen, blant annet som partner i Ernst & Young og som daglig leder for Capgemini Consulting i Norge. De sist ni årene har han vært konserndirektør i Eika gruppen med ansvar for operations og IT.

Steinar Simonsen har i tillegg en rekke styreverv, blant annet som styremedlem i Eika Forsikring og Eika Kapitalforvaltning, samt som styreleder i Forsvarets Høyskole – en institusjon som er ansvarlig for all utdanning i forsvaret. For kort tid siden avsluttet han styreprogrammet Executive Board Programme INSEAD.

– Beveggrunnen for å delta i styreprogrammet var relatert til at jeg synes det er viktig å få et faglig påfyll i en ellers hektisk hverdag. Både for å få en gjenoppfrisking av det formelle ansvaret man har i et styre, men ikke minst for å få mer innsikt i hvordan styredynamikken fungerer – hvordan man sikrer gode prosesser og gode beslutninger. Kombinasjonen av disse to tingene var viktige for meg med tanke på å utvikle meg som både styremedlem, men særlig som styreleder. I tillegg hadde jeg fått anbefalt dette spesifikke programmet av en tidligere kollega som hadde vært svært fornøyd, og som beskrev utdanningen som tankevekkende læring og utviklende, uttaler Steinar Simonsen.

Styreutdanning i samarbeid med INSEAD

Steinar Simonsen, CIO, Eika Gruppen

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Presist og relevant for styrearbeid

IT-konserndirektøren fremhever en rekke key-learnings som især har bidratt til viktig læring.

– Utbyttet av programmet var veldig bra, og de foreleserne og professorene vi møtte holdt et meget høyt faglig kvalitetsnivå. Skal jeg trekke frem noe som jeg var spesielt imponert over, er det hvordan undervisningen på INSEAD var lagt opp. Kombinasjonen av skarpe og gode forelesere, relevante casestudier samt gruppearbeid var svært bra. Det ble veldig presist og meget relevant for et styres arbeid, sier han og utdyper:

– Helt konkret har jeg fått mye mer kunnskap om hvordan gruppedynamikken fungerer – med tanke på å sette sammen et styre samt sikre at relevante synspunkter og fakta kommer frem. Videre var det viktig å forstå hvordan dette påvirker beslutningsprosessene i styret. Vi hadde flere veldig spennende caser på INSEAD omkring dette som var meget lærerike. I tillegg har jeg på helt generelt grunnlag fått innsikt i og konkrete verktøy til – fra et styrelederperspektiv – å jobbe med oppfølging av styremedlemmene og deres engasjement, blant annet med henblikk på å få alle «med». Begge disse elementene er allerede noe jeg har benyttet meg av i de styrene jeg er en del av.

Les mer om innholdet i Executive Board Programme

Åpne og fortrolige rammer

Også i et nettverksperspektiv føler Steinar Simonsen at han kommer beriket hjem.

– Jeg opplevde virkelig at jeg traff mange dyktige mennesker som hadde noe å tilføre gruppen. Programmet var satt opp på en slik måte at man fikk en gjensidig fortrolighet og åpenhet. Man får mye læring ut av å diskutere tingene med andre likesinnede i disse rammene. Jeg komme hjem rikere på erfaring og kan i aller høyeste grad si at jeg fikk mye igjen for den tiden jeg «investerte» i programmet, avslutter han.

Møt underviserne på styreutdanningen

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet