Hva er strategi?

Et kontinuerlig fokus og målrettet arbeid med strategi og strategisk ledelse er en fundamental oppgave for enhver suksessfull organisasjon eller bedrift.

Å stikke ut en kurs for bedriften, kommunisere den til medarbeiderne og å engasjere medarbeiderne i å samarbeide i den riktige retningen er en stor del av en leders oppgave i den moderne virkeligheten. Her kan du lese mer om strategisk ledelse, og den strategiske tenking som danner grunnlaget for en moderne bedrift.

Nytt fokus på strategi i bedrifter

Det var først på 50-tallet at det begynte å utvikle seg et fokus på strategi som et element innen businessverdenen. Før hadde en bedrifts og en leders oppgaver vært mer enkle, men rundt 50-tallet skjedde det store utviklinger som gjorde det hele mer ugjennomsiktig og komplekst. Derfor oppstod det et økt behov for å kunne strukturere oppgavene og navigere i mangfoldigheten.

Strategi er opprinnelig brukt i en militær forståelse, og er kunnskap om sammenhengene mellom ens midler og mål, og hva man så gjør når man har avdekket dette. På den måten er strategi en retning mot et mål for en bedrift – med de midlerne som er til rådighet. Strategisk tenking er etter hvert blitt en grunnleggende faktor i mange organisasjoner, og til strategiarbeidet i bedriften hører også elementer som misjon, visjon, hensiktserklæring og målsetting.

Strategisk tenking i en bedrift og strategisk ledelse kan gjøre bedrifter konkurransedyktige, skape engasjement og kan være en måte å avdekke og finne annerledes vekststrategier på.

LEDERUTDANNING PÅ INSEAD – TOPPLEDERUTDANNING

Fra strategi til konkrete handlinger

Strategi og ledelse går hånd i hånd da strategien må implementeres et sted fra. Samtidig er det viktig at noen kan gå i front, slik at man når de rette målene med de rette midlene. Strategisk ledelse konsentrerer seg om like deler analyse og handling. Strategi og handling bør gå hånd i hånd i enhver ambisiøs bedrift og ledelse.

Problemene kan oppstå fordi det kan være friksjon mellom strategien og virkeligheten. Derfor skal strategier ende opp med konkrete handlinger, og veien til målet er en stor del av strategien. Tenk derfor deres strategi konkret på alle nivåer, slik at dere med strategisk ledelse utarbeider handlingsplaner så dere både har øye for midler og mål.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Verdibasert strategisk ledelse

Det finnes mange forskjellige former for strategisk ledelse, og arbeid med strategi og implementering av den. Strategi og strategisk kommunikasjon er innen ledelsesteorien et stort forskningsområde, og mange utgir bøker og tilbyr kurs i forskjellige deler av temaet.

Thought Leadership er et eksempel på en av de nye, verdibaserte ledelsesstrategiene som vinner innpass innen strategisk ledelse.

EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAMME INSEAD

Nytenking og innovasjon

Strategisk ledelse bør også ta utgangspunkt i nytenking og innovasjon. En bedriftsstrategi klarer å finne nye måter hvorpå gitte midler kan nå det påtenkte målet. Fordi bedriften er i endring, må strategien hele tiden gjenoppfinnes. Det er viktig i vårt omskiftelige og moderne samfunn, og på et marked hvor mye kan skje raskt.

I den internasjonale og globale konkurransen er endringsledelse og endringsstrategier viktige områder å være bevisst om som strategisk leder i en konkurransedyktig bedrift. Hvordan kommer man til sitt mål gjennom en gitt endringsprosess? Og hvordan setter man de riktige målene som er relevante og givende for bedriften? Det er her at strategiske verktøy kan hjelpe den strategiske lederen.

LEADING STRATEGIC CHANGE INSEAD

Skjerp din strategiske ledelse

Begreper som strategi og strategisk ledelse kan godt være abstrakte ting å gå til. Mange steder kan du få hjelp til å skjerpe din strategiske tenking, din strategiske ledelse og dine strategiske verktøy. Du kan både finne bøker, artikler og annen hjelp på nettet, men vil du riktig i dybden og skjerpe din strategiske sans, bør du finne et lederkurs som kan gi deg presis det som du og din bedrift har behov for – for å kunne utvikle den mest fordelaktige strategien.

EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAMME INSEAD

Vi fokuserer på strategi

Hos oss har vi erkjent viktigheten av strategi som sentrum for lederutfordringene i den moderne bedrift. Vi har derfor strategi som en av tre hoved-søyler i vår lederutdanning for toppledere. Vi gir deltakerne på våre utdanninger en forståelse av moderne strategisk teori, og vi presenterer håndgripelige verktøy som du kan implementere direkte i din bedrift.

Strategisk tekning og strategiske verktøy hjelper deg med å analysere din bedrifts konkurransefordeler og se nye markeder. Sentralt i denne tenkingen står Blue Ocean Strategi som er en av de mest utbredte strategiskolene i verden. Denne strategiske ledelsesmodellen får du innblikk i på vår lederutdanning som vi samarbeider med en av verdens ledende business-skoler, INSEAD, om å utvikle.

Les mer om våre utdanninger og vår tilgang til strategi og ledelse her.