Ta strategieksekveringen til nye høyder

Årets første masterclass i læringsforumet Executive Forum gir en unik innsikt i strategieksekvering som er et særdeles relevant – og nødvendig – fokusområde for mange ledergrupper for tiden.

Årets første masterclass i Executive Forum avholdes den 21. mars, hvor INSEAD-professor Daniel Simonovich vil gi deltakerne en unik innsikt i strategieksekvering og praktisk strategiarbeid – et emne som opptar mange ledergrupper for tiden – og med god grunn.

Kunnskap og innsikt

Nye undersøkelser fra INSEAD viser nemlig at ikke mindre enn 70 prosent av bedriftenes strategier feiler, og at det ikke er fordi strategiene i seg selv er «dårlige», men fordi mange får problemer med selve eksekveringen og implementeringen av strategien.

– Masterclassen med Daniel Simonovich er en opplagt mulighet til å delta og få ny kunnskap, inspirasjon og innsikt sammen som ledergruppe. Nettopp emnet strategieksekvering og transformasjon er fagområder som riktig mange ledergrupper opplever som meget vanskelige. Samtidig er det problemstillinger som de skal håndtere sammen, og nettopp derfor anbefaler vi at man ikke bare deltar alene som toppleder, men at man også tar andre viktige nøkkelpersoner med seg, sier CEO i Scandinavian Executive Institute, Steen Buchreitz Jensen, og fortsetter:

– I masterclassen vil vi se nærmere på hva som ofte går galt når man forsøker å omsette strategier til virkelighet – og hvordan man som leder av strategiske prosjekter kan forbedre suksessraten signifikant. Det er kunnskap som er fundamental å ha styr på, dersom man ønsker å oppnå suksess med sin bedrift i fremtidens turbulente og foranderlige verden.

Executive Forum Masterclassses

Internasjonale utmerkelser

Daniel Simonovich, som er professor på INSEAD, har i sin forskning og undervisning spesielt fokus på strategieksekvering og praktisk strategiarbeid. Med en fortid som strategikonsulent for en rekke av Europas største bedrifter har han en bred praktisk erfaring med strategiarbeid som han kombinerer med et solid teoretisk fundament. Daniel Simonovich er i tillegg programdirektør på det nettopp lanserte utdanningsprogrammet Leading Strategic Change INSEAD, hvor første forløp starter i november måned. Med seg i bagasjen har han dessuten en rekke internasjonale utmerkelser for kvaliteten i undervisningen sin.

Leading Strategic Change INSEAD

Masterclassen den 21. mars er dermed også en introduksjon til og en smaksprøve på det mer omfattende programforløpet på INSEAD.

Det duggfriske programmet henvender seg til ledere, toppledere og andre ledelsesspesialister og konsulenter som har ambisiøse mål om å gjennomføre strategieksekveringer og transformasjonsprosjekter på suksessfull vis.

Leading Strategic Change ruster deltakerne til å vurdere og evaluere om de har en levedyktig strategi som er klar til eksekvering og etterfølgende utarbeide konkrete og realistiske planer for selve eksekveringen. Programmet gir i tillegg innsikt i hvordan man identifiserer de skjulte barrierene i organisasjonen og overvinner disse, samt en dyp forståelse for hvordan man håndterer de psykologiske forhindringene i relasjon til strategieksekveringen. Avslutningsvis får deltakerne viktige ledelsesmessige ferdigheter inn under huden, samt innsikt i hvordan man oppbygger et kontinuerlig system for læring. Programmet forløper over fem effektive og intensive dager på INSEAD i Frankrike.

Executive Forum Masterclasses

Du er selvsagt meget velkommen til å kontakte oss på e-post eller telefon +45 3120 5550, dersom du har spørsmål vi kan hjelpe deg med.