STYREARBEID: viktig med mer internasjonalt utsyn

Tina Rødahl har 20 års erfaring fra mediebransjen, herunder mer enn syv år som LinkedIn representant– og mange tanker rundt viktigheten av merkevarebygging, mangfold i styrer og ikke minst å øke det internasjonale utsynet.

Tina Rødahl, partner i og gründer av Peer Group. Foto: Corinne Alice N. Skau.

Les om Executive Board Programme INSEAD

Tina Rødahl har 20 års erfaring med salg og markedsføring i mediebransjen, blant annet fra NTB, TV2 og Dagsavisen. De siste 12 årene har også den teknologiske siden av mediebransjen vært i fokus, hvor hun blant annet har jobbet som Vice President for LinkedIn Partnerships i Skandianvia og Tyrkia. Nå er hun partner i og gründer av Peer Group, som hjelper B2B-bedrifter (business to business) med å bygge merkevarer for lønnsom og langsiktig vekst.

– Skal jeg trekke frem «den røde tråden» i min karriere handler det nok om at jeg har jobbet i bedrifter som opererer i svært konkurranseutsatte markeder, noe som krever stadige endringer og tilpasninger fra virksomhetene. De siste 15 årene har jeg vært en del av internasjonale miljøer, og synes det er utrolig spennende å samarbeide med mennesker med ulik bakgrunn, refleksjoner og erfaringer – og at vi skaper gode løsninger og resultater gjennom dialog og samarbeid, sier hun.

Styrer må stille spørsmål

Ifølge den tidligere LinkedIn-sjefen er det mangelfull strategisk kompetanse i styrerommet på hvordan B2B-bedrifter skal bygge og posisjonere bedriften og deres produkter for å bidra til langsiktig vekst. Mange toppledere, styremedlemmer og investorer ser på markedsføring og merkevarebygging som verktøy for umiddelbare salgsresultater. Men særlig i B2B-segmentet er beslutningsstrukturene ofte mer komplekse og tar lang tid.

– I følge Ehrenberg-Bass Institute (2022) er det er kun 1-5 prosent av B2B-markedet som er kjøpsklare til enhver tid. Det vil si at over 95 prosent av det potensielle markedet ikke er klare for å kjøpe akkurat nå. Fordi beslutningsstrukturene ofte er mer komplekse, kan ikke resultatene av det strategiske arbeidet måles før tidligst etter 16-24 måneder. Det betyr at bedriftene må jobbe aktivt for å bli husket på og samtidig bli oppfattet som mest relevant gjennom disse 16-24 månedene. Det er dette arbeidet som også kan si noe om selskapets fremtidige vekstprognoser og finansielle resultater, uttaler hun.

Som leder eller styremedlem er det derfor viktig å stille de riktige spørsmålene for å avdekke om virksomheten har en god nok strategi og handlingsplan for modning og ivaretagelse av nye og fremtidige markeder, ansatte og investorer.

– Kompetanse om merkevarebygging i styrerommene blir enda mer viktig med tanke på at norske bedrifter fremover vil oppleve langt større konkurranse fra internasjonale aktører som konkurrerer på helt andre vilkår enn det vi er vant til. Skal vi klare å opprettholde norske og skandinaviske arbeidsplasser, må vi se mye mer ut over vår egen grense, styrke merkevarebyggingen og jobbe mer langsiktig. At dette er en utfordring, er helt klart min erfaring etter mer enn syv år med B2B-merkevarbygging for LinkedIn hvor jeg har jobbet tett med svært mange – også større – nordiske bedrifter, sier Tina Rødahl og legger til:

– Min erfaring er at det er kompetansegap på dette i norske og nordiske styrerom.

Se innholdet i INSEAD-styreprogrammet

Må løfte blikket «ut» av Norge

Tidlig i 2023 stiftet hun sitt nye selskap, og umiddelbart etterfølgende deltok hun på styreprogrammet Executive Board Programme som består av to moduler – en som foregår i Norge og en på INSEAD i Frankrike.

– Jeg valgte å delta på programmet da jeg ønsker å fokusere mer på styrearbeid, og ikke minst bli bedre rustet til å arbeide med toppledergrupper som jobber opp mot styrer – med henblikk på å forstå deres rolle enda bedre. Den klare anbefalingen fra nettverket mitt var styreprogrammet til Scandinavian Executive Institute. Det var viktig for meg å delta på et program med høy anerkjennelse, som har en lokal forankring til norske lover og regler og samtidig har et internasjonalt perspektiv. Det er litt tilbake til mine tidligere refleksjoner – skal vi løfte oss i Norge, må vi forstå hva som skjer internasjonalt, fastslår Tina Rødahl.

Hun fremhever at programmet ga henne en rekke nye perspektiver og refleksjoner som har hatt positiv innvirkning på både det faglige og personlige planet.

– Det faglige utbyttet var høyt, og den måten emnene ble presentert på var både inspirerende og lærerikt. Kurset hadde både bredde og dybde i temaer, og underviserne var flinke til å variere innholdet, både teori og i praksis.

Møt underviserne på styreprogrammet

Kjønnsdebatten – en blindvei?

Tina Rødahl trekker frem en rekke læringer som har hatt størst betydning for hennes utbytte av styreprogrammet.

– Alle prater om mangfold, men på utdanningen fikk vi virkelig dokumentert hva det betyr for resultatene å sikre et mangfoldig styre. Jeg tror at kjønnsdebatten i styrerommene fort kan bli en blindvei, men at man også må se på blant annet fag, kompetanse og erfaring. Se eksempelvis på den offentlige sektoren i Norge: Tør politikerne å ta inn styremedlemmer fra private selskaper som kommer med andre synspunkter og erfaringer, kan det være svært positivt. Dernest hadde jeg stor glede av læringen om beslutninger under tidspress, og gode verktøy til hvordan vi treffer gode beslutninger, og ikke bare velger minste motstands vei, uttaler hun, og avslutter:

– Alt i alt bød programmet på en fantastisk læringskurve sammen med nysgjerrige deltakere som var meget kompetente og hadde mye erfaring og en variert bakgrunn. Det å reise ut sammen til INSEAD i Frankrike gjorde at vi ble veldig sammensveiset som gruppe, noe som også har gitt meg et nettverk.

Meld deg på programmet her

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet