ledelseslitteratur

To bøker du bør lese i solstolen

Ledelseslitteratur om atferdsdesign og atferdsøkonomi

Sommerferien kommer snikende, og vi får vite det igjen og igjen: Det er viktig å slappe av og ta seg fri. Men det er jo ingen som sier at man ikke kan gjøre noe fornuftig samtidig som man slapper av.

Ledelseslitteratur om atferdsdesign og atferdsøkonomiHva skulle det for eksempel være i veien for å ta med en god bok på stranden eller på hytta? Så her er min anbefaling av to bøker som du både kan slappe av med – og bli klokere av. Du er mer enn velkommen til å supplere med andre anbefalinger i kommentarene.

Av Steen Buchreitz Jensen

Når vi som bedriftsledere skal flytte mennesker, meninger eller markedsandeler, så dykker vi nesten alltid ned i den samme strategiske verktøykassen som er fylt til randen med endringsledelse, fellesmøter, markedsmateriell og annet «godt». Problemet er bare … at det ikke er godt nok. De to bøkene jeg vil anbefale deg å forsøte sommerferien din med i år forklarer hvorfor. Og hva som virker i stedet for.

Bøkene handler litt forenklet om hvordan vi mennesker i virkeligheten fungerer –  i motsetning til hvordan vi gjerne vil tro at vi fungerer. Bøkene handler om atferdsøkonomi og atferdsdesign, og dermed om å forstå hvorfor vi som mennesker handler og tenker som vi gjør. Vel ikke noen dårlig kunnskap å basere eksempelvis strategiarbeidet sitt på?

Sjekk alle våre lederutdanninger

Anbefaling nr. 1: Thinking, fast and slow, av Daniel Kahneman

Professor Daniel Kahneman er blitt kalt den mest innflytelsesrike psykologen siden Sigmund Freud. Han er forfatter, og i 2002 mottok han som den første psykologen Nobelprisen … i økonomi. Dermed ble han den første til å motta Nobelprisen i økonomi – uten å være økonom av profesjon.

Kahneman er spesielt kjent for sitt arbeid med dømmekraftens og beslutningstakingens psykologi og atferdsøkonomi, og det har gitt en helt ny forståelse av alt fra finansielle markeder til forbrukeratferd.

I boken forklarer Kahneman hvordan vi mennesker tenker på to måter. Den raske, som han kaller for System 1, og den langsomme som blir kalt System 2. Og fordi System 1 er den raske måten å tenke på, foretrekker vi automatisk den fremfor System 2 som krever langt mer arbeid å bruke. Til gjengjeld betyr det at vi er enklere å narre.

Vi kan saktens bruke System 1 til å svare at to pluss to er lik med fire. Problemet er at vi også automatisk bruker System 1 når vi burde tenke oss bedre om og bruke System 2. Eksempel: Hvor mange dyr av hver type tok Moses med seg på Arken? System 1 ville svare: To av hver. Men hvis vi tenker oss om – altså bruker System 2 – vil de fleste av oss vite at Moses aldri tok med seg et eneste dyr på noen ark. Det var Noah som tok dyrene med på Arken. Begge navn er bibelske, har to stavelser og et «o» som andre bokstav. Derfor narrer hjernen oss.

I boken forteller Kahneman enkelt og rett frem om hvordan våre hjerner fungerer. Og hvordan vi kan utnytte den kunnskapen til både å forstå og prege andres atferd og handlemønstre. Dypt interessant og ytterst relevant.

Jeg synes at du skal lese Thinking, fast and slow, fordi …
… boken, i tillegg til å dokumentere at vi mennesker treffer forutsigelige irrasjonelle beslutninger, også gir en god forståelse av hvordan vi begynner å akseptere det som et faktum. Du vil få en grundig forståelse for de psykologiske mekanismene som styrer mange av verdens beslutninger. Hvis du ønsker å hoppe over den psykologiske forståelsen, og fokusere direkte på hvordan du utnytter den kunnskapen som Kahneman har avdekket, er den neste boken kanskje mer noe for deg.

Anbefaling nr. 2: Nudge av Richard A. Thaler og Cass R. Sunstein

Nudge er tittelen på den andre boken jeg vil anbefale deg å ta med på sommerferie. Den er skrevet av juristen og Harvard-professoren Cass R. Sunstein og økonomen Richard A. Thaler fra University of Chicago. Thaler har, som Kahneman, mottatt Nobelprisen i økonomi. Den fikk han i 2017 for sine betydelige bidrag til forskningen innen atferdsøkonomi.

“Nudge” kan best oversettes til norsk med ”dytte” – i betydningen av å dytte noen i den retningen man ønsker. Det handler med andre ord om å påvirke atferd og handlinger med utgangspunkt i hvordan den menneskelige hjernen fungerer. Ganske som det gjør i Kahnemans Thinking, fast and slow.

Men Thaler og Sunstein tar den vitenskapelige kunnskapen om vår atferd, og hvordan man påvirker den, et steg videre – og gjør den mer operasjonell. Det gjør de ikke minst ved å gi den tilgang til påvirkning av handlemønstre et navn: Nudging.

Boken og begrepet har ikke bare inspirert til etablering av det tidligere omtalte «The Nudging Company». Statsledere som Barack Obama og David Cameron har både omtalt og brukt begrepet i stor utstrekning, og David Cameron har til og med sagt at Thaler og Sunsteins bok betyr like mye for de konservative i England i dag – som økonomen Friedrich Hayes bøker betød for Margaret Thatcher.

Boken er enda et oppgjør med tidligere tiders forestillinger om at vi mennesker er rasjonelle mennesker, og at våre beslutninger og handlinger er styrt av fornuft fremfor følelser. Du får et avslørende innblikk i hvordan vi som mennesker treffer beslutninger. «Nudge» handler om hvordan vi treffer valg, og om hvordan vi blir bedre til å treffe de riktige valgene i alt fra personlige investeringer til forbruk av matvarer og forvaltning av naturens ressurser.

Jeg synes du skal lese Nudge, fordi …
… Thaler og Sunstein bygger videre på Kahnemans tanker og gir oss en forståelse for hvordan vi omsetter den kunnskapen i hverdagen. Boken gir ikke bare god inspirasjon til din lederinnsats, men også praktiske input i forhold til mange andre av livets store utfordringer.

Dette blir neppe det siste blogginnlegget om bøker – noe jeg selv er meget inspirert av. Derfor vil jeg også riktig gjerne ha ditt innspill til bøker som du synes at jeg – og de andre leserne her på LederBloggen – bør lese.

Og ha en riktig god og avslappende (og litt lærerik) sommerferie. Hvis du kommer til å kjede deg, eller mangle lesestoff, så følg med her på LederBloggen gjennom sommeren. Vi blir sittende ved tastene.