Videreutdanning og kompetanseutvikling er helt essensielt

Videreutdanning og kompetanseutvikling er helt essensielt dersom man spør ledelsesforskeren fra universitetet og talentsjefen hos en skandinavisk bedrift.

Utdanning øker lederes prestasjon radikalt

Mette Vinther Larsen er lektor på Aalborg Universitet og har i ti år forsket på strategi, kommunikasjon og ledelseslæring. Hun underviser i tillegg på universitetets MBA-utdanning, og så har hun mange perspektiver på videreutdanning og kompetanseutvikling i forhold til ledere.

– Det er ikke tvil om at det å videreutdanne ledere på alle nivåer i en bedrift eller organisasjon er helt essensielt. Alle de forskningsprosjektene jeg har vært involvert i omkring emnet viser, at kontinuerlig utdanning øker ledernes prestasjon radikalt. De blir bedre til å tenke helhetlig. Og i tillegg styrker de deres evner til å utvikle organisasjonene deres på en meget kompetent måte. Det er ikke tvil om at det er en investering som betaler seg. Den kommer tifoldig tilbake. Samtidig er det interessant at mange ledere i dag tenker utdanning som en kontinuerlig prosess. Du blir reelt sett aldri «ferdig», sier Mette Vinther Larsen.

Myke kompetanser

I sin forskning har hun blitt kjent med en lang rekke ledere som etterspør videreutdanning. Og hun vet hva dette bidrar til i relasjon til deres fremtidige arbeid.

– Å videreutdanne seg som leder eller toppleder handler om mye annet og mye mer enn bare å få et «stempel» fra en fin utdanningsinstitusjon. Å videreutdanne seg er en lang mer nyansert prosess. Det handler ikke bare om «å pleie karrieren», men i høyere grad om at man også får mulighet til å utvikle seg personlig. En videreutdanning skal gjerne kombinere de «myke» og «harde» aspektene av det å drive en bedrift. Du kommer mye lenger, hvis du er i stand til å balansere de «harde» og «myke» kompetansene. Som leder skal du være empatisk, lytte og skape mening sammen med medarbeiderne dine, sier hun og fortsetter:

– Noe av det som toppledere og ledere etterspør her hos oss er i høy grad er at de i deres utdanningsforløp blir tatt med «ut på kanten». De vil gjerne utfordres og presses til å prestere noe nytt. Det er nettopp der ny og viktig læring oppstår, og man går derfra med nye perspektiver på organisasjonen sin, seg selv og de omgivelsene man er en del av.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Videreutdanning og kompetanseutvikling: Oversette mellomledere

Forskeren har imidlertid et oppmerksomhetspunkt i forhold til mellomledernivået i bedriftene.

– Det er min klare overbevisning at det generelt sett er for lite fokus på utdanning på mellomledernivået. Og det er synd, for det er spesielt disse nøkkelpersonene som skal sørge for at strategiene får et liv i praksis. Det er på tide at vi kommer helt bort fra bildet av at mellomlederne blir tenkt på som postbud. Det er ofte mellomlederne som har fingeren på pulsen, og vet hva som skjer. De er dermed ekstremt kompetente til å lage den nødvendige «lokale oversettelsen» av de strategiske budskapene. Det kunne være relevant og spennende hvis man zoomet mer inn på den utrolig viktige rollen som disse spiller, og fokuserte mer på å øke kompetansen hos denne gruppen, sier hun og fortsetter:

– Det er samtidig også bemerkelsesverdig at det innen forskningsverdenen dessverre ikke er så mange studier omkring den sentrale rollen som mellomlederen inntar. Spesielt når man sammenlikner med studier av toppledernivået. Det kunne gi veldig god mening å bruke noe mer tid på å utforske hvordan vi kan utvikle videreutdanning som er skreddersydd nettopp denne målgruppen, avslutter ledelsesforskeren fra Aalborg Universitet.

Videreutdanning og kompetanseutvikling for generasjon Y

Jonas Skovbjerg Hansen er Talent Development Manager i Danske Commodities, et energihandelshus som per 1. februar 2020 er eid av Equinor. Han sitter i en organisasjon som tar videreutdanning og kompetanseutvikling meget seriøst

– Vi er litt over 300 ansatte her i bedriften, og med 28 forskjellige nasjonaliteter kan vi godt tillate oss å si at vi er internasjonale. I tillegg har 74 prosent av våre ansatte en mastergrad eller en Ph.d., og med en gjennomsnittsalder på 33 år tilhører 80 prosent av våre ansatte faktisk «Generasjon Y» – det stiller noen krav til oss som bedrift, forklarer Jonas Skovbjerg Hansen.

Medarbeideren er verdien

Ifølge Skovbjerg Hansen favner setningen ”People are our greatest assets” en av de helt grunnleggende verdiene i Danske Commodities. Noe det er vanskelig å være uenig i – for da Equinor kjøpte bedriften for kort tid siden, betalte de mer enn 10 millioner kroner per hode – for alt fra studiemedarbeideren til direktøren.

– Videreutdanning og videreutvikling er helt fundamentalt, og det er en essensiell del av vår overordnede strategi. Vi er «bare» mennesker, ingen maskiner eller patenter. Vi har den kunnskapen som våre medarbeidere har. Hadde vi ikke våre 300 ansatte, så hadde vi ingenting. Det er medarbeiderne som skaper verdien for oss, og derfor er utvikling av disse helt sentralt for vår forretning. Det skjer mye i vår bransje, og vi skal være med, ellers mister vi vår særegne posisjon, sier han.

Kompetanse- og talentutviklingen i bedriften er sentrert omkring læringsorganisasjonen «DC University», hvor det utarbeides individuelle og ambisiøse utviklingsplaner for alle ansatte.

– I DC University har vi samlet en lang rekke kurs og utviklingsforløp for våre medarbeidere. Mye av dette har vi ressurser til å levere selv. Vi tilbyr i tillegg programmer for ledere og toppledere, og har ikke kompetansene til det selv, så det kjøper vi eksternt. Vi har blant annet hatt en rekke toppledere gjennom Executive Management Programme INSEAD, og enda flere gjennom lederprogrammet Leadership Acceleration Programme IMD. Vi kan virkelig merke at de lederne og topplederne som gjennomgår disse programmene blir løftet på ledelse generelt, og evnene til å tenke strategisk. Det er et utrolig høyt nivå på disse programmene, og de lever opp til våre høye krav, avslutter talentsjefen.

Les mye mer om Scandinavian Executive Institutes utdanningsprogrammer her