Randstad Employer Brand Research:

Viktig inspirasjon til å bedrive god ledelse

GOD LEDELSE: Verdens største arbeidsmarkedsundersøkelse, Randstad Employer Brand Research, gir verdifull innsikt til ledere over hele verden med henblikk på å beholde dyktige ansatte og rekruttere nye medarbeidere.

De fleste lederne og bedriftene har selvsagt stor interesse i å være attraktive arbeidsgivere – noe som, blant mye annet, gir mulighet for å tiltrekke «de beste hodene». Og som dermed har stor verdi for bedriften på både kort og lang sikt.

Randstad Employer Brand Research er verdens største arbeidsmarkedsundersøkelse som bygger på intervjuer med nesten 200.000 respondenter – herav 4.000 bare i Norge. Undersøkelsen tar for seg arbeidsgivers attraktivitet målt på en rekke parametere.

– De store datamengdene i undersøkelsen gjør det mulig å trekke ut en rekke konklusjoner som ledere og bedrifter kan ha riktig god nytte av med henblikk på å beholde de medarbeiderne man ønsker, samt rekruttere nye til bedriften eller organisasjonen sin. Undersøkelsen gir kort fortalt en svært verdifull innsikt som hjelper arbeidsgivere med å utvikle sitt employer-brand, uttaler Eivind Bøe, CEO i Randstad, og fortsetter:

– I undersøkelsen stiller vi åpne spørsmål om hva som skal til for at en arbeidsgiver er en ideell arbeidsgiver, altså en «drømmearbeidsgiver». Undersøkelsen tar også tak i hvordan respondentene oppfatter egen arbeidsgiver og andre arbeidsgivere i markedet, noe som gjør det mulig å foreta en sammenlikning av arbeidsgiverne.

I 2021-undersøkelsen kom NRK på førsteplass, etterfulgt av Aker BP og Sopra Steria på andre- og tredjeplassen.

Få tilgang på hele undersøkelsen her

Attraktivt topplederprogram i samarbeid med INSEAD

Eivind Bøe, CEO i Randstad

Arbeidsmiljø på førsteplassen

Den omfattende undersøkelsen stiller skarpt på hvilke drivere som er viktigst for valg av arbeidsgiver. I undersøkelsen ligger arbeidsmiljøet på en klar førsteplass som det elementet norske arbeidstakere vurderer som det aller viktigste med henblikk at arbeidsgiveren vurderes som attraktiv. De fire nest-viktigste parameterne er henholdsvis god opplæring, attraktiv lønn og attraktive goder, interessante arbeidsoppgaver samt jobbsikkerhet.

– Det er ikke tvil om at nettopp driveren «arbeidsmiljø» er svært viktig med henblikk på hva som oppfattes som «drømmearbeidsgiveren» her i Norge. Og er det noen som kan påvirke arbeidsmiljøet, så er det så absolutt ledelsen. God ledelse er dermed indirekte et meget viktig moment for norske arbeidstakere, påpeker Randstad-sjefen, og legger til:

– Meget interessant er det også at det med arbeidsmiljøet og god ledelse blir viktigere og viktigere for de ansatte etter hvert som de blir eldre. Det er en klar sammenheng mellom disse faktorene i undersøkelsen. I tillegg ser vi at unge arbeidstakere er mindre opptatt av dette. I ung alder går man mer opp i karriere og utdanning. Egentlig skulle jeg ønske at de unge var like opptatt av å ha gode ledere, fordi vi vet hvor utrolig viktig det er i så mange sammenhenger. På den andre siden skulle jeg også ønske at eldre arbeidstakere var litt mer opptatt av utdanning og utvikling, for etter hvert som jobbene blir mer komplekse og kompliserte, og vi skal fortsette på arbeidsmarkedet i lenger tid, er det utrolig viktig å følge med og holde seg oppdatert på sitt fagområde.

Executive Management Programme – topplederprogram i samarbeid med INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

En definisjon på «god ledelse»

Eivind Bøe, som har en bakgrunn som offiser i forsvaret og etterfølgende 20 års erfaring fra ledende stillinger i det private næringslivet, har også noen personlige betraktninger rundt hva som kjennetegner en god leder.

– Det er selvsagt litt vanskelig å definere eksakt, og det finnes veldig mange avskygninger herav. Men noe av det jeg ser som helt avgjørende er at de ansatte har tillit til deg som leder, og at du også viser tillit til dem. Jeg tror også på empati som en viktig egenskap, at man er modig – og ikke minst: at man klarer å kommunisere med ulike mennesker på mange ulike plattformer. Kommunikasjon er viktig, men blir nok bare viktigere og viktigere fremover. Som leder skal du evne å kommunisere både via en skjerm, ved kaffemaskinen og på et podium. Avslutningsvis, og relatert til den kommersielle biten, så er det selvsagt essensielt å ha et tydelig driv mot å skape resultater, sier han.

Snur man medaljen, og ser på hva som kjennetegner «dårlig ledelse», er det ifølge Bøe uærlighet, usynlighet og feighet. Grunnleggende de motsatte egenskapene av hva som kjennetegner «god ledelse».

– Ledelse handler mye om personlige relasjoner, både i forhold til den som leder og til den som skal bli ledet. Jeg synes det er noe av det mest fascinerende med ledelse og rekruttering, nemlig samspillet mellom mennesker. Når man får det til, så er det ingenting som er mer fantastisk. På den andre siden kan det selvsagt også være svært frustrerende nogen ganger.

Men er ledelse, ifølge deg, medfødt eller noe man lærer underveis?

– Det er definitivt noe man kan «lære» seg, og noe man bør utvikle hele veien. Noen har kanskje en enklere start enn andre, og det relaterer seg til at noen liker å være ledere. Uansett er det helt vesentlig å få faglig påfyll underveis. Du blir ikke en god leder alene av å sitte på skolebenken, men du tenger helt klart nye impulser fra tid til annen, avslutter Randstad-sjefen.

Les mer om innholdet i INSEAD-topplederprogram