Masterclass med INSEAD-professor Ville Satopää:

Ekstra plasser til ny kunnskap om strategisk anvendelse av KI

Det var faktisk utsolgt, men vi har skaffet noen få ekstra plasser til vår masterclass med INSEAD-professor Ville Satopää den 30. mai i København.

Det har vært stor omsetning på billettene til vår masterclass med INSEAD-professor Ville Satopää. Det forstår vi godt – for han tar tak i den seneste utviklingen og de nyeste fremskrittene innen kunstig intelligens. Et fagområde som undergår en kontinuerlig og hastig utvikling.

INSEAD-professor Ville Satopää

– Hver gang jeg underviser i emnet, er undervisningsmaterialet litt annerledes enn siste gang. Tingene endrer seg utrolig raskt innen dette fagområdet, sier Ville Satopää og fortsetter:

– Når det er sagt, så er formålet med denne endags-masterclassen å gi deltakerne en forståelse for viktigheten av data og de transformerende teknologiene som utgjør kunstig intelligens. Vi kommer spesielt til å undersøke hvordan KI lærer og tenker om verden.

En stor del av KI-teknologien er drevet av såkalt «dyp læring» som også er kjent som «nevrale nettverksarkitekturer». Den meget berømte ChatGPT er et eksempel på et nevralt nettverk.

– Vi kommer til å gå i dybden med denne arkitekturen, og se på hvordan det hele fungerer. Det vil gjøre deltakerne i stand til å vurdere hvordan og når man bør anvende kunstig intelligens. Herunder også en forståelse for de viktigste styrkene og begrensningene ved KI, forteller INSEAD-professoren.

Skal du ha tak i en av de siste billettene? Meld deg på her

Forståelse og samarbeid om KI er essensielt

Masterclassen henvender seg til ledere, toppledere og styremedlemmer som ønsker kunnskap om og inspirasjon til å navigere i de omfattende mulighetene som KI-teknologiene byr på. Det er imidlertid ikke nødvendig at man har mye forhåndskunnskap om fagområdet.

– Datateknologi er en lagidrett, og for å oppnå suksess med KI-implementeringer er det essensielt at ledere er i stand til å samarbeide med KI-spesialister. Et av hovedformålene med masterclassen er gå gi deltakerne innsikt i de typiske terminologiene og begrepene som kan hjelpe dem med å kommunisere med bedriftens tekniske eksperter. Et annet mål er å avmystifisere KI slik at lederne blir bedre til å identifisere hvordan de potensielt kan anvende KI i deres egen forretning.

Ville Satopää fremhever tre viktige læringer og refleksjoner som deltakerne kan forvente å få med hjem fra masterclassen:

Ville Satopää

Ville Satopää er professor i teknologi og driftsledelse på INSEAD, og har blant annet en ph.d.-grad i statistikk fra Wharton School på University of Pennsylvania. Hans forskning og undervisning er sentrert rundt bruken av «Bayesian statistics» med henblikk på å utforske forskjellige områder innen prognoser, modellering av crowdsourcet forutsigelser, kombinering og evaluering av ulike forutsigelser samt informasjonsinnhenting. Et fagområde som i høy grad er preget av bruken av KI.

  • At kunstig intelligens ikke er bedre enn den dataen den baserer seg på.
  • At bruken av KI bør betraktes som en «lagidrett», og krever et nært samarbeid mellom KI-eksperter og de lederne som skal ta viktige KI-beslutninger.
  • At KI lærer regler og mønstre basert på store mengder tidligere data, og derfor fungerer godt i det omfanget at disse reglene tillater dem å fortsette med å treffe gode beslutninger i fremtiden. Men her er det interessant å spørre seg selv og reflektere over følgende: Dersom en enhet opererer utelukkende ved å følge en rekke forutbestemte regler, er den så reelt intelligent? Tenker den? Har den en samvittighet?

– Bedrifter er alltid på jakt etter nye måter å innovere på. KI tilbyr en teknologi som kan øke innovasjonsevnen, men man bør aldri hoppe på bølgen bare fordi andre gjør det. Det bør ha noen helt klare forretningsmessige begrunnelser, og derfor er det svært viktig at ledere forstår hvordan teknologien fungerer, og hva som er dens styrker og begrensninger. Det er disse viktige forholdene og spørsmålene som masterclassen i København kan være med på å belyse og besvare, avslutter Ville Satopää.

Meld deg på masterclassen her

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra den internasjonalt anerkjente business-skolen INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD.

Executive Forum – se programmet