Vinner europeisk pris for arbeid med risikostyring

Lene Ritz har mottatt den ultimate anerkjennelsen for et langt og vedholdende arbeid med fokus på Enterprise Risk Management (ERM) med mottakelsen av den europeiske prisen «Europeisk Risk Manager of the Year 2020, Public Sector».

Lene Ritz, som er Chief Risk Officer i danske Energinet, er ikke kommet sovende til den prisen hun nettopp er blitt tildelt av den europeiske organisasjonen, Federation of European Risk Management Associations (FERMA), innen Enterprise Risk Management.

Hun tildeles prisen for sitt arbeid med å utvikle Enterprise Risk Management (ERM) i hele Energinet samt for å være en ressurs i relasjon til kunnskapsdeling og nettverk innen fagområdet i europeisk sammenheng. Som DARIM har uttalt: «For hennes utholdenhet», og den europeiske juryen: «Lene jobber kontinuerlig for kunnskapsdeling samt oppfattelsen av Risk Management».

Lær om risikostyring på topplederprogrammet

Et arbeidsliv med et skarpt fokus

Lene Ritz har en lang og omfattende karriere bak seg som startet på 80-tallet i Den Danske Bank, og som etterfølgende har ført henne videre til blant annet BP, Uhrenholt, Dansk Fiskeriforening, Møllehegnet Holdning i ulike land og de seneste 12 årene – Energinet. Blant annet. Den røde tråden og omdreiningspunktet har hele tiden vært finansielle produkter samt økonomi- og målstyringsoppfølgning.

– Relativt raskt ble erfaringene mine innen disse fagområdene utgangspunkt for tanker om å ta tak i risikoene FØR de materialiserer seg i regnskapet. Altså perspektiver i forhold til å iverksette en proaktiv, fremfor en reaktiv tilgangsvinkel. Det var starten på min reise innen Enterprise Risk Management, forteller Lene Ritz som har en handelshøyskole-utdanning i ryggen og etterfølgende en lang rekke executive-utdanninger, blant annet styreutdanningen og topplederutdanningen i regi av Scandinavian Executive Institute.

Lær om Enterprise Risk Management på Executive Board Programme

Enterprise Risk Management i Energinet

I 2011 påbegynte hun sitt arbeid med å utvikle en ERM-strategi som både ledelsen og styret i Energinet raskt viste interesse for – og var villig til å satse på.

– Jeg hadde fått øynene opp for det profesjonelle universet som het Enterprise Risk Management, men det fantes ikke en konkret utdanning innen fagområdet. Derfor begynte jeg å studere i litteratur om emnet. Faktisk trekkes trådene tilbake til det syttende århundre, men selve konseptet dukket opp i 1956 i en artikkel i Harvard Business Review. Jeg fikk mulighet til å dra noen måneder ut av kalenderen med henblikk på å dyrke området for å bli klokere på det hele. Toppledelsen så verdien i å fokusere på dette, sier risiko-eksperten og fortsetter:

– I 2014 lyktes jeg med å etablere en selvstendig Risk Management-avdeling hvor jeg var avdelingsleder for et team på 4-5 personer. Og i 2017 var antall medarbeidere i avdelingen økt til ni personer.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

risikostyring

Lene Ritz, Chief Risk Officer i danske Energinet

ERM – en kvalifisert titt i glasskulen

En av Lene Ritz’ kongstanker er sentrert omkring at ERM-tankegangen skal gjennomsyre hele organisasjonen – fra topp til bunn. Det er ikke et fagområde som skal «gjemmes bort» i en enkelt avdeling som skal håndtere dette. ERM-teamet skal i langt høyere grad agere interne konsulenter med henblikk på utvikling og rådgivning av den resterende organisasjonen. Og så er det særdeles viktig at det er forankret hos toppledelsen.

– Tradisjonell risikostyring fokuserer utelukkende på matematiske beregninger og funderinger. Enterprise Risk Management handler om å være proaktiv i ALLE sine beslutninger – på et opplyst grunnlag. Grunnsteinene er transparens, dokumentasjon, systematikk og pragmatisme. Verdien i Enterprise Risk Management ligger i å se potensielle realiteter i øynene, og få drøftet om man går den riktige veien. Om man skal rette til litt, ta en omvei eller en fullstendig annen vei. Det krever vedholdenhet, men det viser seg å ha en enorm verdi.

Ifølge Lene Ritz handler det altså om å identifisere, vurdere og håndtere ulike risikoer. De risikoene som skal vurderes i en bedrift eller organisasjon, kan imidlertid være meget forskjellige fra de risikoene som skal vurderes i en annen.

– I Energinet kan det eksempelvis være å se på risikoer innen miljø, arbeidsmiljø, complaince og image. I en medisinalbedrift eller en lufthavn kan det være helt andre parametere man skal fokusere på. Man skal ta utgangspunkt i de forretningsspesifikke hovedområdene som bedriften drives ut fra – det er disse det skal stilles skapt på. Og derfor kan man heller ikke bare kjøpe et universelt it-risikosystem hos et konsulentbyrå, og tro at det kan håndtere dine bedriftsspesifikke forhold. Alle bedrifter og organisasjoner burde forholde seg til ERM. De skal tenke på det «utenkelige», og legge både business continuity- og beredskapsplaner ut fra dette, sier hun.

Og karriereveien videre …

Hastigheten er ikke sakte på Lene Ritz’ karrierevei. Hun føler at hun har bidratt med det hun kan og skal for å bygge opp fagområdet i Energinet. Og nå er blikket vendt mot forsikringsområdet som hun nettopp mener henger uløselig sammen med det skarpe fokuset på Enterprise Risk Management.

– Den kommende tiden vil jeg dyrke forsikringsområdet i Energinet relatert til store infrastrukturprosjekter og grønne omstillinger. Jeg vil gjøre meg enda dyktigere innen dette fagfeltet hvor jeg har et meget stort utbytte fra ERM-utviklingen og implementeringen med i bagasjen. Jeg vil jobbe for sammenhengen mellom å utnytte Risk Management-tankegangen og synergien i forhold til forsikringer – noe jeg også gjør internasjonalt via min styrepost i FERMA, avslutter Lene Ritz.

Styrk din rolle som toppleder med INSEAD topplederprogram

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

KJØP BILLETT

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet
risikostyring

Professor Nathan Furr, INSEAD