Suksess med digital transformasjon i din bedrift starter med SAMARBEID

Interessante perspektiver på hvordan du kan oppnå suksess med digital transformasjon gjennom plattformer, partnerskap og økosystemer.

Det var en velopplagt og engasjert Andrew Shipilov som fra talerstolen ønsket de mange norske lederne og styremedlemmene velkommen til en lærerik dag med fokus på hvordan man via plattformer, partnerskap og økosystemer kan skape suksessfulle digitale transformasjonsprosjekter. Han startet dagen med et spørsmål fra en senior VP i en ledende global bedrift som illustrerer en problemstilling som nok ikke er helt ukjent for norske ledere:

… vi har et dusin komiteer omkring digital transformasjon, vi har digitale transformasjonsinitiativer, vi har «fullt kjør» på digital transformasjon … men hva betyr «digital transformasjon» egentlig?

Få kunnskap om digital transformasjon på Executive Management Programme
suksess med digital transformasjon

Professor Andrew Shipilov, INSEAD

INSEAD-professor Andrew Shipilov

En evolusjonær prosess

Ifølge Shipilov er det på ingen måte en ukjent problemstilling. Derfor la han selvsagt også krefter i å forklare og definere hva «digital transformasjon» egentlig betyr – men også hva det IKKE betyr.

– De tradisjonelle feiltakelsene går på at digital transformasjon handler om å disrupte hele kjernebedriften. At bedriftens fysiske infrastruktur skal elimineres, og at man SKAL kjøpe opp gründerbedrifter med nye teknologier og forretningsmodeller. Og avslutningsvis, at digital transformasjon mest av alt handler om teknologi, og at man bør hyre en digital guru til å lede den digitale transformasjonen, forklarte Andrew Shipilov, og fortsatte:

– Men det er misforstått, og i stedet bør man i langt høyere grad se digital transformasjon som en «evolusjonær prosess». Den bør ses som en «endringsbølge» som handler mye mer om organisasjonsendringer enn om teknologi. Digital transformasjon handler om å tilpasse organisasjonens strategi og struktur og gjøre den i stand til å utnytte de mulighetene som blant annet computerteknologi, programvare og skyteknologi har å by på.

Få kunnskap om digital transformasjon på Executive Management Programme

Fysigitale modeller

Konklusjonen er, ifølge INSEAD-professoren, at digital transformasjon grunnleggende handler om å utnytte de digitale mulighetene til å finne nye måter hvorpå man kan servisere sine nåværende kunder og utforske nye markeder, samt bygge opp såkalte «fysigitale» modeller som favner både de fysiske og digitale sidene av kundeopplevelsen. I tillegg at man skal utvikle relasjoner til eksterne gründere samt bemyndige interne teams som kan jobbe med kundereise og etablere kontakt mellom disse interne teamene og eksterne digitale guruer – med henblikk på å lede den digitale transformasjonen.

Kjernen i budskapene er at det hele handler om samarbeid i et mye større perspektiv enn vi tidligere har kjent til. Og her er det at eksempelvis tankegangen om å etablere plattformer med andre bedrifter kommer inn i bildet. For som den engelske dikteren John Donne på et tidspunkt skrev: «Intet menneske er en øy» – og det gjelder altså ikke bare for mennesker, men også for de bedriftene som ønsker å ligge i forkant og utnytte de usannsynlig mange mulighetene som eksisterer i dagens samfunn.

Lær mer om digital transformasjon på Executive Management Programme

Digital suksess: Grenseløse plattformer

Plattformer er forretningsmodeller som gjør det mulig for transaksjoner å finne sted, på tross av at tilbud og etterspørsel ikke alltid «møtes». I gamle dager var plattformer noe som brakte folk med samme interesse sammen. De «gamle» plattformene var mer tradisjonelle markedsplasser, men dagens digitale plattformer er grenseløse. Eksempler på digitale plattformer kan være Airbnb og Uber.

– Som for digital transformasjon er det mange definisjoner av hva en plattform «egentlig er». Men en plattform kan best beskrives som en forretningsmodell som forener to eller flere grupper av markedsdeltakere, og gjør det mulig for dem å interagere. Dagens digitale muligheter innebærer nettopp ubegrensede muligheter for interaksjon, forklarte Shipilov fra talerstolen.

Og som med alt annet bør det selvsagt alltid være med kundens behov i fokus at man vurderer hvilke services man skal tilby i plattformen sin. At man tar utgangspunkt i hva som gir kunden en merverdi, og derav avledet hva som gir bedriften en konkurransemessig fordel.

– Det handler blant annet om å etablere en plattformarkitektur som definerer hvor mange «sider» det skal være i din plattform. På et generelt grunnlag kan man si at «jo færre sider, jo bedre». I tillegg er et utrolig viktig å legge en strategi for hvordan du og samarbeidspartnerne dine skal tjene penger på plattformen. Det skal være et grunnlag for at dere sammen kan redusere kostnader eller øke fortjenesten. Digital transformasjon handler kort og godt om å gjøre det bedre for kunden, og her kan vi lære mye av å inngå plattform-samarbeider.

Lær mer om digital transformasjon på Executive Management Programme

Oppnå digital suksess – Fremtiden er samarbeid!

Dagens tredje og siste del av masterclassen handlet om hvor viktig der er å etablere nyttige partnerskap med andre bedrifter og organisasjoner. Shipilov henviste blant annet til en nyere INSEAD-undersøkelse hvor 70 prosent av de spurte bedriftene tilkjennega at de hadde benyttet seg av partnerskap med andre med henblikk på å utnytte mulighetene innen digital transformasjon.

– Å etablere partnerskap for å håndtere digitale transformasjonsinitiativer er helt klart dominerende. Spesielt hvis man sammenlikner med at bare om lag 35 prosent av bedriftene svarte at de hadde kjøpt opp andre bedrifter for å håndtere digital transformasjon, sa Shipilov og fortsatte:

– Partnerskapssamarbeidet gir størst verdi når ulike partnere gjør ting sammen. Man skal ikke etablere partnerskap med noen bare fordi «vi liker å jobbe sammen». Det er essensielt å velge ut de områdene hvor du er i «verdensklasse» i forhold til å løse kundens problemer. Deretter bør du bygge opp partnerskapsbaserte økosystemer omkring disse aktivitetene. Man kan også hevde at man bør jobbe sammen med «uvanlige» partnere. Hermed menes partnere som kan være komplementerende til ditt produkt. Som kan gjøre ditt produkt mer verdt. Mange partnerskap danner et økosystem, og jo flere partnerskap, jo sterkere økosystem har du skapt i forhold til å lage et veikart for digital transformasjon. Fremtiden er samarbeid, var avslutningskommentaren fra INSEAD-professoren.

Svært imponerende

Christian Rognes, som er VP – Head of Business Development i EVRY, var en av de mange fornøyde deltakerne i Oslo.

– Som bedrifter klarer vi ikke å bevege oss raskt nok alene. Derfor er plattformer, partnerskap og økosystemer svært viktig for vår videre utvikling. Selv om vi er erfarne ledere på høyt nivå trenger vi oppdatert kunnskap på dette området. Derfor valgte jeg og en kollega å delta i denne masterclassen i Executive Forum, forteller Christian Rognes og fortsetter:

– Jeg er svært imponert over Andrew Shipilov. Han er en inspirerende og dyktig fagperson, og flink til å engasjere. Nivået på de andre deltakerne var også meget høyt, og dermed ble diskusjonene med likesinnede veldig givende. Vanligvis er jeg ganske nøktern, men dette fikk jeg overraskende mye ut av, og jeg kommer hjem med mye viktig og anvendelig kunnskap om suksess med digital transformasjon, avslutter han.

Lær mer om digital transformasjon på Executive Management Programme
suksess med digital transformasjon

Christian Diex Rognes Head of Strategy & Business Development at TietoEVRY

Christian Rognes, VP – Head of Business Development, EVRY