Ledelse og distanseledelse på tvers av landekulturer

Masterclass, som kan følges online, med INSEAD-professor og kultur-ekspert Erin Meyer den 10. desember gir større forståelse for landekulturelle forskjeller og distanseledelse, og gjør deg i stand til å skape suksessfulle samarbeider på tvers av grensene.

Hvorfor har din svenske kollega så mange problemer med å lede sitt kinesiske team? Hvordan fremmer du et godt forhold til dine argentinske leverandører, mens du sitter ved skrivebordet ditt i Norge? Hva er den beste metoden til å få teamet ditt, som sitter på fire ulike kontinenter, til å jobbe effektivt sammen? Og hvordan håndterer du distanseledelse når det kulturelle elementet også er tilstedeværende?

Meld deg på masterclass online

Distanseledelse og kultur

Erin Meyer er professor på INSEAD, og en stor kapasitet innen internasjonal ledelse på tvers av landekulturer. Hun har blant annet oppnådd en plassering som en av verdens mest toneangivende «HR-thinkers» i 2018. I 2019 ble hun i tillegg oppført på Thinkers50s liste over de 50 mest innflytelsesrike business-skribentene.

– Erin Meyer er en utrolig dyktig og erfaren professor innen dette fagfeltet. Og personlig ser jeg frem til en opplevelse som vil være både interessant, inspirerende og lærerik. I dag, hvor nesten ingen bedrifter kan tillate seg å bare forholde seg til «egen andedam», er kunnskap om landekulturelle forskjeller og distanseledelse helt essensielt. Og situasjonen er absolutt ikke blitt mindre prekær enn den var før Covid-19-krisen. For plutselig skal vi nå også forhold oss til landekulturelle forskjeller på «distansen» via eksempelvis online-møter. Her blir man fratatt en viktig «fysisk» dimensjon. Jeg gleder meg veldig til å høre Erin Meyers tanker og idéer om hvordan vi kan bli enda dyktigere distanseledere. Og til hvordan vi kan bli bedre til å agere i en verden som bare blir mer og mer globalisert, uttaler Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute, og legger til:

– Norske deltakere bør være spesielt oppmerksomme på at denne masterclassen også kan følges online. Det er altså derfor ikke nødvendig å reise til København for å delta.

INSEAD-professor: Slik leder du i krisetider

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Omfattende kultur-studie

Meyer har både bodd og jobbet i Afrika, Europa og USA. Det har blant annet har ført til en omfattende studie omkring de forskjellene det er mellom landekulturer i verden – sett fra et business- og ledelsessynspunkt. Studien har videre ført til utgivelse av boken «Culture Map». I lyset av den økte internasjonaliseringen – og dermed det økte samarbeidet på tvers av landegrenser – gir den et uhyre nyttig innblikk i å forstå disse kulturelle forskjellene. Samtidig kan man bli klokere på hvordan man som leder håndterer disse forskjellene.

Nettopp det er omdreiningspunktet for denne masterclassen. Her vil Erin Meyer dele ut av sin omfattende erfaring på området, og gi deltakerne et verdifullt og inspirerende innblikk i hvordan vi kan forstå og forbedre våre samarbeider landene imellom. Til både glede, gagn og suksess for oss selv og de bedriftene vi jobber for.

Meld deg på masterclass den 10. desember her