Styrearbeid i et fremtidsperspektiv

INSEAD Masterclass med fokus på å skape et effektivt og verdiskapende styrearbeid.

styrearbeid i et fremtidsperspektiv

Stanislav Shekshnia er programdirektør på Executive Board Programme INSEAD og Advanced Board Programme INSEAD samt forfatter til en rekke bøker om ledelse og styrearbeid. Han vil i denne Masterclassen sætte fokus på styrearbeid i et fremtidsperspektiv og de utfordringene som påvirker styrets arbeid.

Stanislav Shekshnia setter fokus på tre konkrete utfordringer: Masterclassen starter med de eksterne utfordringene som påvirker styrets arbeid, eksempelvis den fjerde industrielle revolusjonen, geopolitiske spenninger, regulatoriske problemstillinger samt klimaendringer. Sesjonen bygges opp ved hjelp av mini-case studier hvor Shekshnia setter fokus på og debatterer med deltakerne hvordan styrer i Danmark, Norge, Norden og Europa takler nettopp disse utfordringene.

Styrearbeid og direktørens rolle

Shekshnia tar også tak i hvordan man best mulig leder et styre med henblikk på å skape et effektivt og verdiskapende styrearbeid. Den utviklende rollen for styrelederen diskuteres inngående, spesielt som leder av styret, og som mellomledd til styret på den ene siden og aksjonærer og toppledelsen på den andre siden. Hvilken rolle spiller aksjonærene i ledelsen av bedriften? Hvilken innstilling og hvilke kvalifikasjoner skal til for å spille denne rollen effektivt?

Etter at styrelederens rolle har vært under lupen, avdekker Shekshnia også den administrerende direktørens rolle: Hvilke kompetanser er helt essensielle for den administrerende direktøren i relasjon til å skape et godt og fruktbart samarbeid med styret?

[table “25” not found /]
MELD DEG PÅ EXECUTIVE FORUM 2020