Få fornyet inspirasjon i unikt læringsforum

Programmet for Executive Forum er klart, og det er nå mulig å melde seg på fire spennende og interessante masterclasser med dyktige og inspirerende topp-professorer fra INSEAD og IMD.

Særdeles interessant og lærerikt program i Executive Forum som byr på fire masterclasser fordelt ut over året. Fire masterclasser som vil gi deg som leder en unik mulighet for å tilegne deg den aller nyeste kunnskapen og forskningen fra topp-professorer på INSEAD og IMD.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Forumet gir deg en unik mulighet for å holde deg oppdatert på den nyeste ledelsesmessige kunnskapen samt motta inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. I tillegg får du en enestående mulighet for å sparre med andre ledere i et dynamisk og intensivt læringsmiljø.

INSEAD lederutdanninger

Masterclasser INSEAD og IMD

Fire læringsarenaer

Startskuddet til Executive Forum 2019 går i mars, hvor INSEAD-professor Daniel Simonovich vil gi sitt bud på hvordan du som leder kan oppnå aller størst suksess med strategiimplementering og strategieksekvering – et område som veldig mange bedrifter feiler på. I mai til Spencer Harrison, som også er professor fra INSEAD, snakke om ledelse av transformasjonsprosesser, men med et skarpt fokus på hvordan man best mulig håndterer og utnytter de menneskelige ressursene i disse prosessene.

I høstsesongen kan du treffe INSEAD-professor Andrew Shipilov som byr på den aller seneste forskningen relatert til nye måter å jobbe med strategier og strategiske beslutninger på – sett i lyset av de mange nye forretningsmodellene som i disse årene dukker opp. Avslutningsvis vil IMD-professor John Walsh i november gi deg et interessant og meget viktig innblikk i hvordan du som leder klarer å oppnå kundesentret forretningsutvikling – ikke minst i et digitaliseringsperspektiv.

Kort fortalt: 2019 byr på fire fantastiske masterclasser som kan gi deg fornyet inspirasjon og beslutningsgrunnlag i ditt daglige virke som leder.

Sjekk programmet for Executive Forum

Konkret innhold

Under finner du en utdypende beskrivelse av det mer konkrete innholdet i hver enkelt masterclass samt informasjon om datoer og pris.

Suksess med implementering av strategien

– INSEAD-professor Daniel Simonovich – 21. mars 2019
En strategi er ikke bedre enn dens implementering. Undersøkelser viser at to tredjedeler av bedrifters strategier feiler – ikke på grunn av dårlige strategier, men på grunn av dårlig strategieksekvering. I denne masterclassen vil vi se nærmere på hva som ofte går galt når man forsøker å omsette strategier til virkelighet – og hvordan man som leder av strategiske prosjekter kan forbedre suksessraten signifikant.

Ledelse av transformasjonsprosesser

– INSEAD-professor Spencer Harrison – 2. mai 2019
Hvordan håndterer man den ledelsesmessige siden av transformasjonsprosesser slik at man oppnår det optimale utbyttet? I denne masterclassen vil Spencer Harrison gi deltakerne innsikt i hvordan man som leder skaper suksess i et transformasjonsprosjekt, og sikrer at man får det aller beste ut av sine ansatte – og organisasjonen. Ifølge Harrison handler det i høy grad om å anerkjenne og utnytte de ansattes ressurser, og blant annet håndtere endringsprosjekter som en «bottom-up»-prosess.

Ny inspirasjon til strategiske beslutninger

– INSEAD-professor Andrew Shipilov – 17. september 2019
Andrew Shipilov, som er programdirektør på Executive Management Programme, vil i denne masterclassen gjennomgå en rekke nye caser og forskning. Han vil blant annet fortelle om hvordan nye forretningsmodeller påvirker den måten vi jobber med strategi, og hvilke muligheter det åpner for nye strategiske beslutninger. Hvordan kan vi utnytte denne kunnskapen slik at vi klarer å styrke vårt strategiske fokus og våre beslutninger?

Kundesentrert forretningsutvikling

– IMD-professor John Walsh – 21. november 2019
John Walsh er programdirektør på Leadership Acceleration Programme, et utdanningsprogram som gir de nøkkelmedarbeiderne som skal være med å lede strategiimplementeringen et solid suksessfundament. I denne masterclassen setter John Walsh fokus på forretningsutvikling. Mange bedrifter jobber hardt for å være kundesentrerte, men alarmerende få lykkes med innsatsen. Vi ser nærmere på fenomenet, og hvorfor det er så vanskelig å oppnå. I tillegg gjennomgår vi en rekke tiltak som kan øke muligheten for suksess, og ser i den forbindelsen på hvordan justeringer av forretningsmodellen kan anvendes aktivt av bedrifter som lykkes med å jobbe kundesentrert. Vi ser også nærmere på hvordan internett og digitalisering har stor innflytelse på området. Avslutningsvis gjennomgås hvordan økningen i direkte interaksjoner mellom bedrifter og kunder gjør det mulig for bedriftene å utnytte den nyeste kunnskapen for beslutningstaking og atferdsmessig økonomi.

Påmelding Executive Forum