Executive Board Programme INSEAD

En rekke fremtredende norske styrekvinner har deltatt på styreutdanningen Executive Board Programme, et program som har oppnådd eksepsjonelt gode resultater i Norge de siste tre årene.

Programmet, som utbydes av Scandinavian Executive Institute, er unikt i norsk sammenheng, og den eneste styreutdanningen som tilbys i samarbeid med den internasjonale business-skolen, INSEAD.

Relevans:

Vi får svært positive tilbakemeldinger fra deltakerne på programmet. Eksempelvis har deltakerne på det siste forløpet, som ble avsluttet høsten 2019, gitt følgende «all-over-satisfaction» (karakter) på en skala fra 1-5, hvor 5 er best:

  • 91,3 % har gitt karakteren 5
  • 8,7 % har gitt karakteren 4
  • Ingen har gitt karakterene 1, 2 og 3

De tilknyttede professorene på programmet skårer i tillegg henholdsvis 4,8, 4,9 og 5,0 på en skala fra 1-5. Over 160 nordmenn har frem til nå deltatt på programmet, og i september starter forløpet for femte gang.

Kort fortalt om Executive Board Programme:

Executive Board Programme er en internasjonal styreutdanning tilpasset skandinaviske forhold og kultur som gir deltakerne praktisk og teoretisk kunnskap, slik at de blir i stand til å styrke deres posisjoner som sterke og verdifulle styremedlemmer.

Programmet fokuserer på kompleksiteten i fremtidens styrearbeid, god corporate governance og de kompetansene som er essensielle for å være i stand til å spille en viktig nøkkelrolle i styrearbeidet. Programmet forløper over to moduler, hvor det første foregår i Norge og det andre på INSEAD i Frankrike.

Les mer om programmet her

Deltakere som stiller opp på intervju:

Begge deltakere er kjente nordmenn med særdeles omfattende kompetanser innen styrearbeid. De har mange spennende syn på styrearbeid, og ikke minst perspektiver i forhold til kvinner i ledende roller/styrer som kan være interessante for en eventuell artikkel. I tillegg har de selvsagt også relevant innputt i forhold til den nåværende Covid-19-krisen i et «styreperspektiv». Du er velkommen til å kontakte disse, og ta tak i den vinkelen på saken som du synes er interessant.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Executive Board Programme INSEAD

Bente Sollid Storehaug

Bente Sollid Storehaug, CEO i Digital Hverdag:

Bente Sollid Storehaug er CEO i Digital Hverdag hvor hun jobber som rådgiver for en rekke vekstselskaper. Hun er styreleder for to teknologiselskaper og styremedlem i fem store selskaper innenfor energi, retail, finans og media. Bente har jobbet med styrearbeid siden slutten av 90-tallet, og har hatt om lag 40 styreverv totalt, både nasjonalt og internasjonalt.

Bente har i 2019 avsluttet Executive Board Programme INSEAD og sier blant annet følgende:

«Det er lett å anbefale programmet som jeg opplevde som en svært god investering. Jeg bruker programmet i veldig mange situasjoner, spesielt i forhold til hvordan man skal/bør håndtere gråsoner, vanskelige beslutninger, dilemmaer og blir bedre til å håndtere risikoaspekter. På forhånd hadde jeg orientert meg godt i forhold til å få en styreutdanning med et skandinavisk utgangspunkt og samtidig et internasjonalt perspektiv. Jeg mener selv at jeg gikk for den beste styreutdanningen, og foruten topp faglig innhold var programmet også supert med henblikk på å bygge nettverk.»

Kristin Holth

Kristin Holth, Profesjonelt styremedlem og frem til 31/3-20 Executive Vice President and Global Head of Ocean Industries, DNB:

Kristin Holth er styremedlem i blant annet Maersk Drilling, BI, Moelven Industrier ASA, International Advisory Board samt Maritimt Forum. Frem til 31/3 i år var hun i tillegg Executive Vice President i DnB.

Kristin har tidligere deltatt i Executive Board Programme og uttaler blant annet følgende:

«Foreleserne var eminente, og hele programmet har overordnet vært svært fascinerende. Professorene klarte å dra oss ut av «hverdagen» og inn i relevante problemstillinger om styrearbeid på et meget høyt nivå. De har en tilnærming og erfaring som gjør at de evner å presentere forskning på en svært relevant måte hvor de bruker caser og eksempler som man etterfølgende kan anvende i sin egen virkelighet. Dessuten var det mange veldig kunnskapsrike og erfarne deltakere fra ulike posisjoner i næringslivet, og kombinasjonen av professorene og deltakerne på utdanningen gjorde at dette seminaret hadde en helt spesiell og relevant verdi.

Jeg har hatt stor glede av programmet etterfølgende, spesielt med henblikk på de bedriftene som vi i DNB er långiver og finansielle rådgivere for. Det er viktig å forstå hvordan styrene jobber sammen med administrasjonen, hvilke strategiske overveielser og målsetninger de gjør seg. Ikke minst i vurdering av styrets sammensetning relatert til corporate goverance og relevant kompetanse for selskapet.  I tillegg har jeg hatt god bruk av kunnskapen i relasjon til de styrejobbene jeg selv har.»

Kontaktopplysninger:

Kristin Holth
profesjonelt styremedlem og tidligere Executive Vice President i DnB
telefon: +47 906 12 529
e-post: kristinhh@online.no

Bente Sollid Storehaug
CEO, Digital Hverdag
telefon: +47 909 58 580
e-post: bente.digitalt@gmail.com

Steen Buchreitz Jensen
CEO, Scandinavian Executive Institute
telefon: +45 2069 8569
e-post: sbj@se-institute.dk

Katrine Hvitved-Jacobsen
kommunikasjonskonsulent, Scandinavian Executive Institute
telefon +45 2851 3136
e-post: katrine@hvitved.no