Fem år etter INSEAD: – Programmet har vært skjellsettende for karrieren min

Dennis Jeppesen, salgsdirektør i SOLAR, deltok i topplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD for fem år siden. Det har hatt stor betydning for karrierereisen hans etterfølgende.

Dennis Jeppesen er salgsdirektør i Solar, en B2B-sourcing- og servicebedrift innen el, VVS, industri og klima/energi, som er representert i samtlige nordiske land samt Nederland og Polen. Konsernet har en omsetning på over 15 milliarder norske kroner.

I 2016 avsluttet han topplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD, og et par år før det deltok han i forløperen for Leadership Acceleration Programme. I dag er han som salgsdirektør ansvarlig for forretningsområdet klima og energi, et område som har vært – og fremdeles er – inne i en enorm vekstfase.

Løpe raskest – og hoppe høyest

Dennis Jeppesen er utdannet sivilingeniør innen bygg og anlegg, og professorene hans på universitetet mente også at en ph.d. innen fagområdet måtte være det rette valget. Dennis ville det imidlertid annerledes.

– Jeg har gjennom hele karrieren min vært utrolig glad for min tekniske bakgrunn som er hele fundamentet for den jobben jeg har i dag. Og det inkluderer også den faglige tilgangen jeg har med henblikk på å inngå i dialoger med kunder og øvrige medarbeidere. Med jeg har også bestandig hatt et enormt drive og interesse i salgsarbeidet, og det å utvikle forretningen i kommersiell henseende. Det å drive en god forretning med fornøyde kunder er en enorm motivasjonsfaktor for meg, uttaler Dennis Jeppesen og fortsetter:

– Og så er det nok heller ikke til å stikke under en stol at jeg alltid har hatt en streben etter suksess, og et ønske om å innfri de ambisiøse målene jeg setter for meg selv. Jeg vil gjerne løpe raskest og hoppe høyest, bokstavelig talt, når jeg er ute på en av mine lange løpeturer hvor jeg alltid har treningsklokke på som viser hvor mange kilometer jeg har løpt og hvor raskt. Jeg vil gjerne måle og veie ting for å se om jeg har suksess – og det gjelder også i jobbmessig sammenheng. Har man høytliggende mål, må man ha fokus på sin forretningsutvikling. Det er en kontinuerlig prosess som handler om å skape noe nytt og være på forkant.

Topplederprogram på INSEAD

karriere

Dennis Jeppesen, salgsdirektør i Solar

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Hjem fra INSEAD til ny jobb

Før Dennis Jeppesen kom til Solar i 2010, var stillingsbetegnelsene prosjektingeniør, prosjektleder og eksportansvarlig i en rekke selskaper. I Solar har omdreiningspunktet hele tiden vært innen klima- og energiområdet med fokus på forretningsutvikling, men i tillegg har han gjennom tidene ivaretatt mange ulike jobbfunksjoner.

– Jeg har vært riktig mange forskjellige steder i organisasjonen, fra oppbygging av en konsulentavdeling, til salgsfunksjon og til en stilling hvor jeg lærte hele organisasjonen å kjenne «innefra». Etter hvert var klima- og energiområdet blitt så stort i Solar, at det ble skilt ut som et eget forretningsområde. Rent tidsmessig hang dette sammen med at jeg nettopp hadde gjennomført topplederprogrammet på INSEAD, og da jeg kom «hjem» ble jeg tilbudt rollen som salgsdirektør for forretningsområdet, forteller han.

Ved siden av salgsdirektørrollen har Dennis Jeppesen dessuten de senere årene – både midlertidig og i en lenger periode – ivaretatt forskjellige administrerende direktør-roller for konsernets søsterselskaper.

– Det er ikke tvil om at den kommersielle delen jeg har lært via executive-programmet på INSEAD har løftet meg dit jeg er i dag: At jeg fikk direktørrollen for klima- og energiområdet, og at jeg også har hatt en rekke andre direktørroller i selskapet på samme tid. Min sivilingeniørbakgrunn har som nevnt vært fundamentet, men det kommersielle manglet jeg, og her har jeg i aller høyeste grad fått løftet mine kompetanser via INSEAD. Det relaterer seg ikke minst til kunnskap om hvordan man utarbeider strategier og eksekverer på disse. Fremadrettet er det også disse kompetansene som skal hjelpe meg i arbeidet med å videreutvikle klima- og energiområdet i Solar. Området er en vesentlig del av vår vekststrategi på konsernnivå, og tanken er at det vi har bygget opp i Danmark, nå skal føres videre ut til de øvrige markedene. Det er en av de store og spennende oppgavene Solar står overfor nå, sier han.

Et faglig og personlig springbrett

Nivået og relasjonen til en av verdens beste business-skoler var helt avgjørende for Dennis Jeppesens valg av executive-utdanning.

– Programmet har vært unikt og et springbrett som har dannet grunnlag for en enorm utvikling, både faglig og personlig. Og det gjør det fremdeles den dagen i dag. Kvaliteten og nivået på professorene og underviserne er helt i topp. De klarer på eminent vis å presentere verktøy og metoder som ikke bare er teoretiske, men relatert til virkeligheten, og dermed direkte anvendbare i dagligdagen, sier han og fortsetter:

– Minst like viktig er det nettverket man får med de øvrige deltakerne. Jeg har i alle år holdt kontakt til en rekke av mine medstudenter, og vi sparrer kontinuerlig med hverandre når det er noe vi har behov for å diskutere. Alle deltakerne var utrolig seriøse, godt forberedte og positive. Og så var det givende å bli trukket ut av de «vante rammene», og ikke minst å oppleve det internasjonale miljøet ved å reise til Frankrike. Utdanningen startet rent faktisk allerede på flyplassen med møtet med de øvrige deltakerne.

Neste steg: Styrelokalet

Neste steg for Dennis Jeppesen dreier seg om å utvikle klima- og energiområdet i Solar, slik at inntjeningen blir enda bedre, og bedriften som helhet blir enda mer dominerende på markedet. Men personlig er det selvsagt også ambisjoner.

– For meg personlig er min karrierevei fremover utvilsomt fremdeles knyttet til min tekniske knowhow og den kommersielle tilgangen hertil. Også de neste fem årene vil man se mitt navn i relasjon til energisektoren, og i tillegg har jeg ambisjoner om å gå inn i enda flere styrer. Jeg har i forveien noen styreroller, men også et ønske om å bidra enda mer, og dyktiggjøre mig ytterligere innen styrearbeid, avslutter salgsdirektøren i Solar.

Styreutdanning i samarbeid med INSEAD

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

KJØP BILLETT

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet
risikostyring

Professor Nathan Furr, INSEAD