Kultur skaper suksessfulle transformasjonsprosesser

Masterclass med INSEAD-professor Spencer Harrison Få verdifull innsikt i hvordan og hvorfor organisasjonskulturen er et av de aller viktigste nøkkelelementene for å oppnå en suksessfull transformasjonsprosess.

Endringsledelse

Hvordan leder du en transformasjonsprosess med henblikk på å få mest mulig ut av den? I masterclassen den 2. mai vil INSEAD-professor Spencer Harrison gi deltakerne en spennende innsikt i hvordan man kan oppnå organisatorisk smidighet gjennom organisasjonskulturen og endringsledelse.

Kulturens kraft

En ting er sikker: Kulturen i en organisasjon kan hemme eller muliggjøre organisatoriske endringer. I denne masterclassen vil Spencer Harrison dele av sin kunnskap om hvordan ledere aller best kan utnytte kulturens kraft til å drive transformasjonsprosesser som sikrer at man får det beste ut av medarbeiderne sine.

Ifølge Harrison handler det hovedsakelig om å anerkjenne og utnytte de organisatoriske ressursene, og ikke minst håndtere og styre endringsprosjekter som «bottom-up»-prosesser hvor hele organisasjonen involveres

Leading Strategic Change INSEAD – lederutdanning

Endringsledelse

Om Spencer Harrison

Professor Harrison er spesialisert i organisatorisk kultur og kreativitet. Han jobber med ledere og MBA’er på INSEAD hvor han underviser i lederutvikling, kulturell smidighet og forbedring av kreativ kapasitet. Han er i tillegg medstifter av «Creativity Colleboratorium» – en tenketank som består av verdens ledende kreativitetsforskere.

Harrison har jobbet med ledere fra toppbedrifter over hele verden, blant annet Google, NASA, Atos og Cargill, for å hjelpe disse organisasjonene med å kartlegge organisatorisk kultur og skape kulturell utvikling.

Praktisk informasjon

Masterclassen foregår torsdag den 2. mai kl. 10:00-16:30 på Hindsgavl Slott i Middelfart, Danmark. Pris for alumn er 608 euro og for ikke-alumn 740 euro.

Meld deg på – alumn
Meld deg på – ikke alumn