Lanserer nytt utdanningsprogram: Leading Strategic Change

I samarbeid med INSEAD lanserer Scandinavian Executive Institute et helt nytt og banebrytende utdanningsprogram for ledere og toppledere som har ambisjoner om å bli markant bedre til å eksekvere på strategier og endringsprosjekter.

Leading Strategic Change INSEAD er navnet på det nye utdanningsprogrammet for toppledere som i løpet av 2019 ser dagens lys hos Scandinavian Executive Institute.

Programmet er målrettet ledere og toppledere som har et betydelig ledelsesmessig ansvar, og som ønsker å få suksess med å eksekvere på ambisiøse strategier og transformasjonsprosjekter. Optimal strategieksekvering er nettopp et av de områdene som mange ledere opplever som særdeles utfordrende i dagens skiftende og turbulente verden.

Bestill programbrosjyre her

Suksessfull strategieksekvering - utdanningsprogram for toppledere

Suksessfull strategieksekvering

Programmet forløper over fem intensive dager på INSEAD i Frankrike.

– Bakgrunnen for å lansere det nye programmet tar utgangspunkt i et omfattende forskningsmateriale fra INSEAD som viser at 70 prosent av de bedriftene som implementerer nye strategiske tiltak ikke klarer å få det ut av planene som de ønsker. Forskningen viser i tillegg at den primære årsaken til at dette ikke lykkes handler om problemer med å få strategieksekveringen til å fungere optimalt. Vi vet også at de fiaskoene som oppstår i kjølvannet av mislykkete prosjekter har store konsekvenser for både organisasjonene og menneskene bak, forklarer Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

Leading Strategic Change-programmet gir deltakerne en dyp innsikt i alle viktige fasetter av en suksessfull strategieksekvering samt en lang rekke verktøy og modeller som de kan ta med hjem og anvende direkte i deres arbeid i bedriftene.

– Omdreiningspunktet for programmet et bredt spekter av de kjerneelementene som er kritiske for å oppnå en suksessfull transformasjonsprosess eller en vellykket strategieksekvering. Leading Strategic Change gir deltakerne innsikt og verktøy til å bygge bro mellom den rasjonelle strategien og den virkelige verden – der hvor strategiene virkelig skal stå sin prøve. Det er mange både rasjonelle og irrasjonelle elementer knyttet til en vellykket strategieksekvering, og programmet vil ruste deltakerne slik at de blir i stand til å håndtere kompliserte strategieksekveringsprosesser, siger Buchreitz Jensen.

Topp-professorer som undervisere

På det nye programmet vil deltakerne treffe noen av de sterkeste fagpersonene innen dette fagområdet som INSEAD har å by på. Daniel Simonovich er INSEAD-professor og direktør for programmet, og underviser i strategieksekvering og praktisk strategiarbeid. Spencer Harrison, som også er professor på INSEAD, underviser i hvordan man skaper optimale samarbeidsstrukturer og de perfekte rammene for at mennesker kan jobbe kreativt sammen. Til sammen utgjør de to professorene en duo som vil gi deltakerne den best mulige rammen for å løfte deres strategieksekveringskompetanser markant.

Programmet avholdes første gang 18.-22. november 2019 på INSEAD i Frankrike, men det er allerede nå mulig å sikre seg en plass på det nye forløpet. info@se-institute.dk.