Lederutdanningen som gir ”valuta for pengene”

Leadership Acceleration Programme fra Scandinavian Executive Institute er en internasjonal utdanning på et høyt faglig nivå som gir særdeles god valuta for pengene.

Jakter du en profesjonell lederutdanning som gir valuta for pengene og kan bringe lederkarrieren din opp på «neste nivå»? Og har du ikke et budsjett på flere hundredetusen kroner til en tradisjonell MBA-lederutdanning? Så bør du ta en titt på Leadership Acceleration Programme fra Scandinavian Executive Institute.

Dette sier tidligere deltakere

Booster CV’en

Scandinavian Executive Institute tilbyr Leadership Acceleration Programme i samarbeid med business-skolen IMD i Sveits. Utdanningsgebyret ligger på 9.100 Euro, og som noe helt nytt er det nå også mulig å ta utdanningen modulbasert, slik at både arbeidsinnsatsen og investeringen spres ut over en lengre periode.

– Man kan antakelig finne noen aktører i Norge som tilbyr en lederutdanning for et mindre beløp. Men generelt er det selvsagt slik, at man får det man betaler for. Kvaliteten og fagligheten på utdanningen er helt i topp, og Scandinavian Executive Institute er den eneste aktøren i Skandinavia som tilbyr en lederutdanning i samarbeid med IMD. Man blir undervist og inspirert av de beste professorene i verden, fra en anerkjent og velrennomert business-skole, og etterfølgende kommer man hjem med et utdanningsbevis som booster ens CV i oppadgående retning. Prisen på vår lederutdanning vil selvsagt ligge litt høyere enn en mindre omfattende norsk lederutdanning, forklarer Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

Nyhet: Moduloppbygget utdanning

Som noe helt nytt er det som tidligere nevnt nå også mulig å ta utdanningen modulbasert, slik at den blir strukket ut over en lengre periode eller flere år. Det betyr at du kan ta modulene i det tempoet du ønsker – og uavhengig av hverandre.

Du har dermed også mulighet for å fordele kostnaden til utdanningen, og i stedet betale per modul. Det kan være en fordel dersom arbeidsgiveren din kun har et bestemt beløp på budsjettet til utdanning per år.

Hvis du ønsker å benytte denne muligheten er prisen per modul:
Modul 1 – 3.378 Euro
Modul 2 – 3.378 Euro
Modul 3 – 3.920 Euro

Leadership Acceleration Programme

Ambisiøse mål

Det er med andre ord vanskelig å finne en tilsvarende lederutdanning på norsk jord, og det spesielle med utdanningen er nettopp det internasjonale perspektivet.

– På vår utdanning starter deltakerne sammen på første modul i Danmark, og her er alle skandinaver. Det er de samme deltakerne man tar til IMD med senere i forløpet, noe som betyr at man får en internasjonal lederutdanning, men at det ikke går på bekostning av det miljøet og det nettverket man har når man kommer hjem igjen. Tradisjonelle MBA-utdanninger, man ofte tar i utlandet, koster flere hundretusen kroner, så også i dette perspektivet er en mer komprimert utdanning å foretrekke for de fleste, avslutter Buchreitz Jensen.

Scandinavian Executive Institute har et ambisiøst mål om å levere noen av Skandinavias aller beste lederutdanninger som til enhver tid er oppdatert med den nyeste forskningen og kunnskapen, slik at utdanningene er med på å understøtte den fremtidige utviklingen i de skandinaviske bedriftene.