Nordiske toppledere skiller seg ut fra internasjonale toppledere

Nordiske toppledere setter sine vekstambisjoner inn i en større kontekst som også inkluderer bedriftens rolle i samfunnet.

Dette viser KPMGs undersøkelse «2018 CEO Outlook», som er basert på intervjuer med 2.300 toppledere fra hele verden, inkludert 100 nordiske konsernsjefer.

Hvordan ser globale toppledere på muligheter og utfordringer?

Tidligere i år publiserte KPMG for fjerde år på rad undersøkelsen «2018 CEO Outlook» som gir en unik innsikt i hvordan globale toppledere ser på muligheter og utfordringer både det nærmeste året og i et treårs-perspektiv. Totalt 2.300 toppledere inkludert 100 nordiske konsernsjefer har i undersøkelsen gitt sine tanker om mål, prioriteringer og bekymringer.

Executive Management Programme – topplederutdanning på INSEAD

Verdiskapende vekst

Hvor undersøkelsen i 2017 viste at globale toppledere var mest opptatt av å transformere egen bedrift for å oppnå vekst, signaliseres det nå mer realisme knyttet til vekstambisjonene. Større geopolitisk volatilitet, store demografiske skift, utfordringer knyttet til å forstå den digitale kundereisen og en uunngåelig risiko for cyberangrep gjør at et optimistisk fremtidsbilde balanseres med en viss dose pragmatisme.

– Vekst er ikke lenger en lineær idé, der fem prosent vekstrate på eksisterende produkter er det eneste som anses som verdiskapende. Nye digitale forretningsmodeller og ny kundedemografi vil utfordre og erstatte mange av dagens produkt- og tjenesteporteføljer. I en tid med digital transformasjon skjer overgangen fra gamle til nye forretningsmodeller i en så stor skala at nettovekst, uansett om det gjelder inntekter eller antall ansatte, ikke lenger er et nøyaktig mål for suksess. Verdien kan komme fra mer engasjert ansatte, mer lojale kunder og nye forretningsmodeller, sier Arne Frogner, administrerende direktør i KPMG.

Internasjonal topplederutdanning

Mer opptatt av bærekraft

Det interessante med undersøkelsen er blant annet at man kan se en rekke forskjeller mellom de internasjonale topplederne og de nordiske.

– På mange områder speiler norske og nordiske toppledere sine globale kollegaer, men på noen områder skiller de seg ut, blant annet når det gjelder fokus på bærekraft for å skape varig vekst og en mer helhetlig tilnærming til teknologi, sier Frogner.

For eksempel sier 43 prosent av de nordiske topplederne at man må se forbi ren økonomisk vekst for å skape langsiktig og bærekraftig utvikling, noe som bare 32 prosent av de globale topplederne sier. I tillegg forteller 51 prosent av de nordiske lederne at de jobber aktivt med å knytte deres vekststrategi til et bredere samfunnsmessig formål, hvor bare 37 prosent av lederne i de andre land sier det samme.

Den vanskelige kundeopplevelsen

Et av de andre viktige funnene i undersøkelsen handler om forståelsen av kundeopplevelsen. Undersøkelsen viser at topplederne er offensive og har tatt personlig eierskap til nødvendig digital transformasjon i de bedriftene de leder – for eksempel å ta i bruk kundedata og tilpasse egen arbeidsstyrke til en digital tidsalder. Allikevel mener 37 prosent av de nordiske topplederne at de ikke leverer den personlige kundeopplevelsen som kunden forventer, og nesten halvparten, 48 prosent, sier at de synes at det er vanskelig å forstå behovene til de såkalte «millenials».

– For mange virksomheter er det en utfordring å skape gode forretningsmodeller med kundeopplevelsen i sentrum som både tar hensyn til eksisterende og «tradisjonelle» kunder og som samtidig er tilpasset fremtidens kunder – de digitalt innfødte. Nordiske toppledere er godt posisjonert for digital transformasjon og for å skape bærekraftig vekst for sine selskaper, men det krever at de setter kunden i sentrum og tar i bruk ny teknologi som kunstig intelligens og prediktive datamodeller, sier Frogner.

Ny teknologi gir flere jobber

Med henblikk på hvordan digital transformasjon vil påvirke jobbene våre i fremtiden, så tror 80 prosent av topplederne i Norden at endringene vil skape flere jobber, men på globalt nivå er bare 62 prosent av denne oppfattelsen.

– Mange virksomheter setter også opp egne eller samarbeider med akselerator- og inkubatorprogrammer, tar del i bransjesamarbeid eller samarbeider med start-ups. Norske toppledere ser samarbeid som et viktigere element i sine strategier enn toppledere i resten av verden. Ingen kan være best på alt, og da blir gode samarbeidsmodeller helt avgjørende for å lykkes, avslutter Arne Frogner.

Vil du vite mer om alle resultatene, kan du se hele KPMG-undersøkelsen her.